FAQ - fel som kan inträffa
 

 
l Varför är knappen "Starta utskick" (Mailinglista-Utskick-Starta utskick) inte tillgänglig?

l Vi har en egen e-postserver och när vi försöker göra e-postutskick går det bara att skicka till interna mail-adresser, ej till externa. Hur åtgärdar vi det?

l Ibland så stannar e-postutskicket fastän det finns kontakter kvar att skicka till, varför det?

l Jag har skapat ett e-mail med bilder, men hos mottagaren syns ändå inga bilder. Vad är fel?

l Jag använder en bakgrundsbild till mitt sidhuvud men bilden visas inte i Outlook. Varför?

l Varför försvinner ÅÄÖ i mitt nyhetsbrev hos mottagaren?

l Varför får jag "Error 421", "Error 450" eller "Error 550" när jag skickar ut mina mail?

l Jag försöker använda MultiMailer med mitt Google GMail-konto men det fungerar inte. Varför?

l När jag försöker starta ett utskick inträffar "Fel #10022" eller "Fel #10053". Vad beror det på?

l När jag försöker starta ett utskick inträffar "Fel #10061". Vad beror det på?

l Jag har McAfee antivirus. När jag försöker genomföra ett utskick varnar McAfee för "maskaktivitet" vid varje enskilt brev. Hur åtgärdar jag detta?

l Jag har haft MultiMailer ett tag och det har fungerat bra, men nyligen körde jag in McAfee antivirus och nu går MultiMailer väldigt trögt. Varför?

l Vad innebär felmeddelandet "Komponenten Samarbetsdataobjekt (Collaboration Data Objects) är ej installerad"?

l När jag startar MultiMailer får jag felmeddelandet "Component 'MSCOMCTL.OCX' / 'TABCTL32.OCX' or one of its dependencies not corretly registered".

 

 
 
Varför är knappen "Starta utskick" (Mailinglista-Utskick-Starta utskick) inte tillgänglig?
Denna knapp är avstängt ifall inga e-postkontouppgifter har angetts ännu i programmet. Innan du kan börja skicka ut e-post måste du ange det e-postkonto som ska användas till dina utskick. Detta gör du genom att välja menyalternativet Inställningar för e-postkonto i menyn Inställningar. Där anger du bl a e-postserver och e-postadress.


Vi har en egen e-postserver och när vi försöker göra e-postutskick går det bara att skicka till interna mail-adresser. Ej till externa. Hur åtgärdar vi det?
Det enklaste sättet är att ändra namnet på SMTP-servern (vid Inställningar - Inställningar för e-postkonto) så att den överensstämmer med den SMTP-server som er Internet-operatör tillhandahåller.


Ibland så stannar e-postutskicket fastän det finns kontakter kvar att skicka till, varför det?
Det kan bero på att din ISP (Internet-operatör) har satt en begränsning för hur många e-mail som du får skicka ut under en viss tid. Du kan prova att öka tiden mellan varje e-mail till 500-700 ms (vid Inställningar - Alternativ - Tider - Paus mellan två meddelanden). Hjälper inte det så finns det ytterligare möjligheter till paus under ett utskick (mer information finns här). Om du har väldigt många kontakter så rekommenderar vi er att använda vår e-postservertjänst istället, där det saknas tidsrestriktioner.
 
Ibland kan utskicket även stanna upp ifall e-postservern har problem med att leverera ett brev till en mottagare. Detta kan bla bero på att mottagarens e-postserver har tillfälliga tekniska problem eller är överbelastad. MultiMailer har dock en inbyggd timeout-hantering som kan hantera sådana här fall och du bör alltid ha denna funktion aktiverad under dina utskick (sätts på/stängs av via menyalternativet Inställningar - Alternativ).
 
Vissa versioner av Norton Antivirus/Symantec Internet Security kan också avbryta ett e-postutskick ifall du har slagit på granskning av utgående e-post. Använder du Norton Antivirus/Symantec Internet Security och ibland drabbas av oförklarliga stopp kan du prova att stänga av granskning av utgående e-post. 


Jag har skapat ett e-mail med bilder, men hos mottagaren syns ändå inga bilder. Vad är fel?
Detta kan bero på att mottagarens e-postklientprogram är inställd på att inte visa bilder i e-postbrev. Även vissa säkerhetsprogram, tex Norton Internet Security, kan blockera visning av bilder. Sedan visar inte Outlook.com (fd Hotmail) inbakade bilder under alla omständigheter. Råkar du ut för problem med Outlook.com så kan du prova att lägga upp bilden på Internet och sedan länka till bilden.
 
Innehåller ditt e-postbrev style sheets (stiltaggar) kan det också hända att bilder inte syns i vissa e-postprogram. Man bör vara sparsam med användning av style sheets i e-postbrev, och de man använder bör man testa nogrannt under olika e-postklienter.


Jag använder en bakgrundsbild till mitt sidhuvud men bilden visas inte i Outlook. Varför?
Förut använde man ofta bakgrundsbilder i celler till sidhuvuden eftersom man då kunde skriva text över bilden. Äldre Outlook (version 2003 och tidigare) stödde användning av bilder på detta sätt, men från och med Outlook 2007 så stöds inte detta längre. Anledningen till detta kan du läsa om i denna artikel i vårt nyhetsbrev.
 
Det finns inget sätt att komma runt detta utan du måste infoga bilden som en vanlig bild. Vill du ha text på bilden får du skriva  in texten via ditt ritprogram.


Varför försvinner ÅÄÖ i mitt nyhetsbrev hos mottagaren?
En vanlig orsak är att teckentabellen "utf-8" är vald i HTML-filen (nyhetsbrevsfilen) men inte vid Inställningar - Alternativ - Teckentabell, där troligtvis alternativet "iso-8859-1" är vald. Här i Sverige bör främst "iso-8859-1" (Western European ISO) användas, både i HTML-filen och i dialogrutan Alternativ. För att sätta både brev och programinställningar till "iso-8859-1" kan du öppna nyhetsbrevet i MultiMailer, välja dialogrutan Inställningar - Alternativ, välja "Western European (ISO) - iso-8859-1" vid Teckentabell och trycka OK. Därefter spar du HTML-filen. Nu borde ÅÄÖ visas korrekt hos mottagaren nästa gång du skickar ut nyhetsbrevet.


Varför får jag "Error 421", "Error 450" eller "Error 550" när jag skickar ut mina mail?
Ifall e-postservern returnerar fel nr 421, 450 eller 550 beror det ofta på att servern nekar att utföra ett kommando av vissa skäl. Om denna felkod uppstår efter ett tag så beror det sannolikt på att du nått utskickstaket hos den e-postserver som du använder. Numera har de flesta e-postservrar, som tillhandahålls av de vanligaste Internetoperatörerna, en gräns för hur många e-mail du får skicka ut per tidsperiod. En vanlig gräns är 100 e-mail per timme.
 
Om du har Telia som operatör så finns denna gräns. Denna begränsning gäller vare sig du använder servern mailout.telia.com, mail1.telia.com eller smtprelay1.telia.com. Förut så saknade servern smtprelay1.telia.com en sådan begränsning, men nu är gränsen för smtprelay1.telia.com satt till 100 e-mail per timme. Läs mer om detta i detta blogginlägg.
 
Även COM HEM har en liknande gräns. Även där ligger maxgränsen på cirka 100 e-mail per timme.
 
För att komma runt denna begränsing kan du använda dig av en av följande åtgärder:
 
n Du använder MultiMailers paushantering. Den öppnar du via menyalternativet vid Inställningar - Alternativ (fliken Tider). Ange följande pausinställningar (det blir då en paus på 10 minuter efter 99 e-mail):
 
  Paus efter: 99 meddelanden
  Vänta i: 600 sekunder
 
n Använd vår e-postservertjänst. Du har då inga begränsningar alls, utan farten bestäms av aktuell bandbredd.


Jag försöker använda MultiMailer med mitt Google GMail-konto men det fungerar inte. Varför?
MultiMailer kan inte användas med Google GMail (smtp.gmail.com) eftersom denna e-postserver kräver krypterad SSL-förbindelse. MultiMailer hanterar bara okrypterade förbindelser. För att kunna skicka ut e-postmeddelanden med MultiMailer måste du välja en annan e-postserver (SMTP-server) eller använda en e-postservertjänst, exempelvis vår e-postservertjänst.


När jag försöker starta ett utskick inträffar "Fel #10022" eller "Fel #10053". Vad beror det på?
Fel 10022 eller 10053 innebär vanligtvis att nåt program i systemet avbryter kommunikationen på ett tvärt sätt. Orsaken kan vara att en brandvägg eller ett antivirusprogram ej tillåter MultiMailer att kommunicera via den port som används för att skicka ut e-post (vanligtvis port 25). Om så är fallet måste du, för att kunna skicka ut e-post med MultiMailer, först informera brandväggen/antivirusprogrammet att du godkänner att MultiMailer får använda denna port för sina utskick. Hur du bär dig åt för att godkänna ett program brukar stå skrivet i den dokumentation som följer med brandväggsprogrammet/antivirusprogrammet.


När jag försöker starta ett utskick inträffar "Fel #10061". Vad beror det på?
Fel 10061 beror ofta på att en brandvägg eller antivirusprogram stoppar kommunikationen. Om du använder McAfee så kan stoppet bero på att dess skydd mot massutskicksmaskar aktiverats. Se FAQ-frågan här nedan för förslag på hur du kommer runt detta.


Jag har McAfee antivirus. När jag försöker genomföra ett utskick varnar McAfee för "maskaktivitet" vid varje enskilt brev. Hur åtgärdar jag detta? 
Skickar du ut samma brev upprepade gånger kan McAfees antivirusprogram ibland stoppa utskicket och visa en varningsruta där det står att "maskaktivitet" pågår. Ibland kan även en felruta med felkod 10061 visas i MultMailer. För att komma runt detta kan du temporärt stänga av genomsökning av utgående post i McAfee. Därefter, när e-postutskicket är klart, kan du aktivera genomsökning av utgående e-post igen. Alternativt kan du avmarkera alternativet ”Förhindra massutskicksmaskar” under "Åtkomstskydd".


Jag har haft MultiMailer ett tag och det har fungerat bra, men nyligen körde jag in McAfee antivirus och nu går MultiMailer väldigt trögt. Varför? 
Har du McAfee antivirusprogram installerad och genomsökning av utgående e-post är aktiverad kan det störa MultiMailer när programmet skickar ut e-post. Ofta yttrar det sig i att programmet går långsamt, verkar ibland ha låst sig och paushanteringen fungerar inte riktigt som det ska. För att komma runt detta kan du temporärt stänga av genomsökning av utgående post i McAfee. Därefter, när e-postutskicket är klart, kan du aktivera genomsökning av utgående e-post igen.


Vad innebär felmeddelandet "Komponenten Samarbetsdataobjekt (Collaboration Data Objects) är ej installerad"?
Använder du funktioner i MultiMailer / Professional som kommunicerar med Microsoft Outlook (2002, 2003 eller 2007) så krävs det att en speciell komponent från Microsoft är installerad. Denna komponent är nödvändig för att utifrån kunna komma åt information i Microsoft Outlook. Komponenten heter Samarbetsdataobjekt (på engelska Collaboration Data Objects eller CDO) och du kan installera den från din CD-skiva med Microsoft Office/Microsoft Outlook eller ladda ned den från Internet.
 
Mer information om hur du installerar denna komponent finns beskrivet på denna sida. Denna komponent behövs inte om du använder Microsoft Outlook 2010 eller senare.


När jag startar MultiMailer får jag felmeddelandet "Component 'MSCOMCTL.OCX' / 'TABCTL32.OCX' or one of its dependencies not corretly registered". Vad ska jag göra?
Får du felmeddelandet "Component 'MSCOMCTL.OCX' or one of its dependencies not corretly registered" eller "Component 'TABCTL32.OCX' or one of its dependencies not corretly registered" (eller motsvarande felmeddelande för en annan komponent) så beror det på att komponenten inte har kunnat registreras i Windows i samband med installationen. Om du råkar ut för detta felmeddelande så kan du prova att ladda ned den senaste versionen av MultiMailer och installera MultiMailer på nytt. Ofta brukar det lösa problemet. Om det inte hjälper så kan du prova att registrera komponenten manuellt på följande sätt:

1. Högerklicka över menyalternativet Kommandotolken i Windows meny (finns i menyn Tillbehör)
2. Välj menyalternativet Kör som administratör
3. I textfönstret som visas, skriv in följande rad:
    regsvr32.exe  tabctl32.ocx
    och tryck Enter.
 
Behöver fler komponenter registreras (dvs om du får samma felmeddelande för andra komponenter) så gör du på samma sätt, men byter ut "tabctl32.ocx" mot namnet på nästa komponent. T.ex för att registrera komponenten MSCOMCTL.OCX skriver du: regsvr32.exe  mscomctl.ocx
  
 
<< Tillbaka
  
  
 
SamLogic