Behöver du skicka ut fler MB under en specifik månad?

I detta blogginlägg beskrev vi hur du temporärt kan öka antal nyhetsbrev som du kan skicka ut under en månad genom att beställa engångsutskick. Men MultiMailer har även en gräns när det gäller antal MB som kan skickas ut per månad, och skickar man stora nyhetsbrev (t.ex med stora bilagor) så riskerar man att nå taket snarare här än antal nyhetsbrev. Men det går att utöka denna gräns temporärt även här genom att beställa engångsutskick.

Temporär utökning av max antal MB
Om du nått taket när det gäller max antal MB för aktuell månad och temporärt behöver utöka denna gräns i MultiMailer så kan du beställa ett engångsutskick till priset av 25 öre per extra MB. Lägsta beställningsnivå är 200 MB (50 kr). När du beställer så får du ange antal 200 MB som du vill utöka MultiMailer med. Dvs, du får ange om du ska ha 200, 400, 600, 800, 1000 osv extra MB. Vi förklarar mer nedan.

Exempel
I tabellen nedan ser du exempel på med hur mycket ditt utskickskonto utökas beroende på vilket engångsutskick (vilken kvantitet) du beställer:

Ditt utskickskonto utökas dessutom med 1000 extra nyhetsbrev för varje 200 MB som du beställer. Så om du exempelvis beställer 1000 MB (5 x 200 MB) så får du ytterligare 5000 nyhetsbrev (5 x 1000 nyhetsbrev) att skicka ut under aktuell månad.

Denna knapp finns i fliken 'Information' i MultiMailerHur du beställer engångsutskick
Beställning av engångsutskick kan du göra direkt i MultiMailer genom att i fliken Information klicka på knappen Förnya/Uppgradera (se bild till höger). På den webbsida som öppnas så kan du antingen uppgradera din månatliga utskickskapacitet (permanent) eller beställa ett engångsutskick för aktuell månad.

Beställning av engångsutskick kan också ske via vår hemsida genom att trycka på Beställning i menyn (högst upp) och därefter på länken SamLogic MultiMailer – Engångsutskick.

Hur du anger antal
När du stegar igenom beställningsguiden så kommer nedanstående webbsida att visas. Där skriver du in en kvantitet vid inmatningsfältet Antal (se röd pil nedan).

Behöver du exempelvis 1000 extra MB under aktuell månad så skriver du in siffran 5 vid Antal (5 x 200 MB = 1000 MB). Klickar du på länken Uppdatera (länken under Antal) så uppdateras priset på ordersidan.

Hur du minskar storleken på ditt nyhetsbrev
Även om det går att höja utskicksgränsen i MB med t.ex ett engångsutskick så bör du försöka minska storleken på dina nyhetsbrev eftersom det då går fortare att skicka ut dem. Här är 3 saker som du kan titta närmare på:

  • Använder du inbäddade bilder så kan du optimera bilderna med Image Resizer.
  • Istället för inbäddade bilder så kan du använda bildlänkar.
  • Om du har bifogade filer så kan du istället använda dokumentlänkar.

Se även
> Nytt enklare ordersystem vid beställning av MultiMailer
> Så ser du vilken version av MultiMailer som du har installerad

Lämna ett svar