Jämförelse av utskick - stapeldiagram
Du kan jämföra olika e-postutskick med varandra. Resultatet kan redovisas i olika typer av diagram. Här ovan visas ett stapeldiagram där 5 olika utskick har jämförts med varandra. Under varje stapel finns ett datum som är utskicksdatumet. Den gröna färgen visar andelen öppnade och den blåa färgen visar andelen ej öppnade för varje nyhetsbrev.

< Tillbaka
  
  
 
SamLogic