FAQ - allmänna frågor  Nästa sida >>
 

 
l Vi har en säljavdelning på företaget och vi hade tänkt att alla säljarna skulle använda MultiMailer för att bearbeta våra kunder,
   har ni någon rabatt om man beställer flera program?

l Vi har engelska som koncernspråk, finns MultiMailer tillgänglig på engelska?

l Finns det något sätt att hindra att personer som inte vill få fler e-mail får det av misstag?

l Vad händer om man har en ogiltig eller felaktig e-postadress i mailing-listan?

l Vi har många internationella kunder, finns det något sätt att ordna så att de får mina e-postutskick på kontorstid?

l Måste man kunna HTML för att använda MultiMailer?

l I vanliga e-postprogram kan man använda ”Kopia” / ”Hemlig kopia” för att skicka till flera mottagare, varför bör man inte göra det?

l Vad menas med "personligt" utformat nyhetsbrev?

l Vad är den viktigaste fördelen med personligt utformade nyhetsbrev?

l Är SamLogic MultiMailer ett spam-verktyg?

l Vi har problem med att många mail kommer i retur eftersom våra kunder byter e-postadresser ofta. Kan MultiMailer hantera detta på något sätt?

l Kan MultiMailer hantera avregistreringar (avprenumerationer) från kontakter på ett enkelt sätt?

l Vi använder Microsoft Outlook på vårt företag. Går det att använda MultiMailer tillsammans med Microsoft Outlook?

l Går det att kopiera e-postadresser och annan kontaktinformation från andra program till MultiMailer?

l Kan man få information och statistik om tidigare e-postutskick i MultiMailer?
 

 
 
Vi har en säljavdelning på företaget och vi har tänkt att alla säljarna skulle använda MultiMailer för att bearbeta våra kunder, har ni någon rabatt om man beställer flera program?

Ja, det finns företagslicenser så det går att beställa MultiMailer till mycket förmånliga licenspriser. Kontakta oss för mer information (e-post: info@samlogic.com, tel: 08 - 531 83 900).


Vi har engelska som koncernspråk, finns MultiMailer tillgänglig på engelska?
Ja, programmet finns tillgängligt både på svenska och engelska.


Finns det något sätt att hindra att personer som inte vill få fler e-mail får det av misstag?
Ja, MultiMailer har en inbyggd spärrlista dit man kan lägga in e-postadresser som inte ska få några fler e-mail. Så även om e-postadressen råkar finnas med i mailing-listan så kommer denna adress ändå inte att få några fler e-postmeddelanden.


Vad händer om man har en ogiltig eller felaktig e-postadress i mailing-listan?
MultiMailer avbryter aldrig ett utskick pga fel på enskilda e-postadresser utan programmet hoppar över den ogiltiga/felaktiga e-postadressen och fortsätter med nästa e-postadress i mailing-listan. MultiMailer skriver även ut vad som gick fel vid varje e-postadress som ej kunde användas.


Vi har många internationella kunder, finns det något sätt att ordna så att de får mina e-postutskick på kontorstid?
Med MultiMailer kan du göra tidsstyrda e-postutskick (aktiveras via Utskick - Starta utskick vid bestämd tidpunkt). Du anger vilket datum och klockslag som du vill att utskicket ska starta och programmet kommer sedan att skicka ut det aktuella brevet till kontakterna i mailing-listan vid angiven tidpunkt.


Måste man kunna HTML för att använda MultiMailer?
Nej, i MultiMailer finns en ordbehandlingsliknande HTML-editor och en inbyggd nyhetsbrevgenerator som skapar HTML-brev via mallar så inga kunskaper om HTML-skript är nödvändiga. Men är du en HTML-expert så kan MultiMailer på ett enkelt sätt samverka med ditt favorit HTML-redigeringsprogram (t ex FrontPage eller Dreamweaver) vid behov.


I vanliga e-postprogram kan man använda "Kopia" / "Hemlig kopia" för att skicka till flera mottagare, varför bör man inte göra det?
Om du använder "Kopia" när du gör ett e-postutskick så innebär det att alla mottagare kan se vem som fått utskicket och det ger inget seriöst intryck samtidigt som risken för att dina e-postadresser kommer på "avvägar" ökar. Använder du MultiMailer så syns endast den aktuella mottagarens e-postadress i e-postbrevet.
 
Om du använder "Hemlig kopia" när du gör e-postutskick så ser det inte så bra ut eftersom det inte blir någon riktig mottagaradress i mail-huvudet. Meddelandena blir "opersonliga" vilket gör att färre läser det och de kan också uppfattas som spam (skräppost) av både mottagarna och deras anti-spam program.


Vad menas med "personligt" utformat nyhetsbrev?
Med "personligt" syftar vi på att man med hjälp av MultiMailer kan ta fram nyhetsbrev vars innehåll automatiskt anpassas efter varje mottagare. Det enklaste exemplet är att man t ex alltid kan ha en personlig hälsningsfras i varje mail typ ”Hej Kalle”, ”Hej Lisa” eller ”Till Anders Svensson” osv.


Vad är den viktigaste fördelen med personligt utformade nyhetsbrev?
Fördelen med nyhetsbrev som är personliga är att läsfrekvensen på dessa brev ökar markant. Genom att brevet adresseras direkt till rätt mottagare och genom att innehållet kan anpassas så kommer fler mottagare att läsa nyhetsbreven.


Är SamLogic MultiMailer ett spam-verktyg?
Ibland så dyker den frågan upp. Nej, SamLogic MultiMailer är inte ett spamverktyg utan tanken med detta verktyg är att man endast ska skicka ut nyhetsbrev och information till folk som önskar det. Programmets funktioner är helt utformade efter detta ändamål. Erfarenheten visar dessutom att rent spam eller oönskad reklam inte har nån större effekt eftersom folk automatiskt raderar dessa eller så blir de stoppade av olika spamfilter. Nyckeln med att lyckas med e-postreklam är att skapa information som passar kundens intresseområde, har en intressant, helst personlig, utformning samt att han faktiskt begärt att få denna information.


Vi har problem med att många mail kommer i retur eftersom våra kunder byter e-postadresser ofta. Kan MultiMailer hantera detta på något sätt?
Ja, MultiMailer har automatisk hantering av e-postmeddelanden som studsar tillbaka pga inaktuella e-postadresser eller kommer tillbaka av andra skäl. Läs här för mer information.


Kan MultiMailer hantera avregistreringar (avprenumerationer) från kontakter på ett enkelt sätt?
Ja, det finns inbyggda och flexibla funktioner i MultiMailer för hantering av avregistreringar (avprenumerationer) från kontakter. Bla kan avregistreringslänkar infogas enkelt i nyhetsbrev och sedan kan MultiMailer automatiskt importera avregistreringar som skickas via Internetformulär eller via e-post. Personer som valt att avregistrera sig kan spärras från att få fler e-postutskick. Läs här för mer information.


Vi använder Microsoft Outlook på vårt företag. Går det att använda MultiMailer tillsammans med Microsoft Outlook?
Det går alldeles utmärkt. SamLogic MultiMailer samverkar med Microsoft Outlook på flera olika sätt och kan hämta olika typer av data från Outlook (tex kundinformation från mappen Kontakter). Läs här för mer information.


Går det att kopiera e-postadresser och annan kontaktinformation från andra program till MultiMailer?
Ja, det går att kopiera e-postadresser och kontaktinformation till MultiMailer från alla adressböcker, databaser, CRM-system och program som kan exportera kontaktdata på ett standardiserat sätt. Överföring av data kan ske antingen via Windows Urklipp eller via standardiserade import/export-funktioner.


Kan man få information och statistik om tidigare e-postutskick i MultiMailer?
Jadå. I MultiMailers statistik-flik lagras detaljerad statistik om alla tidigare e-postutskick. Härifrån kan du även öppna tidigare brev, mailing-listor och loggfiler på ett enkelt sätt.
 
 
<< Tillbaka  Nästa sida >>
  
 
 
 
SamLogic