Underhåll dina e-postlistor / utskickslistor

För att så många kontakter som möjligt ska läsa dina nyhetsbrev är det viktigt att dina e-postadresser är av god kvalitet. E-postadresserna måste vara giltiga och i bruk, annars kommer den e-post som du skickar ut att förbli oläst. E-postadresserna bör också vara personliga, t ex anders.svensson@samlogic.com, istället för generella som info@samlogic.com. Är e-postadressen generell bör den i alla fall vara adresserad till en specifik person på företaget, t ex Anders Svensson <info@samlogic.com>.

Stommen i dina e-postlistor / utskickslistor bör alltid vara kontakter som du redan har en affärsrelation med, dvs dina befintliga kunder. En annan viktig grupp är de som aktivt tagit kontakt med dig, men ännu inte köpt en produkt eller en tjänst. Flera av dessa personer eller företag är förmodligen nära ett köp, men behöver mer betänketid. Eller så har de inte ett behov för tillfället, men detta behov kan ändras när som helst.

För att din marknadsföring till dessa grupper ska vara så effektiv som möjligt så bör du se till att du har ett uppdaterat register med e-postadresser och annan kontaktinformation i gott skick. E-postadresserna bör även vara personliga i så stor utsträckning som möjligt så att du vet att rätt person får den information som du skickar ut. På detta sätt ökar du dina chanser att sälja ditt företags produkter eller tjänster markant.

Du kan läsa mer om hur du underhåller dina e-postadresser i denna artikel på vår hemsida:
> Databas / register med e-postadresser i gott skick – källan till god kundvård och bra affärer

I ett tidigare nummer av vårt nyhetsbrev kan du läsa en artikel om hur du får tag i personliga e-postadresser:
> Personliga e-postadresser ökar försäljningen

Lämna ett svar