Skapa en meny av en medföljande exempelmall (CD-Menu Creator)

      

Med menyverktyget SamLogic CD-Menu Creator följer det med ett stort antal färdiga menyer som du kan använda som mallar när du ska skapa egna menyer. På denna sida kan du se hur flera av dessa medföljande menymallar ser ut:
> SamLogic CD-Menu Creator 2010 – exempel på menyer

Vi har även lagt upp filmer på YouTube som demonstrerar några av de medföljande menyerna:
> http://www.youtube.com/watch?v=x2KTUhfwQbs
> http://www.youtube.com/watch?v=qev_GexR8BI

Hur du skapar en egen meny av ett medföljande menyexempel, dvs använder en medföljande meny som en mall, beskrivs i detta programtips.

Lämna ett svar