MultiMailer 2014: Ikoner och symboler till länkar

I vårt nyhetsbrevsverktyg MultiMailer 2014 har du nu möjlighet att på ett lätt sätt infoga ikoner och grafiska symboler till klickbara länkar. Ikonerna kan exempelvis användas för att förstärka att det är en länk eller informera användaren om vilken typ av webbsida eller fil som öppnas om han/hon klickar på länken. Exempelvis så kan du addera en PDF-ikon till en länk som öppnar ett PDF-dokument, en Excel-ikon till en länk som öppnar ett Excel-ark, en nedladdningssymbol till en länk för nedladdning av programvara osv.

Lite exempel
Här nedan finns ett exempel på en länk där en PDF-ikon infogats före länken. På så sätt vet användaren att klickar han/hon på länken så öppnas ett PDF-dokument.

PDF

Och om en länk ska öppna ett inlägg på Facebook, eller en Facebook-sida, så kan du infoga en liten Facebook-symbol innan länken. Här nedan visas ett exempel:

Facebook

Motsvarande ikoner finns för andra sociala media såsom Twitter, Google+, LinkedIn osv. Och här nedan finns ett exempel på hur en nedladdningssymbol (download-symbol) kan infogas innan en nedladdningslänk:

Download

Det ingår också generella symboler som kan användas för att grafiskt tala om / förstärka för läsaren att här finns en länk, exempelvis pilsymboler och fyllda rektanglar. Sådana kan användas i samband med länkar till generella webbsidor, eller när övriga symboler/ikoner inte passar. Här nedan visas ett exempel på en pilsymbol som infogats före en länk:

Generell symbol

Du kommer åt ikonerna/symbolerna via den nya menyn ‘Skapa länk’
Som vi beskrev i detta blogginlägg så har vi tagit fram en ny meny till MultiMailer som heter Skapa länk, och du kommer åt en dialogruta för val av ikon/symbol via denna meny. Där finns ett menyalternativ som heter Ikon/symbol för länk (se bild nedan):

'Skapa länk' - 'Ikon/symbol för länk'

Väljer du det menyalternativet så öppnas nedanstående dialogruta:

Dialogrutan 'Infoga ikon/symbol för en länk'

Där kan du exempelvis välja om du vill infoga en generell symbol eller infoga en ikon som symboliserar en specifik filtyp. Du kan också välja storlek på ikonen samt förhandsgranska det färdiga resultatet innan du infogar symbolen/ikonen i ditt nyhetsbrev.

Vissa ikoner finns tillgängliga via den nya dokumentuppladdningsdialogrutan
Om du laddar upp dokument till vår server och skapar klickbara länkar via den nya dokumentuppladdningsfunktionen i MultiMailer 2014 så kan du välja en ikon till länken via den dialogruta som hanterar dokumentuppladdningen. Du behöver då inte gå via dialogrutan Infoga ikon/symbol för en länk.

Lämna ett svar