Så lägger du till kontrolladresser i MultiMailer

 
Kontrolladresser är en funktion i MultiMailer som hjälper dig att bevaka hur ett e-postutskick fortlöper i realtid. Med kontrolladresser kan du också låta andra personer granska de e-postbrev (t.ex nyhetsbrev) som du skickar ut.

Kontrolladresser är e-postadresser som får de e-postbrev som du skickar ut utöver de vanliga e-postadresserna i din mailinglista. Du kan snabbt kryssa för och kryssa av vilka kontrolladresser som ska få ett specifikt e-mail - om du behöver ändra här.

Tipsen nedan visar hur man skapar kontrolladresser i MultiMailer. Hur man väljer kontrolladresser till ett specifikt utskick beskrivs i detta tips.
 
 
Så lägger du till kontrolladresser:
 
1. Starta MultiMailer.
 
2. Öppna menyalternativet Inställningar - Kontrolladresser.
 
3. Följande dialogruta ska nu visas:

Kontrolladresser (1)
 
4. Skriv in din första kontrolladress (e-postadress) vid den första raden i kolumnen E-postadress. Exempel:

Kontrolladresser (2)
 
5. Fyll eventuellt även i namn och organisationsnamn för den e-postadressen. Skickar du kopior till personer kan det vara bra att fylla i för- och efternamn också.
 
6. Skriv in din andra kontrolladress vid den andra raden på samma sätt som ovan:

Kontrolladresser (3)
 
7. Skriv in så många kontrolladresser du behöver. Behöver du fler än 5 st så kommer dialogrutan att expanderas automatiskt så att fler kontrolladresser ryms. Upp till 15 kontrolladresser kan anges.

8. När du fyllt i de kontrolladresser du behöver, klicka på OK för att spara dem.
 
 
Så ändrar du inställningar för kontrolladresser:
 
Det finns vissa inställningar för kontrolladresser som du kan ändra så att de passar dina behov bättre. Du kommer åt dialogrutan med inställningar genom att välja menyalternativet Inställningar - Kontrolladresser och sedan trycka på knappen Inställningar. Då visas följande dialogruta:

Kontrolladresser - Inställningar

Där kan du bl.a ange en undre gräns för när kontrolladresser inte ska användas samt om samma kontrolladress kan få fler än ett e-mail per dag. Du kan också ange om en inställning för kontrolladresser ska visas i utskicksguiden.
    
   
Se även
   
Så väljer du kontrolladresser i MultiMailer
   
  
  
< Indexsida med fler tips
   
Gå till MultiMailers produktsida MultiMailer-tips
  
Gäller för:
Standard
Professional
Enterprise
Cloud
  
Fler tips
SamLogic