Program för att skapa ikoner

I både SamLogic CD-Menu Creator och SamLogic Visual Installer har du möjlighet att lägga till en egen ikon till ditt projekt. För att skapa en ikon krävs det ett program som kan ta fram ikoner och i många fall räcker det med Microsoft Visual Studio för detta. Men Visual Studio har vissa brister i hanteringen av ikoner (bl a brister i hanteringen av färgpaletter) så vill du förenkla framtagandet av ikoner och komma runt bristerna så kan det vara bra att använda ett program specialiserad på detta istället.

Det finns ett antal sådana program på marknaden. Vi själva använder Axialis IconWorkshop, som är ett lättanvänt men ändå kraftfullt program. Programmet kan skapa ikoner till både Windows och Mac OS, samt konvertera mellan dessa. Använder du Visual Studio så kan du lägga till IconWorkshop som ett plug-in till Microsofts utvecklingsmiljö.

Du kan läsa mer om programmet Axialis IconWorkshop på deras hemsida:

> Hemsida – Axialis IconWorkshop

Lämna ett svar