Kan du inte läsa detta nyhetsbrev? Klicka här: http://www.samlogic.com/nyhetsbrev/2011-06

 SamLogic Nyhetsbrev - Nr 6/11

INNEHÅLL

Förord
Vad är ett manifest?
Vad är skillnaden mellan AutoRun och AutoPlay?
Använd ett uppdaterat installationsverktyg
Tips: Hur du ser till att en meny alltid befinner sig överst
Rekord för piratkopiering
Kopieringsskydda dina program och dokument


FÖRORD

Hej [$Fornamn]!

I detta nummer av vårt nyhetsbrev kan du läsa om två nya artiklar som vi publicerat på vår hemsida. I den första artikeln förklarar vi vad ett manifest i Windows är och i den andra artikeln förklarar vi skillnaden mellan begreppen AutoRun och AutoPlay.

Sedan tar vi upp ett blogginlägg som förklarar varför det är viktigt att alltid ha den senaste versionen av ett installationsverktyg. Vi har även med ett tips för menyverktyget SamLogic CD-Menu Creator som visar hur du ställer in så att en meny alltid är överst, även om andra program startar efteråt.

Sist i nyhetsbrevet har vi en artikel som tar upp BSA:s undersökning om piratkopiering av dataprogram samt hur vårt kopieringsskydd SamLogic RegGuard kan användas för att minska piratkopiering av program och dokument.

Med vänliga hälsningar
Anders Persson
SamLogic
 


VAD ÄR ETT MANIFEST?

Ett manifest är en speciell inställningsfil, i formatet XML, som skickas med program och som Windows läser av i samband med att programmet startar. Exempelvis används ett manifest för att tala om för Windows att ett program kräver administratörsrättigheter för att kunna köras. Ett manifest kan antingen skickas med som en separat fil, då alltid med namntillägget .manifest, eller så kan den bakas in direkt i programfilen.


 
I denna artikel förklarar vi mer i detalj vad ett manifest är och ger några exempel på hur en manifest-fil kan vara utformad:

Manifest (i Windows), vad är det?


VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN AUTORUN OCH AUTOPLAY?

AutoRun och AutoPlay är två vanliga begrepp som ofta används när innehåll på CD- och DVD-skivor ska hanteras automatiskt.

Många tror att det är två olika namn för samma sak eftersom namnen är så lika, men de syftar faktiskt på två helt olika saker. I denna artikel förklarar vi skillnaderna:

Vad är skillnaden mellan AutoRun och AutoPlay?


ANVÄND ETT UPPDATERAT INSTALLATIONSVERKTYG

Om du distribuerar programvara med ett installationsprogram så är det mycket viktigt att du alltid har den senaste versionen av det installationsverktyg som du använder för att skapa programinstallationen. Har du en för gammal version av ditt installationsverktyg så finns det risk att slutanvändaren får problem när de ska installera ditt program. Några av de vanligaste saker som kan orsaka dessa problem är:

- Nya versioner av operativsystem (tex Windows 7)
- Nya specialanpassningar av operativsystem (t ex 64-bitars system)
- Nya service packs (t ex Windows 7 SP1)
- Nya versioner av drivrutiner för databaser
- Nya versioner av samverkande applikationsprogram

Dessutom uppdateras Windows hela tiden löpande med mindre uppdateringar. De installationsprogram som skapas med ett installationsverktyg som t ex SamLogic Visual Installer samverkar djupt med operativsystemet och anpassas därför ständigt. Läs hela blogginlägget på nedanstående Internetsida:

Använd ett smart installationsverktyg


TIPS: HUR DU SER TILL ATT EN MENY ALLTID ÄR ÖVERST

Om du vill att en meny som är skapad av menyverktyget CD-Menu Creator alltid ska befinna sig överst på skärmen, även när andra program startar, så kan du ange detta i fliken Fönster i CD-Menu Creators editor. Om du markerar alternativet Fönstret ska alltid vara överst i denna flik så kommer menyfönstret att alltid vara överst, även när du öppnar andra fönster eller startar andra program via knapparna i menyn.


 
Om du använder denna inställning så bör du även markera inställningen Visa minimera-knapp i samma flik. Då har slutanvändaren en möjlighet att minimera menyfönstret vid behov. Alternativet Visa minimera-knapp finns tillgänglig i CD-Menu Creator 2010 version 6.5.9 och senare.


REKORD FÖR PIRATKOPIERING

Branschorganisationen Business Software Alliance (BSA) har gjort en undersökning i 116 länder och regioner, däribland Sverige, för att mäta hur stor del av alla dataprogram som blir piratkopierade. De kom fram till att i Sverige piratkopieras vart fjärde nyttoprogram och värdet av alla olicensierade program som används i Sverige är 411 miljoner dollar, vilket motsvarar cirka 2,6 miljarder kronor.

Svenska datoranvändare förstår generellt skillnaden mellan lagliga och olagliga metoder att införskaffa program, men det finns vissa undantag, exempelvis tror 63 procent att det är lagligt att installera flera kopior av ett program på sina hemmadatorer.

Här nedan finns pressmeddelandet hos BSA. Välj "Sweden" uppe till höger för att få svensk text och siffror för Sverige:

Pressmeddelande från BSA


ANNONS


 
Mer information om VB Super Library


KOPIERINGSSKYDDA DINA PROGRAM OCH DOKUMENT

Som du kunde läsa i artikeln ovan så har piratkopieringen av program ökat till rekordnivå i Sverige. Det finns dock åtgärder som du kan vidta för att effektivt minska piratkopieringen.

Genom att kopieringsskydda dina program så ökar du din programförsäljning eftersom de flesta vill göra rätt för sig, men de är ofta inte medvetna om att de bara får installera i så många datorer som de har licenser till. Ett kopieringsskydd i kombination med ett förmånligt licenssystem gör att du kommer att sälja flera programlicenser till samma kund.

SamLogic RegGuard är ett flexibelt system som kan användas för att hantera programlicenser och kopieringsskydda program och dokument (t ex Excel-filer). Kopieringsskyddet är enkelt att införa och att använda, och som utvecklare har du full kontroll över vilken nivå som ska användas på kopieringsskyddet. Mer information och en utvärderingsversion hittar du på nedanstående Internetsida:

SamLogic RegGuard - Mer information

 


MÅNADENS ERBJUDANDE
Gäller t o m 31 maj

Fram till 31 maj kan du köpa följande två program-paket till kampanjpriser:
  
 

 
DEVELOPMENT TOOLS / PROFESSIONAL

Detta ingår:
- Visual Installer / Pro
- CD-Menu Creator
- VB Super Library

Pris: 1990 kr (ord. 3490 kr)
 
Läs mer här


ULTIMATE TOOLS

Detta ingår:
- Visual Installer / Pro
- CD-Menu Creator
- VB Super Library
- MultiMailer / Pro
- RegGuard
- 1 års supportavtal 

Pris: 3990 kr (ord. 8990 kr)
 
Läs mer här


ORDER

DEMOS

Se även:
Blogg - SamLogic
Twitter - SamLogic
SamLogic | Fågelviksvägen 9 | 145 84 Stockholm | 08-531 83 900 | mail@samlogic.com | www.samlogic.com
 

Detta mail skickades ut med SamLogic MultiMailer.
Vill du inte ha sådana här mail i fortsättningen kan du avregistrera dig på denna sida så plockar vi bort dig från vår mailing-lista.