Så väljer du kontrolladresser i MultiMailer

 
I detta tips visade vi hur du lägger in kontrolladresser i MultiMailer och hur du ändrar vissa inställningar för dem. I detta tips visar vi hur du väljer kontrolladresser till ett specifikt utskick.

Tipset nedan förutsätter att alternativet Addera inställning till utskicksguiden för att slå på/stänga av denna funktion är markerat i dialogrutan Inställningar (se längst ned i detta tips). Om det inte är det, kan du markera alternativet.
 
 
Så väljer du kontrolladresser till ett utskick:
 
1. Starta MultiMailer och öppna ditt nyhetsbrev och mailinglista.
 
2. Välj menyalternativet Utskick - Starta utskick (från fliken Mailinglista) för att starta ett utskick.
 
3. Stega genom utskicksguiden tills sista steget visas (se bild nedan):
  
Utskicksguiden
 
4. Markera alternativet Inkludera kontrolllista om det inte är markerat.

5. Klicka på knappen Detaljer.

6. Kryssa för de kontrolladresser du vill använda och ta bort krysset för dem som inte ska användas.

Kontrolladresser
 
7. Klicka OK för att spara inställningarna.

8. Starta utskicket.

Nu kommer de kontrolladresser som du kryssade för vid punkt 6 att få ditt e-postbrev, utöver e-postadresserna i mailinglistan.
  
  
Mer information:
 
Denna informationssida beskriver vad som händer om en kontrolladress blir spärrad av misstag:

Vad händer om en kontrolladress blir spärrad?
  
  
Se även
   
Så lägger du till kontrolladresser i MultiMailer
   
  
  
< Indexsida med fler tips
   
Gå till MultiMailers produktsida MultiMailer-tips
  
Gäller för:
Standard
Professional
Enterprise
Cloud
  
Fler tips
SamLogic