SamLogic MultiMailer / Enterprise

MultiMailerSamLogic MultiMailer / Enterprise är en version av nyhetsbrevsverktyget MultiMailer som är speciellt anpassad för installation och användning på servrar, då flera personer ska använda programmet (t.ex i nätverk). Enterprise-versionen av MultiMailer är också speciellt anpassad för att hantera stora e-postlistor och för att skicka ut nyhetsbrev till ett stort antal e-postmottagare på kort tid. MultiMailer / Enterprise har dessutom flera specialfunktioner som är till för de som arbetar mycket med kvalificerad e-postmarknadsföring.

Tre versioner av SamLogic MultiMailer
Det finns tre olika versioner av MultiMailer: Standard, Professional och Enterprise:

 • MultiMailer / Standard: Är till för dig som skickar sällan och har små utskick samt inte vill använda en auktoriserad e-postserver, statistik- och nyhetsbrevstjänster.
 • MultiMailer / Professional: Är till för dig som gör mellanstora och regelbundna utskick och vill använda en auktoriserad e-postserver för dina utskick samt använda dig av MultiMailers statistik- och nyhetsbrevstjänster.
 • MultiMailer / Enterprise: Är till för dig som har en egen e-postserver eller vill använda programmet i nätverksmiljö eller behöver göra stora e-postutskick. Enterprise-versionen har fullt stöd för MultiMailers statistik- och nyhetsbrevstjänster. Om du inte har en egen e-postserver så kan vår auktoriserade e-postserver användas.

SamLogic MultiMailer / Enterprise – Egenskaper
Några egenskaper i Enterprise-versionen är:

• Kan installeras på en server i ett nätverk och delas av flera användare
• Kan installeras på en virtuell dator och delas av flera användare
• Kan samverka med e-postservrar i interna nätverk, t.ex med Microsoft Exchange
• Statistik- och nyhetsbrevstjänsterna hanterar utskick upp till 500 000 mottagare/månad

Några specialfunktioner som endast Enterprise-versionen har:

• Har stöd för SSL
• Kan meddela via e-post när ett utskick är klart
• Kan öppna flera mailing-listor på en och samma gång
• Har utökad uppladdningsfunktion för dokument
• Utskick via en egen e-postserver går fortare att göra än med andra versioner av MultiMailer
• MultiMailer / Enterprise kan användas på en Mac (med hjälp av ett virtualiseringsprogram)

Beställning av SamLogic MultiMailer / Enterprise
Vill du beställa den senaste versionen av MultiMailer / Enterprise så kan du välja nedan om du vill beställa en helt ny licens eller om du vill uppgradera en annan MultiMailer-licens till Enterprise:
> Jag vill beställa en ny licens av MultiMailer / Enterprise
> Jag vill uppgradera min nuvarande MultiMailer-version till MultiMailer / Enterprise

Se även
> MultiMailers egenskaper och skillnaderna mellan de olika MultiMailer-versionerna
> Nyheter och förbättringar i de senaste MultiMailer-versionerna

Publicerat i Information - Produkter | Lämna en kommentar

Hur du kan slå ihop två eller flera mailinglistor i MultiMailer

Ibland så uppstår det ett behov av att slå ihop flera mailinglistor till en enda och det är möjligt i MultiMailer. Ihopslagning av listor kan göras på flera olika sätt i verktyget och nedan beskriver vi tre metoder:

Metod 1 – Importera en lista till en annan lista
I MultiMailer finns en importguide som kan användas för att importera data från andra datakällor. Importguiden kan även användas för att hämta kontakter från en annan mailinglista till befintlig mailing-lista. Detta kan vara användbart om du exempelvis har en huvudmailinglista som du vill utöka med kontakter från en annan mailinglista. För att importera kontakter från en annan mailinglista till en befintlig lista så gör du så här:

1. Starta MultiMailer och öppna mailinglistan som ska utökas med nya kontakter.
2. Välj menyalternativet Arkiv – Import & Export – Importera till mailing-lista.
3. Markera alternativet Importera från en MultiMailer mailing-lista (slå ihop listor).

4. Klicka på knappen Nästa.
5. Välj den mailinglista som du vill importera kontakter ifrån och tryck på Öppna.

Nu utökas mailinglistan i fliken Mailing-lista med de kontakter/e-postadresser som finns i den mailinglista som du valde vid punkt 5.

Metod 2 – Kopiera kontakter från en lista till en annan med hjälp av Urklipp
Du kan också kopiera över kontakter i en mailing-lista till en annan med hjälp av Urklipp. Nedan beskriver vi hur man gör:

1. Starta MultiMailer.
2. Öppna den mailinglista som du vill kopiera kontakter ifrån.
3. Tryck Ctrl – A för att markera alla poster i listan.
4. Tryck Ctrl – C för att kopiera posterna till Urklipp.
5. Öppna den mailinglista som ska ta emot posterna.
6. Tryck Ctrl – V för att klistra in posterna.

Metod 3 – Öppna flera mailinglistor på samma gång (endast Enterprise)
I Enterprise-versionen av MultiMailer (MultiMailer 2015 version 10.0.30 eller senare) finns en tredje metod man kan använda sig av. I MultiMailer / Enterprise är det möjligt att öppna fler mailinglistor på en och samma gång, så om du markerar flera mailinglistor när du ska öppna en mailinglista så kommer de valda mailinglistorna att slås ihop automatiskt till en enda lista i samband med öppningen. Detta kan vara användbart om du vill skapa en ny stor mailinglista som innehåller kontakter/e-postadresser från flera mindre mailinglistor.

Stegen nedan visar hur du ska göra för att öppna flera mailinglistor på en och samma gång och slå ihop dem till en enda mailinglista:

1. Starta MultiMailer (och stäng startfönstret om det är öppet).
2. Välj menyalternativet Arkiv – Öppna – Mailing-lista.
3. Markera de mailinglistor som du vill öppna och klicka på Öppna.
4. Nu skapas en mailinglista som innehåller de kontakter som fanns i de listor du valde ovan.
5. Namnge den nya mailinglistan via Arkiv – Spara som – Mailing-lista.

Nu kan du göra ett utskick till en enda stor mailinglista istället för att göra flera utskick till flera mindre mailinglistor. Observera att det här är en ny funktion som endast finns i MultiMailer 2015 / Enterprise.

Se även
> Tips: Hur du kopierar kontaktuppgifter från Excel till MultiMailer via Urklipp
> Tips: Hur du markerar i mailing-listan med hjälp av tangentbordet

Publicerat i Funktioner - Program, Nyheter - MultiMailer, Tips | Lämna en kommentar

Hur du skapar och använder avsändarprofiler i MultiMailer

I nyhetsbrevsverktyget MultiMailer är det möjligt att skapa olika avsändarprofiler. I en avsändarprofil kan du bl.a ange avsändarens namn, e-postadress och svarsadress. Genom att använda färdiga avsändarprofiler kan du snabbt och enkelt byta mellan olika avsändare när du gör dina e-postutskick.

När är det bra att använda avsändarprofiler?
Avsändarprofiler kan vara praktiskt att använda om:

 • Du skickar ut flera nyhetsbrev för olika produkter. Det kan då redan i avsändarens namn framgå vilken produkt nyhetsbrevet avser och när mottagaren svarar på nyhetsbrevet, t ex ställer en fråga, så kan du få de frågorna skickade till en produktspecifik e-postadress.
 • Flera personer på företaget, t ex säljare, vill skicka personliga mejl till sina respektive kundgrupper. Mottagaren känner då igen namnet på sin säljare när de får mejlet och kan då även direkt mejla sin kontaktperson på företaget.
 • Du gör utskick både från ditt företag och för en förening. Du kan direkt i utskicksguiden ändra avsändare och slipper ändra dina avsändaruppgifter varje gång när du gör ett utskick åt t ex en förening eller idrottsklubb.
 • Du arbetar som konsult och gör utskick åt flera kunder. Att använda funktionen för avsändarprofiler är mycket tidsbesparande om du gör nyhetsbrevsutskick åt dina kunder.

I nedanstående tips visar vi hur du skapar och väljer avsändarprofiler för dina e-postutskick:

Så skapar du en avsändarprofil
Om du ska använda en annan avsändare än standardprofilen och vill slippa ändra uppgifterna för standardprofilen* varje gång du ska göra ett utskick med en annan avsändare så kan du använda funktionen som hanterar avsändarprofiler. Så här skapar du en avsändarprofil:

1. Starta MultiMailer och stäng startfönstret.
2. Välj menyalternativet Inställningar – Avsändarprofiler.
3. Välj knappen Lägg till.
4. Ange namnet på avsändarprofilen i inmatningsfältet Namn på profil.
5. Ange namn och e-postadress för avsändaren i inmatningsfälten Namn och E-postadress.
6. Om du vill att mottagarna ska svara till en speciell e-postadress så kan du ange den i inmatningsfältet Svarsadress, lämna annars fältet tomt.
7. Inmatningsfältet E-postadress (login) ska vara förifyllt med den e-postadress dit alla e-poststudsar hamnar; du ska helst inte ändra denna e-postadress. Bilden nedan visar ett exempel på hur det kan se ut:

8. Välj knappen OK för att spara inställningarna.

I listan i dialogrutan Avsändarprofiler ser du vilka avsändarprofiler som är skapade och genom att markera en avsändarprofil och sedan trycka på knappen Välj väljer du vilken som ska användas till nästa e-postutskick. En befintlig avsändarprofil kan redigeras genom att markera den och sedan trycka på knappen Redigera. Du raderar en avsändarprofil genom att markera den och sedan trycka på knappen Ta bort.

*) Observera att om du ska redigera standardprofilen så kan du endast göra det via menyvalet Inställningar – Inställningar för e-postkonto och knappen Inställningar.

Så väljer du en avsändarprofil i samband med ett utskick
Du kan välja en avsändarprofil på olika sätt, men enklast är att välja den i MultiMailers utskicksguide i samband med att du ska göra ett e-postutskick. Tipset nedan visar hur du gör:

1. Starta MultiMailer och öppna det nyhetsbrev som du ska skicka ut.
2. Välj fliken Mailinglista och öppna den mailinglista du vill använda.
3. Starta utskicksguiden via knappen Starta utskick (eller tryck ned tangenten F6).
4. Välj vilka som ska få e-postutskicket och tryck på Nästa.
5. För att ändra avsändarprofil så klickar du på knappen Ändra (se bild nedan).

6. Markera den avsändarprofil du vill använda i listan och tryck sedan på Välj följt av OK.
7. Fortsätt till nästa steg i utskicksguiden genom att trycka på knappen Nästa.
8. Har du kampanjhantering* aktiverad kan du nu skapa ett kampanjnamn för e-postutskicket, tryck sedan på Nästa.
9. Starta e-postutskicket genom att trycka på knappen Starta utskick.

*) Genom att använda kampanjhanteringen i MultiMailer så är det lättare att se och mäta resultatet av e-postutskicket för den aktuella avsändarprofilen.

Se även
> Tips: Hur du skickar dina nyhetsbrev till en utvald kategori av kontakter
> Tips: Hur du gör ett e-postutskick till alla på samma företag

Publicerat i Funktioner - Program, Tips | Lämna en kommentar

Nyheter och annan information om Visual Installer 2015

Vi har publicerat ett antal nya blogginlägg på vår engelska sajt om vårt installationsverktyg Visual Installer som kan vara av intresse för dig som använder verktyget. Blogginläggen tar bland annat upp några av de nya funktioner som lagts till nya Visual Installer 2015. Här nedan finns en kort beskrivning av blogginläggen och direktlänkar till dem:

Hur man använder miljövariabler i Visual Installer
Beskriver hur man använder Windows miljövariabler i Visual Installer:
> Using environment variables in Visual Installer

Hur man adderar fler filer från en tidigare använd mapp
Det är vanligt att man vill addera ytterligare filer till Visual Installer’s fillista från en tidigare använd mapp. Detta blogginlägg beskriver hur man gör det enklast:
> How to add more files from a previously used folder

Hur man infogar en radbrytning i en installationsdialogruta
Ibland vill man lägga in radbrytningar och tomrader i informationstexten till en installationsdialogruta. Detta blogginlägg förklarar hur man gör:
> How to insert a line feed in a setup dialog box (Visual Installer)

Hur man kodsignerar en installation i Visual Installer
Det har blivit allt viktigare att kodsignera installationer på senare tid. Det finns stöd för detta i Visual Installer och detta blogginlägg ger dig information om hur man gör:
> How do I code sign a setup package in Visual Installer?

Visual Installer kan nu importera Visual Studio Solution-filer
En ny funktion i Visual Installer 2015 är möjligheten att importera en Visual Studio Solution-fil till Visual Installer. Vi går igenom den nya funktionen här:
> Visual Installer can now import Visual Studio solution files

Lista på nyheter i Visual Installer 2015
På denna svenska sida finns en lista på alla nyheter i Visual Installer 2015:
> SamLogic Visual Installer 2015 – nyheter

Publicerat i Information - Produkter, Nyheter - Visual Installer, Tips | Lämna en kommentar

Så säljer du fler böcker med MultiMailer

Nyhetsbrev kan användas i många olika sammanhang; t.ex för att informera, marknadsföra och sälja produkter och tjänster. Ett företag som använder nyhetsbrevsverktyget MultiMailer för detta är konsultföretaget Wallgren Marketing Consulting.

Christer Wallgren, som är försäljnings- och marknadsföringskonsult med över 30 års erfarenhet, lanserar nu en ny bok, ”Att sälja i praktiken”, som är en fackbok om marknadsföring och försäljning för nybörjare och proffs inom B2B. I boken tar han bl a upp hur du kan använda nyhetsbrev och e-postmarknadsföring för att sälja på ett effektivt sätt. Så här säger Christer Wallgren om den nya boken och MultiMailer:

Ny bok – Att sälja i praktiken
Att vara författare tycker de flesta låter väldigt mysigt och angenämt. Bilden är att boken skrivs i en trevlig lugn miljö med en kopp kaffe på bordet bredvid datorn. Texterna börjar ta form. Man skall bli en ny Camilla Läckberg eller någon annan av våra stora författare. Det är bara att trycka på knappen på datorn så fixar det sig!

Verkligheten är en annan. De stora författarna har sådana upplagor att förlagen bekostar (dvs tar provision) marknadsföring till slutkunder, fysiska butiker, nätbutiker mm. För oss som krälar i stoftet råder en annan verklighet. Vi får ta hand om marknadsföringen själva. Från grunden. Det finns förlag för oss småförfattare som hjälper till med mekanisk marknadsföring som lansering i nätbutiker, bibliotek, bokrondeller etc., men den indirekta marknadsföringen får du ta hand om själv. Man har inte råd med att köpa den tjänsten helt enkelt.

Så det blir att fixa en författarhemsida, vara aktiv på sociala nätverk och som i mitt fall, eftersom jag skrivit en fackbok om marknadsföring och försäljning för nybörjare och proffs inom B2B, att ge sig ut och pusha för mästerverket. Hålla kontakt med dem som jobbar inom sin bransch, informera om innehåll, köpkanaler etc.

Ett av arbetssätten är att använda NYHETSBREVET flitigt. I mitt fall var valet SamLogic MultiMailer enkelt då man för ett acceptabelt pris (man har ju inte för stor plånbok) får många funktioner och att det var enkelt att arbeta med. Tid är en annan bristvara hos en författare, man vill ju ägna sig åt författandet.

NYHETSBREVET kan användas för att sprida information om olika steg i bokens tillkomst, belysa vissa delar i boken, skapa intresse, rikta trafik till sin hemsida och sina sociala medier etc. och självklart lansera boken, dvs se till att de hittar till butiken där de köper den. Det kan bli många nyhetsbrev det. Och det är ett måste för hur det än är så ”klickar” inte alla kunderna på länkar till butik och hemsidor. Man kom olägligt i deras arbetsvardag helt enkelt. Så man får vara lagom ”klibbig” och inte skicka nyhetsbrev för ofta, vårda sin kunddatabas, nyttja funktioner i MultiMailer för statistik, avprenumerationer, prenumerationer etc. Och det är enkelt i MultiMailer.

Detta är ämnen jag tar upp i min bok ”Att sälja i praktiken” som du kan läsa om på:

> Wallgren Marketing Consulting – Boken ”Att sälja i praktiken”

Se även
> Biner använder MultiMailer för att skicka ut information om kurser
> Informus använder MultiMailer för att skicka ut nyhetsbrev

Publicerat i Kundreferenser | Lämna en kommentar

Dialogrutan ‘Länkrapport’ ger dig information om klickade länkar

I MultiMailer finns det numera många möjligheter att få information om vilka länkar som mottagarna av dina nyhetsbrev klickar på. En användbar funktionen är dialogrutan Länkrapport, som bl.a ger dig information om vilka länkar som mottagarna klickat på och vilka mottagare som klickat på länkarna.

Var finns dialogrutan ‘Länkrapport’?
Du öppnar dialogrutan Länkrapport genom att först markera det utskick som du vill ha information om i fliken Statistik och därefter väljer du menyalternativet Statistik – Visa information om klickade länkar (se bild nedan):

Du kan också högerklicka över markerat utskick och välja samma menyalternativ som ovan i den lokala popup-meny som öppnas. Alternativt så klickar du på knappen som ser ut som två ihopsatta länkar i MultiMailers knapprad.


Beskrivning av de olika flikarna i dialogrutan ‘Länkrapport’
Här nedan beskriver vi de tre flikarna i dialogrutan Länkrapport:

Fliken ‘Rapport typ 1′
I fliken Rapport typ 1 så ser du vilka länkar i ditt nyhetsbrev som fått klick. Du ser vilken webbsida på internet som har öppnats vid varje klick, vad länktexterna är samt antal klick per länk. Om du högerklickar över en länk i listan i denna flik så kan du få fram en lista på de kontakter som klickat på denna länk.


(se större bild)

Fliken ‘Rapport typ 2′
I fliken Rapport typ 2 finns en lista på alla mottagare som klickat på länkar i ditt nyhetsbrev. Du ser vilka länkar som de klickat på samt länktexterna för dessa länkar. Om du högerklickar över en kontakt i listan så kan du se vilken kategori och underkategori som kontakten tillhör.


(se större bild)

Fliken ‘Rapport typ 3′
Om du har delat in dina kontakter i olika kategorier så kan du i fliken Rapport typ 3 se antal klick per kategori i din utskickslista.


(se större bild)

Se även
> Tips: Så får du fram fakta om klickade länkar i nyhetsbrev
> Så får du fram information om klickade länkar i mailing-listan

Publicerat i Funktioner - Program, Nyheter - MultiMailer, Tips | Lämna en kommentar

Så får du fram information om klickade länkar i mailing-listan

Om du vill se vilka kontakter som klickat på länkar i ett nyhetsbrev som du precis skickat ut med MultiMailer så kan du göra det via fliken Statistik på ett enkelt sätt. Resultatet visas i kontaktlistan i fliken Mailing-lista.

Så här gör du
Markera först det aktuella utskicket i listan i fliken Statistik och välj sedan menyalternativet Statistik – Visa kontakter som öppnat detta nyhetsbrev (se bild nedan):

Efter att du har valt detta menyalternativ tar det vanligtvis några sekunder för MultiMailer att gå igenom all data. Därefter visas denna dialogruta:

Om du låter alternativet Gruppera kontakter… i dialogrutan vara ikryssad och trycker på knappen Fortsätt så kommer MultiMailer att sortera mailing-listan så att alla kontakter som klickat på länkar i ditt aktuella nyhetsbrev hamnar överst i listan. Du vet att en kontakt har klickat på en länk genom att symbolen placeras först i raden med posten.

Nästa grupp som visas är alla som öppnat ditt nyhetsbrev men inte klickat på en länk. De kommer också att visas samlade, direkt efter alla kontakter som klickat på länkar. Här används symbolen för att visa att en kontakt öppnat nyhetsbrevet. Så här kan det se ut:

Vilka länkar har kontakten klickat på?
Det är möjligt att se vilka länkar i ett nyhetsbrev som en kontakt har klickat på. Om du högerklickar över en kontakt i mailing-listan med symbolen och som du vill veta mer om, och väljer menyalternativet Vilka länkar i nyhetsbrevet har kontakten klickat på? i popup-menyn som visas så visas en lista på alla länkar i nyhetsbrevet som kontakten klickat på.


(se större bild)

Se även
> Tips: Så ser du vilka kontakter som klickat på länkar i ett nyhetsbrev
> Dialogrutan ‘Länkrapport’ ger dig information om klickade länkar

Publicerat i Funktioner - Program, Tips | Lämna en kommentar

MultiMailer 2015: Nytt startfönster ger snabbare åtkomst till vanliga funktioner

Vi har infört ett nytt startfönster i MultiMailer 2015. Detta fönster visas när MultiMailer startar och via den kan du snabbt få åtkomst till vanliga funktioner i programmet, som t.ex att öppna ett av dina senaste nyhetsbrev. I startfönstret kan du även se statistik för ditt senaste utskick.

Snabb åtkomst till vanliga funktioner
Startfönstret i MultiMailer 2015 är uppdelat i två huvudflikar: Funktioner och Statistik. Via fliken Funktioner kan du bl.a öppna tidigare nyhetsbrev, mailing-listor och kampanjer. Via denna flik kan du även skapa nya nyhetsbrev, mailing-listor och kampanjer, samt öppna MultiMailers handbok eller hjälpdokumentation – plus en del annat.

Statistik för det senaste utskicket
I fliken Statistik i startfönstret kan du få information om ditt senaste utskick i dels siffror och dels i form av diagram. Här kan du bl.a se hur många som öppnat ditt nyhetsbrev och hur många som klickat på nyhetsbrevets länkar. Du ser också hur många nya studsar, avregistreringar, prenumerationer och adressbyten som tillkommit sedan du använde MultiMailer senast.

Förenklar uppföljning
Från startfönstret kan du direkt öppna flikarna för statistik, studsar och registreringar. Så vill du t.ex snabbt få fram en lista på vilka som klickat på länkar i ditt senaste nyhetsbrev så sker det enkelt via startfönstret. Det här gör uppföljning av e-postutskick snabbt och smidigt.

Tangentbordsstöd i startfönstret
Det går även att navigera i startfönstret med hjälp av olika tangentbordskommandon. Följande snabbtangenter stöds av startfönstret:

Val av flik och mer information
F: öppnar fliken ‘Funktioner’ i startfönstret
S: öppnar fliken ‘Statistik’ i startfönstret
I: motsvarar ett klick på länken ‘Information’ eller ‘Mer information’ i aktuell flik.

Fliken ‘Funktioner’
N: öppnar fliken ‘Nyhetsbrev’ i fliken ‘Funktioner’.
M: öppnar fliken ‘Mailing-lista’ i fliken ‘Funktioner’.
K: öppnar fliken ‘Kampanj’ i fliken ‘Funktioner’.
T: hoppar till listan med tidigare nyhetsbrev, mailing-listor eller kampanjer.
CTRL-N: skapar nytt nyhetsbrev, mailing-lista eller kampanj.
CTRL-Ö: öppnar nyhetsbrev, mailing-lista eller kampanj.

Fliken ‘Statistik’
1: öppnar diagramfliken ‘Öppnade / Klickade’ i fliken ‘Statistik’.
2: öppnar diagramfliken ‘Öppnade per dag’ i fliken ‘Statistik’.

Publicerat i Funktioner - Program, Nyheter - MultiMailer, Tips | Lämna en kommentar

Hur du infogar bildlänkar och klickbara bilder i MultiMailer

Det finns två olika metoder i nyhetsbrevsverktyget MultiMailer som du kan använda för att infoga bilder i nyhetsbrev. Du kan infoga bilderna genom att hämta dem lokalt från hårddisken/nätverket, eller så kan du infoga länkar till bilder som finns på Internet.

Bägge metoderna har sina för- och nackdelar och vilken metod du bör använda dig av beror bl.a på vilken typ av nyhetsbrev du skickar ut samt utskicksmängden.

Infoga bild
Genom att välja menyalternativet Infoga – Bild i MultiMailer så kan du välja en bild från din hårddisk eller från ett nätverk, som ska användas i ditt nyhetsbrev. När du lägger in en bild på detta sätt så kommer bildfilen att följa med nyhetsbrevet när du skickar ut. Bilden kommer också att visas direkt hos mottagaren eftersom den redan finns i hans/hennes dator när mottagaren öppnar mejlet.

Generellt kan man säga att om det är mycket viktigt att bilderna visas direkt i e-postklienten för så många mottagare som möjligt när de får nyhetsbreven så bör du använda denna metod. Dock bör du vara medveten om att vissa mobila enheter inte kan visa inbäddade bilder, plus att utskicken går långsammare eftersom bildfilerna skickas med nyhetsbreven.

Infoga bildlänk
Genom att välja menyalternativet Infoga – Bildlänk i MultiMailer så kan du lägga in en länk till en bild på internet i ditt nyhetsbrev. När du infogar en bildlänk på detta sätt så skickas inte bildfilen ut med nyhetsbrevet. Istället så laddas bilden ned när användaren öppnar nyhetsbrevet.

Det här skulle ha varit den perfekta metoden om det inte varit så att vissa e-postklienter har visning av länkade bilder avstängd från början, och mottagaren måste välja om bilderna ska visas eller inte. Det här ger ett visst bortfall. Det ska dock jämföras med de fördelar som bildlänkar ger:

 • Nyhetsbrevet blir mindre så utskicket går fortare.
 • Belastningen på e-postservern minskar.
 • Mottagare som betalar per nedladdad MB blir inte irriterade pga mycket stora nyhetsbrev.
 • Du får mer tillförlitlig nyhetsbrevsstatistik (läs mer här).

Så kan du ändra inbäddade bilder till länkade bilder
Om du redan har bäddat in bilder i ett nyhetsbrev så kan du på ett enkelt sätt ändra bilderna till länkade bilder istället genom att använda nyhetsbrevspubliceringsfunktionen i MultiMailer. När du använder nyhetsbrevspubliceringsfunktionen så omvandlas eventuella inbakade bilder till länkade bilder automatiskt.

Du kan även få bilder i nyhetsbrev klickbara
Det är möjligt att få bilder i nyhetsbrev klickbara – vare sig de är inbäddade eller länkade. Det innebär att om en mottagare klickar på en bild så öppnas en sida på internet upp. På detta sätt kan du exempelvis koppla en bild på en produkt till en produktsida.

I nya MultiMailer 2015 är det enklare att skapa klickbara bilder jämfört med tidigare versioner av verktyget. Tipset nedan visar hur man infogar en klickbar (länkad) bild i ett nyhetsbrev.

Tips: Så infogar du en klickbar (länkad) bild
1. Starta MultiMailer.
2. Öppna eller skapa ett nytt nyhetsbrev.
3. Ställ markören där du vill ha bilden i nyhetsbrevet.
4. Välj menyalternativet Infoga – Bildlänk.
5. I inmatningsfältet Internetadress (bild) anger du en internetadress (URL) till bilden.
6. Klicka på fliken Hyperlänk i dialogrutan.
7. I inmatningsfältet Internetadress (webbsida) anger du vilken webbsida som ska öppnas när mottagaren klickar på bilden.
8. Klicka på OK för att infoga bildlänken.

Mer information
En utförligare version av tipset ovan finns på denna tipssida. Mer information om dialogrutan Infoga bildlänk finns i detta blogginlägg. Se även följande artiklar som handlar om bilder:

> Vilket bildformat är bäst för e-post: JPEG, GIF eller PNG?
> Gratis bilder till nyhetsbrev och din blogg

Publicerat i Funktioner - Program, Tips | Lämna en kommentar

Beskrivning av dialogrutan ‘Infoga bildlänk’

Via dialogrutan Infoga bildlänk kan du infoga en länkad bild i ditt nyhetsbrev. När en bild är länkad så skickas inte bildfilen med nyhetsbrevet. Istället infogas en länk till bilden, som måste finnas på internet. När mottagaren öppnar nyhetsbrevet så laddas bilden ned automatiskt och visas i rätt position i nyhetsbrevet.

Var finns dialogrutan ‘Infoga bildlänk’?
Du öppnar dialogrutan Infoga bildlänk genom att först öppna fliken Nyhetsbrev i MultiMailer och därefter väljer du menyalternativet Infoga – Bildlänk (se bild nedan):

Lämpligen har du markören vid det ställe i nyhetsbrevet där du vill infoga bilden när du väljer menyalternativet.

Beskrivning av de olika flikarna i dialogrutan ‘Infoga bildlänk’
Här nedan beskriver vi de tre flikarna i dialogrutan Infoga bildlänk:

Fliken ‘Internetadress’
Här anger du en internetadress till bilden som ska infogas i nyhetsbrevet, samt en alternativtext som visas om bilden inte kan visas hos mottagaren. Alternativtexten visas också som tipstext i en del e-postklienter. Internetadressen som du anger måste vara komplett, inklusive inledande internetprotokoll (”http://” eller ”https://”).

Fliken ‘Layout’
Här anger du bildens justering (t.ex vänster eller höger) samt vertikalt och horisontellt avstånd från omgivande text. Användning av denna flik är frivillig.

Fliken ‘Hyperlänk’
Vill du göra bilden klickbar så kan du i denna flik ange en internetadress (URL) till en webbsida som ska öppnas om någon klickar på bilden. Användning av denna flik är frivillig.

Använder du bilder från samma mapp ofta?
Normalt så visas texten ”http://” i inmatningsfältet Internetadress (bild) när dialogrutan Infoga bildlänk öppnas. Det är dock möjligt att ha en annan starttext där, exempelvis en komplett sökväg till en bildmapp på internet. Du anger en ny starttext genom att först skriva in den nya texten/adressen i inmatningsfältet Internetadress (bild), markera texten och sedan trycka Ctrl-S på tangentbordet. Då kommer den markerade texten att sparas och visas automatiskt nästa gång dialogrutan öppnas.

Se även
> Hur du infogar bildlänkar och klickbara bilder i MultiMailer

Publicerat i Funktioner - Program, Tips | Lämna en kommentar

SamLogics 2015-program är anpassade för Windows 10

Windows 10Windows 10 släpptes i juli och vi har använt sommaren till att säkerställa att alla våra program fungerar i det nya operativsystemet från Microsoft.

Så SamLogics produkter är nu anpassade till Microsoft Windows 10, men precis som innan så fungerar de även utmärkt i Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 och flera andra äldre operativsystem från Microsoft.

Vill du ha mer information om någon av våra 2015-produkter så kan du klicka på respektive länk här nedan:

Program / Enskilda verktyg
> MultiMailer 2015 – E-postverktyg för nyhetsbrevsutskick.
> CD-Menu Creator 2015 – Skapar menyer för CD och USB-minnen.
> USB AutoRun Creator – Ger AutoRun-stöd till USB-minnen.
> Visual Installer 2015 – Verktyg för att skapa installationer.
> RegGuard 2015 – Kopieringsskyddar program och dokument.
> VB Super Library 2015 – Tilläggsverktyg för Visual Basic.

Programpaket
> Media Tools- Programpaket för marknadsförare.
> Development Tools – Programpaket för programutvecklare.
> Ultimate Tools – Ett programpaket där alla program ingår.

Ladda hem en utvärderingsversion
Vill du prova ett program så kan du öppna nedanstående webbsida:
> Demonedladdningssidor för SamLogics 2015-program

Publicerat i Information - Produkter, Nyheter - CD-Menu Creator, Nyheter - MultiMailer, Nyheter - Visual Installer, Nyheter -- Övriga produkter | Lämna en kommentar

Ny version: SamLogic Visual Installer 2015

En ny version av vårt installationsverktyg Visual Installer har nu släppts. Namnet på den nya versionen är SamLogic Visual Installer 2015 och den innehåller ett flertal nyheter och förbättringar. Bland annat:

• Stöd för Windows 10.
• Stöd för Office 2016 och Office 365.
• Stöd för Visual Studio 2015.
• Stöd för AutoCad 2015 och 2016.
• Kan installera både 32- och 64-bitars filer från samma installation.
• Stöd för automatiskt bygge av installationer och batchhantering.
• Installationsdialogrutor kan ha klickbara hyperlänkar.
• Förbättrade kodsigneringsfunktioner.
• Uppdaterad Twitter-funktionalitet.
• Nya variabler och nya skriptkommandon.
• Hanteringen av licensnycklar har uppdaterats och blivit mer flexibel.

En mer detaljerad beskrivning av nyheterna finns på denna sida.

Uppgradera till Visual Installer 2015
Om du har en äldre version av Visual Installer så kan du uppgradera till nya Visual Installer 2015 via den här ordersidan. Visual Installer ingår även i programpaketen Development Tools och Media Tools.

Publicerat i Information - Produkter, Nyheter - Visual Installer | Lämna en kommentar