Installera Visual Basic-program med Visual Installer

Med vårt installationsverktyg Visual Installer kan du snabbt och enkelt skapa ett installationsprogram till ditt Visual Basic-projekt. Du kan använda Visual Installer för att ta fram en distribuerbar installation till din VB-applikation. Visual Installer passar utmärkt för installation av både kommersiella program och icke-kommersiella program.

Stöd för Visual Basic 6.0 och .NET (2002-2012)
Visual Installer har stöd för både Visual Basic 6.0 och Visual Basic .NET (2002-2012). Om du utvecklar .NET program så kan du låta Visual Installer kontrollera att slutanvändaren har rätt version av Microsoft .NET Framework installerad i datorn innan installationen startar.

Mer information
Du kan läsa mer om Visual Installer och Visual Basic på denna sida (sidan finns på vår engelskspråkiga sajt):
> Visual Installer kan skapa ett installationspaket för ditt Visual Basic-projekt

Lämna ett svar