Server för statistik och analys av e-postutskick

Om du har en nyare version av e-postverktyget SamLogic MultiMailer så har du nog sett att du kan se hur många som öppnar eller klickar på länkarna i dina nyhetsbrev, samt vem som gör detta. Allt detta hanteras av två servrar på Internet. Denna information kan sedan MultiMailer ladda ned och visa i fliken Statistik i programmet, t.ex när du klickar på knappen Uppdatera i denna flik (informationen kan även laddas ned automatiskt om du ställt in det).

Var finns servrarna?
De två servrarna finns vid följande domäner på Internet:

Server 1: https://www.samlogic-multimailer.com
Server 2: https://www.multimailer-statistics.com

Server 1 är till för mindre utskick och server 2 är till för större utskick, som kräver hantering av stora datamängder och många e-postadresser.

Lämna ett svar