SamLogic MultiMailer - FAQ (vanligt förekommande frågor)
 
Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor om SamLogic MultiMailer och dess användning. FAQ-sidorna innehåller svar på både allmänna frågor och frågor om specifika funktioner i programmet. Även frågor om vanliga fel som kan inträffa under ett e-postutskick (felmeddelanden, felkoder mm) besvaras här.
 
 
Allmänna frågor
 
Här hittar du svar på allmänna frågor om MultiMailer och vad som skiljer programmet från vanliga e-postprogram:
 
Allmänna frågor om e-postverktyget SamLogic MultiMailer
 
 
Användande och funktionalitet
 
Här hittar du svar på frågor som du bör känna till innan du börjar använda programmet. Centrala begrepp som "fält", "spärrlista" och "lokal hjälpfunktion" förklaras:
 

Användande och funktionalitet - generellt
 
Här hittar du svar på frågor om funktioner i flikarna "Nyhetsbrev", "Mailing-lista", "Skickade" och "Statistik". Här finns även information om loggfiler och om hur du importerar och exporterar e-postadresser:
 
Användande och funktionalitet - specifika funktioner
 
 
Fel som kan inträffa
 
Här får du svar på frågor om felmeddelanden och felkoder samt förklaringar till varför det kan uppstå olika typer av fel:
 

 
Frågor om fel som kan inträffa (felmeddelanden och felkoder mm)
 

  

 
SamLogic