Diagram som visar hur många som öppnat dina nyhetsbrev


Diagrammet visar antal öppnade och ej öppnade nyhetsbrev, samt antal nyhetsbrev där mottagarna klickat på minst en länk.

Via överskådliga diagram kan du se många som öppnat och inte öppnat ditt nyhetsbrev. Du kan även se hur många som klickat på länkar i ditt nyhetsbrev. Ovan visas ett cirkeldiagram där grön färg visar andelen öppnade nyhetsbrev, blå färg visar andelen ej öppnade nyhetsbrev och lila visar antal nyhetsbrev där mottagarna klickat på minst en länk.

< Tillbaka
  
  
 
SamLogic