Sociala medier: Stöd för Facebook, Twitter och Google+


Visar hur logotyperna för Facebook, Twitter och Google+ ser ut i ett nyhetsbrev skapat av MultiMailer.Sociala medier har blivit allt viktigare med åren, och i MultiMailer finns det stöd för att hantera sociala medier i nyhetsbrev. Via nyhetsbrevsguiden i MultiMailer kan du i dina nyhetsbrev lägga in logotyper och länkar till dina sidor på Facebook, Twitter och Google+ (Google Plus). Logotyperna infogas längst ned till höger i nyhetsbrevet och när användarna klickar på någon av logotyperna så öppnas din sida på Facebook, Twitter eller Google+ upp.
 
På bilden till höger ser du hur logotyperna ser ut i nyhetsbrevet och i bilden nedanför ser du hur man i MultiMailer sätter inställningar för dessa. Dialogrutorna nedan visas om du kör nyhetsbrevsguiden i MultiMailer.
 
I MultiMailer finns stöd för social media såsom Facebook, Twitter och Google+. Denna bild visar hur man sätter inställningar för detta.

Vem klickar?
Om du använder SamLogic MultiMailer / Professional och har aktiverat den avancerade statistiken så kan du också se hur många som klickar på logotyperna för Facebook, Twitter eller Google+, och besöker dina sociala media-sidor. Du kan också se vilka av dina kontakter som klickar på logotyperna. Så du behöver inte gissa hur många som klickar eller vem som klickar utan du kan se det svart på vitt direkt i MultiMailer.
  
< Tillbaka
  
  
 
SamLogic