FAQ - användande och funktionalitet  Nästa sida >>
 
 
Fliken "Nyhetsbrev"

l Varför innehåller Infoga-menyn endast alternativen "Fält" och "Linje"?

l Hur gör jag för att lägga in bilder i mitt nyhetsbrev?

l Hur gör jag om jag vill bifoga en PDF-fil med mitt nyhetsbrev?

l Hur gör jag om jag vill bifoga flera filer med mitt nyhetsbrev?

l Hur gör jag om jag vill lägga in ljud eller musik i mitt nyhetsbrev?

l Hur lägger jag in sidhuvud och sidfot i mitt nyhetsbrev?

l Jag vill att när mottagaren klickar på ett ord i mitt nyhetsbrev så ska en Internet-sida öppnas. Hur gör jag det?

l Jag vill att när mottagaren klickar på ett ord i mitt nyhetsbrev så ska dennes e-postprogram startas. Hur gör jag det?

 
Fliken "Mailing-lista" samt Import/Export

l Kan man hitta dubbletter i mailing-listan?

l Går det att söka efter exempelvis telefonnummer i mailing-listan?

l Kan man dela in de olika e-postadresserna (posterna) i mailing-listan i olika grupper?

l Hur gör jag om jag bara vill skicka e-post till vissa mottagare i mailing-llistan?

l Kan MultiMailer hantera flera mailing-listor?

l Kan MultiMailer importera e-postlistor och kunddata från andra program?

l Hur gör jag för att importera e-postlistor och kunddata från andra program?

l Jag har ett adressregister i Access (i en MDB-fil). Hur för jag över dessa uppgifter till MultiMailer?

l Jag har ett Excel-ark med endast e-postadresser, hur får jag enklast in dessa till MultiMailer?

l Jag har kontakter i mappen "Kontakter" i Outlook. Kan jag föra över dessa till MultiMailer?
 
 
Flikarna "Skickade" och "Statistik"

l Går det att direkt se vilka e-mail som inte kunnat skickas ut?

l Finns det någon möjlighet att kolla vem som fått mina tidigare utskick?

l Lagras det information om felaktiga e-mail när man gör ett utskick?

l Går det att exportera loggfilen till andra databaser?
 
 
Inställningar för e-postkonto

l Kan jag ha en annan e-postadress som avsändare jämfört med den jag loggar in på mail-servern med?

l Kan jag ha en annan svarsadress än min avsändaradress?

l Hur ändrar jag portnummer för SMTP-servern?
 

 
 
Fliken "Nyhetsbrev"
 
 
Varför innehåller Infoga-menyn endast alternativen "Fält" och "Linje"?
Ifall ditt e-postbrev är i text-format kan du endast infoga fält och linjer i brevet. För att kunna lägga in bilder, ljud mm så måste du skapa ett mail i HTML-format.


Hur gör jag för att lägga in bilder i mitt nyhetsbrev?
Bilder kan antingen läggas in i meddelandet direkt (via menyalternativet Infoga - Bild) eller läggas in som en bildlänk (menyalternativet Infoga - Bildlänk). Läggs bilden in som en bildlänk skickas bilden inte med brevet när ett utskick utförs utan bilden laddas ned först när mottagaren öppnar mailet. Fördelen med att använda bildlänkar är att det går snabbare att skicka ut mailen och att din mottagare ser texten i mailet direkt utan att behöva vänta på att hela mailet laddats ner.


Hur gör jag om jag vill bifoga en PDF-fil med mitt nyhetsbrev?
Nere till höger vid fliken "Nyhetsbrev" finns ett fält som heter Bifoga och bredvid den finns en knapp med ett plus-tecken (+). Klickar du på denna knapp öppnas en dialogruta varifrån du kan välja en fil som ska bifogas med nyhetsbrevet. Vill du ta bort den bifogade filen klickar du på knappen med ett minus-tecken (-).


Hur gör jag om jag vill bifoga flera filer med mitt nyhetsbrev?
Det går att bifoga fler än en fil med MultiMailer. Information om hur du gör det finns beskrivet på denna sida.


Hur gör jag om jag vill lägga in ljud eller musik i mitt nyhetsbrev?
Välj menyalternativet Infoga - Ljud. Det går att lägga in WAVE-, MIDI- och MP3-ljud i MultiMailer. Vi rekommenderar att man lägger in ljudet sist sen när brevets övriga innehåll är helt klart.


Hur lägger jag in sidhuvud och sidfot i mitt nyhetsbrev?
Det enklaste sättet är att använda den inbyggda HTML-brevgeneratorn som finns i MultiMailer. Där kan du välja mellan olika mallar och interaktivt sätta olika egenskaper nyhetsbrevet. Exempelvis kan ett nyhetsbrev med sidhuvud och sidfot skapas. Du öppnar HTML-brevgeneratorn via menyalternativet Arkiv - Nytt - Nyhetsbrev - "Nyhetsbrev - HTMLvia mall".


Jag vill att när mottagaren klickar på ett ord i mitt nyhetsbrev så ska en Internet-sida öppnas. Hur gör jag det?
Markera det ord som du vill ska länka till din Internet-sida och välj menyalternativet Infoga - Hyperlänk - Länk till webbsida. Skriv sedan in hela Internet-adressen (URL) till den sida på Internet som ska öppnas när mottagaren klickar på det markerade ordet. Det markerade ordet kommer att visas som understryket i nyhetsbrevet.


Jag vill att när mottagaren klickar på ett ord i mitt nyhetsbrev så ska dennes e-postprogram startas. Hur gör jag det?
Markera det ord som du vill ska länka till din e-postadress och välj menyalternativet Infoga - Hyperlänk - E-postadress. Skriv sedan in en text för ämnesraden och den e-postadress som du vill ska visas i mottagarens e-postprogram när programmet öppnas (dvs mottagare för mailet). Det markerade ordet kommer att visas som understryket i nyhetsbrevet.

Till toppen av sidan
 
Fliken "Mailing-lista" samt Import/Export
 
 
Kan man hitta dubbletter i mailing-listan?
Ja, du kan markera alla e-postadresser som det finns dubbletter av i mailing-listan genom att välja menyalternativet  Redigera - Markera dubbletter. Du kan även trycka F8.


Går det att söka efter exempelvis telefonnummer i mailing-listan?
Ja, du kan söka på alla fält som finns i mailing-listan genom att välja menyalternativet Redigera - Sök. Du kan även trycka CTRL-F.


Kan man dela in de olika mail-adresserna (posterna) i mailing-listan i olika grupper?
Ja, du kan kategorisera varje enskild post eller grupp av poster i mailing-listan genom att markera posten/posterna och därefter välja Sätt kategori i Redigera-menyn.


Hur gör jag om jag bara vill skicka e-post till vissa mottagare i mailing-llistan?
När du ska påbörja ett e-postutskick kan du välja ifall alla kontakter i mailing-listan ska få ditt utskick eller bara vissa utvalda. Du gör detta val i dialogrutan Utskick - Starta utskick, där du även startar ett utskick. Denna dialogruta innehåller följande tre alternativ: 
 
Alla kontakter i mailing-listan: Väljer du detta alternativ kommer alla kontakter i mailing-listan få ditt e-postmeddelande.
 
Endast markerade kontakter: Väljer du detta alternativ kommer endast de markerade kontakterna i mailing-listan få ditt e-postmeddelande. Du kan markera flera poster genom att tex använda dig av CTRL + vänster musknapp över de poster som ska markeras.
 
Endast specificerad kategori: Väljer du detta alternativ kommer endast en specificerad kategori av kontakter att få ditt e-postmedelande.


Kan MultiMailer hantera flera mailing-listor?
Ja, du kan skapa hur många mailing-listor som helst med MultiMailer. Detta kan vara bra om du har en väldigt stor kunddatabas med många e-postadresser och vill göra en uppdelning i mindre mailing-listor för att kundregistret på ett lätt sätt ska kunna bearbetas av flera personer. Du skapar en ny mailing-lista genom att välja Arkiv - Nytt - Mailing-lista.


Kan MultiMailer importera e-postlistor och kunddata från andra program?
Ja, istället för att lägga in alla kundkontakter manuellt på nytt kan du importera dessa från andra program ifall du redan har sådana uppgifter lagrade.
 

Hur gör jag för att importera e-postlistor och kunddata från andra program?
I MultiMailer ingår kraftfulla funktioner för import som du kan använda för att importera data från andra program eller från andra datafiler. För att utföra en import väljer du menyalternativet Arkiv - Import & Export - Importera till mailing-lista. Detaljerad information om hur du utför en import i MultiMailer hittar du i hjälpen (vid Hjälp - Innehåll - Import av e-postadresser & kontaktuppgifter).


Jag har ett adressregister i Access (MDB-fil). Hur för jag över dessa uppgifter till MultiMailer?
Här kan du göra på flera olika sätt. Har du MultiMailer / Professional så kan du exempelvis välja menyalternativet Arkiv - Import & Export - Importera till mailing-lista och därefter alternativet "Importera från databaser (Access, SQL mm) via ODBC". I dialogrutan som sedan visas väljer du alternativet "Välj Microsoft Access-databas..." vid Datakälla. Därefter väljer du den tabell du vill importera ifrån vid Tabell. I listan med alla fält som visas i dialogrutan parar du ihop fält i MultiMailer med fält i Access-databasen. Sedan trycker du på knappen Importera och all vald data kommer nu att importeras.
 
En annan metod, om du exempelvis har MultiMailer / Standard, är att exportera tabellen i Access till en textfil och sedan välja textimport i MultiMailer (menyalternativet Arkiv - Import & Export - Importera till mailing-lista och därefter alternativet "Importera från en textfil").


Jag har ett Excel-ark med endast e-postadresser, hur får jag enklast in dessa till MultiMailer?
Har du endast e-postadresser i ditt Excel-ark så är den enklaste metoden att kopiera dessa till MultiMailer via Windows Urklipp. Dvs markera först kolumnen med e-postadresserna i Excel, tryck Ctrl-C, hoppa till MultiMailer och tryck Ctrl-V i MultiMailers mailing-lista. Då kommer alla e-postadresser som markerats i Excel att läggas till MultiMailers mailing-lista. En annan metod är att köra en direktimport från Excel till MultiMailer. Hur du utför det beskrivs på denna sida.


Jag har kontakter i mappen "Kontakter" i Outlook. Kan jag föra över dessa till MultiMailer?
Jadå, det är möjligt. Välj menyalternativet Arkiv - Import & Export - Importera till mailing-lista och därefter alternativet "Importera från Microsoft Outlook: Mappen 'Kontakter' - Kontakter". Läs även detta tips som visar hur du gör, steg för steg.
 
Till toppen av sidan
 
Flikarna "Skickade" och "Statistik"
 
 
Går det att direkt se vilka e-mail som inte kunnat skickas ut?
Ja, så fort e-postutskicket är klart kan du sortera listan i fliken "Skickade" efter kolumnen ”Status” (klicka på kolumnrubriken med detta namn) så får du alla e-postadresser som inte kunnat erhålla ett e-mail samlade. Genom att markera och högerklicka på e-postadresserna så kan du välja att skicka på nytt till dessa eller spärra dem för nya utskick.


Finns det någon möjlighet att kolla vem som fått mina tidigare utskick?
Ja, du ser vem som fått dina tidigare utskick genom att gå till fliken "Statistik" och högerklickar på det utskick som du vill undersöka och väljer "Visa Loggfil"


Lagras det information om felaktiga e-mail när man gör ett utskick?
Ja, i loggfilen lagras information om varje enskilt e-mail som gått ut och där kan du även se eventuella felmeddelanden.


Går det att exportera loggfilen till andra databaser?
Ja, kryssa för ”Skapa en importerbar tabbavgränsad loggfil” i dialogrutan Inställningar - Alternativ (fliken Logg). Då kommer loggfilen att skapas i ett sådant format att andra databaser kan läsa in den.

Till toppen av sidan
 
Inställningar för e-postkonto
 
 
Kan jag ha en annan e-postadress som avsändare jämfört med den jag loggar in på mail-servern med?
Ja, det går bra. I dialogrutan Inställningar - Inställningar för e-postkonto kan du sätta olika adresser (vid fälten E-postadress och E-postadress (login)). Endast adressen som anges vid E-postadress visas för mottagaren i dennes e-postprogram. Dock kan mottagaren även se den andra e-postadressen ifall han/hon tittar på egenskaper för mailet.  


Kan jag ha en annan svarsadress än min avsändaradress?
Ja, det går bra. I dialogrutan Inställningar - Inställningar för e-postkonto kan du vid fältet Svarsadress ange en annan svarsadress.


Hur ändrar jag portnummer för SMTP-servern?
Du kan ändra portnumret från standardvärdet 25 till ett annat portnummer genom att trycka på knappen Ändra till höger om fältet Portnummer i dialogrutan Inställningar för e-postkonto och därefter skriva in det nya portnumret.
 
 
<< Tillbaka  Nästa sida >>
  
  
 
SamLogic