Jämförelse av utskick - linjediagram
Ovan visas ett linjediagram där 5 olika e-postutskick jämförs med varandra. Datumen under X-axeln anger utskicksdatum för varje e-postutskick. Den blå linjen visas totalt antal skickade och den gröna linjen visas antal öppnade. Exakt antal skickade och öppnade anges i siffror inom varje rektangel vid varje punkt i linjerna.

Upp till 12 utskick kan jämföras på detta sätt. Det är väldigt enkelt att jämföra olika utskick. Du markerar bara utskicken i fliken Statistik i MultiMailer och sedan klickar du på en knapp på knappraden och därefter visas resultatet av jämförelsen grafiskt.

< Tillbaka
  
  
 
SamLogic