MultiMailer 2014: Uppdaterade funktioner för att skapa länkar

Vi har uppdaterat två av funktionerna i menyn Skapa länk (funktionerna Länk till webbsida och Länk för avprenumeration) så att man kan skapa en klickbar länk i ett nyhetsbrev även utan att en text är markerad när man öppnar någon av dessa två dialogrutor. Tidigare så krävde dessa två funktioner att du först markerar en text i dokumentet och sedan så användes den markerade texten som länktext. Men från och med den senaste uppdateringen av vårt nyhetsbrevsverktyg MultiMailer så är detta valfritt.

Du kan själv välja om du vill markera en text och skapa en länk av den, eller om du vill ange en länktext senare i dialogrutan. Om ingen text är markerad i dokumentet när du öppnar dialogrutan så är inmatningsfältet Länktext (se bild nedan) öppen för redigering.

Dialogrutan 'Skapa länk till webbsida'

Den text som du skriver in vid inmatningsfältet Länktext kommer att användas som länktext till den klickbara länk som skapas.

Lämna ett svar