Kryptera och lösenordskydda program och dokument på CD, DVD och USB-minnen

I den senaste versionen av vårt menyverktyg – CD-Menu Creator 2010 – är det möjligt att lösenordsskydda och kryptera filer som lagras på CD/DVD-skivor och USB-minnen. Du kan skydda installationer, program, dokument, kalkylark, databaser, filmer mm på detta sätt.

Skyddet fungerar som så att när en användare klickar på en knapp i en meny så frågar CD-Menu Creator efter ett lösenord (se bilden till höger). För att kunna fortsätta, exempelvis starta en installation, så måste användaren ange korrekt lösenord.

För att höja säkerheten ytterligare så kan varje fil som är kopplad till en knapp även krypteras. Genom att lagra en fil, t ex ett program eller ett dokument, krypterad på en CD/DVD-skiva eller USB-minne så kan ingen person komma åt filen utan att känna till det korrekta lösenordet.

Mer information om kryptering och hantering av lösenord i CD-Menu Creator 2010 finns här.

Lämna ett svar