Kontrolladresser


Kontrolladresser är en ny funktion som vi infört i MultiMailer 2020. Med kontrolladresser får du bättre information om hur ett nyhetsbrevsutskick / e-postutskick fortlöper i realtid.

En kontrolladress är en e-postadress som ska få dina nyhetsbrev och eventuellt andra typer av e-postmeddelanden från dig utöver de vanliga e-postadresserna i din mailinglista. Kontrolladresser kan användas för att kontrollera att utskicket fortlöper utan problem och för att låta andra personer granska dina nyhetsbrev.
 
Kontrolladresser
 
 
Se även
Tips: Så lägger du till kontrolladresser i MultiMailer 
  
  
  
< Tillbaka
  
 
SamLogic