Jämförelse av utskick - ytdiagram
Du kan jämföra olika e-postutskick med varandra. Resultatet kan redovisas i olika typer av diagram. Här ovan visas ett ytdiagram där 5 olika utskick har jämförts med varandra. Den gröna färgen överst visar andelen öppnade och den blåa färgen underst visar andelen ej öppnade. Datumen under X-axeln visar utskicksdatum. Vid varje punkt visas det faktiskt antalet öppnade och ej öppnade. Det är också möjligt att få siffrorna i procent för att lättare se om öppningsfrekvensen ökar eller minskar över tid.

< Tillbaka
  
  
 
SamLogic