bifogar du flera filer med ditt e-postmeddelande

 
Om du ska bifoga en fil (t.ex ett PDF-dokument) med ditt e-postmeddelande så klickar du på plussymbolen (+) nere till höger i fliken Nyhetsbrev i MultiMailer. Om du vill bifoga flera filer med ditt e-postmeddelande så ska du trycka ned tangenten [ALT] innan du klickar på plussymbolen. Då öppnas en speciell dialogruta upp, där du kan välja upp till 8 filer att bifoga.

I tipset nedan visar vi hur du använder denna dialogruta för att bifoga flera filer.
 
 
Så här gör du för att bifoga flera filer:
 
1. Starta MultiMailer.
 
2. Skapa ett nytt e-postmeddelande eller öppna ett befintligt sådant.
 
3. Håll ned tangenten [ALT].
 
4. Klicka med musen på plussymbolen (
+) nere till höger i fliken Nyhetsbrev.

5. Dialogrutan Bilagor ska nu visas (se bild nedan).6. Klicka på plussymbolen (
+) till höger om Bilaga 1 för att välja bifogad fil nr 1.

7. Klicka på plussymbolen (
+) till höger om Bilaga 2 för att välja bifogad fil nr 2.8. Upprepa detta tills du valt alla filer som du vill bifoga med ditt e-postmeddelande.

Vi ska nu spara sökvägarna till bilagorna i en speciell datafil med namntillägget .ATT. Stegen nedan visar hur du gör för att spara denna fil.

9. Klicka på knappen Spara som.

10. Spara filen i föreslagen mapp eller i en mapp som du väljer själv.

11. Sökvägen till filen med en lista med sökvägar till bilagor visas i fältet till höger om Filnamn.12. Klicka nu OK för att addera informationen till ditt e-posmeddelande.
 
 
En lista med sökvägar till alla filer som ska bifogas lagras i en speciell fil med namntillägget .ATT. Det är en enkel textfil med en filsökväg per rad, och kan även redigeras manuellt i t.ex Anteckningar. Vi rekommenderar dock att skapa denna fil via MultiMailer eftersom MultiMailer kontrollerar att varje filsökväg stämmer när filen skapas.

Från dialogrutan Bilagor kan du även öppna en befintlig .ATT-fil med sökvägar som du specificerat tidigare. Om du tänker återanvända .ATT-filer kan det vara bra att ge .ATT-filerna tydliga och beskrivande filnamn, så att du lätt kan hitta filen vid behov.
 
 
Det är möjligt att att addera och ta bort bilagor till ett e-postmeddelande med enbart tangentbordet. Läs mer här.
 
 
  
  
< Indexsida med fler tips
   
Gå till MultiMailers produktsida MultiMailer-tips
  
Gäller för:
Standard
Professional
Enterprise
Cloud
  
Fler tips
SamLogic