MultiMailer 2014: Ny meny för att hantera länkar i nyhetsbrev

Vi har lagt till en ny meny till MultiMailer 2014:s användargränssnitt som heter Skapa länk. I denna meny hittar du alla funktioner i MultiMailer som hanterar klickbara länkar i nyhetsbrev, t.ex länkar till webbsidor, dokument och avregistreringsformulär. Innehållet i denna meny är lite olika beroende på om du använder Standard eller Professional/Enterprise-versionen av MultiMailer, men i Professional och Enterprise ser menyn ut så här:

Menyn 'Skapa länk'

Menyn innehåller 8 alternativ och här nedan ska vi kortfattat presentera dessa menyalternativ:

Länk till webbsida
Skapar en länk i nyhetsbrevet som öppnar upp en webbsida på Internet.

Länk till dokument Nyhet!
Laddar upp ett dokument (t.ex en PDF-fil) till en webbserver och skapar en klickbar länk i nyhetsbrevet som kan öppna dokumentet. Ny funktion i MultiMailer 2014.

Länk för avprenumeration
Skapar en länk som öppnar upp ett avregistreringsformulär på Internet där folk kan avanmäla sig till ett nyhetsbrev.

Länk till webbkopia av nyhetsbrev
Skapar en länk som öppnar upp en webbkopia av nyhetsbrevet, om du laddar upp en kopia av brevet till en server.

E-postadress
Skapar en e-postlänk. Om någon klickar på denna länk så öppnas ditt standardprogram för hantering av e-post.

Hyperlänk av valfri typ
Via detta menyalternativ kan du skapa en hyperlänk av valfri typ, t.ex FTP.

Ikon/symbol för länk Nyhet!
Om du vill lägga till en ikon eller en grafisk symbol till en klickbar länk i ett nyhetsbrev så kan du öppna detta menyalternativ. Du kan välja mellan ett stort antal ikoner/symboler. Ny funktion i MultiMailer 2014.

Översikt – hyperlänkar
Visar en lista på alla länkar och tillhörande webbadresser som finns i ditt nyhetsbrev.

Menyn innehåller både gamla och nya funktioner
Två av menyalternativen, Länk till dokument och Ikon/symbol för länk, är helt nya för MultiMailer 2014 och vi kommer att beskriva dessa funktioner i detalj i kommande blogginlägg.

Funktionen Länk till webbkopia av nyhetsbrev infördes redan i MultiMailer 2013, men har flyttats till denna nya meny. Hur denna funktion används beskrivs detaljerat i detta blogginlägg från förra året. Funktionen Länk för avprenumeration infördes för några programversioner sedan, men vill du veta hur den fungerar så rekommenderar vi dig att läsa detta tips, som steg för steg visar hur man lägger till en avregistreringslänk till ett nyhetsbrev.

Lämna ett svar