Visual Installer 2014: Så ändrar du användargränssnitt

I föregående blogginlägg informerade vi om Visual Installers nya användargränssnitt och möjligheten att ändra gränssnittet till ett eget. I detta blogginlägg ska vi visa hur du gör för att ändra användargränssnitt i Visual Installer 2014.

För att ändra på användargränssnittet i Visual Installer 2014 gör du på följande sätt:

1. Starta Visual Installer
2. Öppna menyn Special
3. Välj menyalternativet Alternativ
4. Öppna kombinationsrutan Stil för applikationsfönster

Stil för applikationsfönster

5. Välj det användargränssnitt som du vill ha
6. Tryck OK

Här nedan visar vi några exempel på hur gränssnittet ser ut efter ändring:

STIL: Tema Silver 1

STIL: Tema Vit 1

STIL: Tema Blå 1

Lämna ett svar