Hur du tar bort e-postadresser som studsat från en mailinglista

Det finns två olika metoder i MultiMailer som du kan använda dig av för att ta bort e-postadresser som ständigt studsar från en mailinglista. Visserligen finns det automatik inbyggd i MultiMailer som hindrar att e-postadresser som studsar mycket får fler nyhetsbrev, men du kan få renare mailinglistor om du även avlägsnar dem från dina utskickslistor.

Ta bort studsande e-postadresser från en mailinglista via fliken ‘E-poststudsar’
I fliken E-poststudsar i MultiMailer redovisas de e-postadresser som ger studsar. En studs alstras om nyhetsbrevet inte kan levereras till mottagaren pga något fel. I denna flik kan du få information om varje studs; exempelvis felorsak, hur många gånger den har studsat och om det är en hård eller en mjuk studs. En hård studs är ett permanent fel och en mjuk studs är ett temporärt fel (läs mer här).

I fliken E-poststudsar kan du även göra olika operationer med de studsande e-postadresserna. Exempelvis spärra dem manuellt från fler utskick eller exportera dem till Excel. Från denna flik kan du även avlägsna studsande e-postadresser från en mailinglista. Tipset nedan visar hur du gör:

Gör så här:
1. Starta MultiMailer.
2. Öppna den mailinglista som du vill ta bort studsar ifrån (t.ex via startfönstret eller via menyalternativet Arkiv – Öppna – Mailing-lista).
3. Öppna fliken E-poststudsar.
4. Markera de e-postadresser som har studsat och som du vill ta bort från mailinglistan.
5. Högerklicka över de markerade e-postadresserna och välj menyalternativet Ta bort.

Bilderna visar steg 4 till 7

I bilderna ovan visas steg 4 till 7.

6. Ange om de markerade e-postadresserna ska tas bort från både mailinglistan och från listan med e-poststudsar. Markera lämpliga alternativ.
7. Tryck på knappen Ta bort för att ta bort e-postadresserna.

Ta bort studsande e-postadresser från en mailinglista via en spärrlista
I spärrlistan Ogiltiga e-postadresser hamnar automatiskt de e-postadresser som alstrat minst 3 hårda studsar samt de e-postadresser som du adderat till spärrlistan manuellt. Samtliga e-postadresser och domäner som finns i spärrlistan kommer att tas bort från den aktiva mailinglistan om du använder metoden som beskrivs i tipset nedan:

Gör så här
:
1. Starta MultiMailer.
2. Öppna den mailinglista som du vill ta bort studsar ifrån.
3. Välj menyalternativet Arkiv – Spärrlistor – Ogiltiga e-postadresser.

Bilden visar menyvalet 'Arkiv' - 'Spärrlistor' - 'Ogiltiga e-postadresser'

Bilden ovan visar menyvalet 'Arkiv' - 'Spärrlistor' - 'Ogiltiga e-postadresser'

4. Nedanstående dialogruta visas nu. Tryck där på knappen Avlägsna från mailing-listan.

Dialogrutan 'Lista med ogiltiga e-postadresser'

Bilden ovan visar dialogrutan 'Lista med ogiltiga e-postadresser'. För att radera motsvarande e-postadresser från mailinglistan trycker du på knappen 'Avlägsna från mailing-listan'.

5. Tryck Ja i dialogrutan som visas.
6. När raderingsprocessen är färdig trycker du OK och därefter Stäng.

Viktigt att veta om e-poststudsar i MultiMailer
För att en e-postadress ska spärras automatiskt från fler utskick så behöver den studsa 3 gånger och klassificeras som en hård studs. Detta för att inga e-postadresser ska spärras t ex pga att ett e-postkonto är fullt eller pga ett temporärt fel på en server.
Observera att det endast är de e-postadresser som finns i spärrlistan som MultiMailer inte kommer att skicka ut till. Så e-postadresser som finns i fliken E-poststudsar är inte spärrade förrän de hamnar i spärrlistan.

Se även
> 11 tips som minskar antal studsar vid utskick av nyhetsbrev
> Hur du adderar e-postadresser till spärrlistorna i MultiMailer

Publicerat i Funktioner - Program, Tips | Lämna en kommentar

Skapa ett responsivt nyhetsbrev snabbt och enkelt med en mall ur Responsive Email Designer Theme Pack

Responsiva nyhetsbrev är framtidens standard för nyhetsbrev. De anpassar sig automatiskt efter storleken på bildskärmen på den enhet där nyhetsbrevet öppnas. Det betyder att dina nyhetsbrev ser bra ut oavsett om läsaren öppnar dem på en mobiltelefon, en surfplatta, en bärbar dator eller en stationär dator.

Vi har tidigare presenterat verktyget Responsive Email Designer som du kan skapa responsiva nyhetsbrev med. Responsive Email Designer samverkar med MultiMailer vilket betyder att du kan sköta dina utskick med MultiMailer precis som vanligt.

För att göra det ännu enklare för dig att komma igång med responsiva nyhetsbrev så finns det ett färdigt paket med nyhetsbrevsmallar, Responsive Email Designer Theme Pack, som innehåller nyhetsbrevsmallar med snygg design och som även kan ge dig insperation till en ny design för dina nyhetsbrev. Välj den temamall du gillar bäst, lägg till dina bilder och text. Klart!

Tema Mountain Loft

Bilderna ovan visar ett responsivt nyhetsbrev skapad med temat ”Mountain Loft”. Besök Responsive Email Designer Theme Pack och hitta ett tema som passar dina nyhetsbrev bäst!

Publicerat i Information - Produkter | Lämna en kommentar

MultiMailer 2016 har stöd för grafiska titlar

I vissa sammanhang så vill man gärna ha med stora och effektfulla rubriker i sitt nyhetsbrev. Nackdelen med detta är att det kan ge nyhetsbrevet högre spampoäng och därmed ökar risken för att nyhetsbrevet fastnar i antispamfilter (se punkt 4 i den här artikeln).

I nya MultiMailer 2016 så kan man lösa detta problem genom att använda en funktion i programmet som gör det möjligt att skapa en grafisk rubrik. I en grafisk rubrik så lagras texten i form av en bild, så hela rubriken kommer att ses som en bild av antispamfilter.

Vi har infört en ny dialogruta i MultiMailer där du kan skapa en grafisk rubrik. Dialogrutan heter Infoga grafisk titel och öppnas via menyn Infoga. Bilden nedan visar hur den nya dialogrutan ser ut:

Dialogrutan 'Infoga grafisk titel'

Bilden nedan visar samma titel infogad i ett tomt dokument:

Grafisk titel

När du använder en grafisk rubrik så kan du använda vilket teckensnitt och vilken teckenstorlek som du vill. Du kan även använda dig av sådana teckensnitt som normalt inte finns i nyhetsbrevsmottagarnas datorer. Detta eftersom texten lagras grafiskt och det därför inte behöver finnas något installerat teckensnitt i datorn för att visa texten.

Publicerat i Nyheter - MultiMailer | Lämna en kommentar

Uppdaterad dialogruta för att infoga bilder i MultiMailer 2016

Dialogrutan Infoga bild (som öppnas via menyn Infoga) har uppdaterats i MultiMailer 2016. Du kan nu ställa in önskad storlek på bilden innan du infogar den i nyhetsbrevet. Funktionen är smart också och ändrar bildfilens faktiska storlek, både till bredd och höjd och i bytes, så att bilden aldrig är större än nödvändigt. Det gör att utskicken går snabbare eftersom färre antal bytes måste transporteras i samband med utskick.

Den uppdaterade dialogrutan ändrar också bildens DPI till 96 DPI om bilden är inställd på ett högre värde (t.ex 300 DPI). Genom att minska bildens DPI krymper bildens filstorlek markant utan att kvaliteten påverkas.

Bilden nedan visar hur den uppdaterade dialogrutan Infoga bild ser ut:

Dialogrutan 'Infoga bild'

Med hjälp av ett reglage kan du dra bildens storlek till en önskad storlek innan du infogar bilden i nyhetsbrevet. Du kan också välja om du vill infoga bilden i nyhetsbrevet precis som den är, dvs utan en förändrad storlek eller ändring av DPI.

Publicerat i Nyheter - MultiMailer | Lämna en kommentar

MultiMailer 2016 kan nu klistra in text från Microsoft Word

I MultiMailer 2016 har vi infört möjligheten att klistra in text från Microsoft Word. Vi har lagt till ett nytt menyalternativ under Redigera-menyn som heter Klistra in special – Från Microsoft Word som kan användas när text ska kopieras från Microsoft Word och klistras in i ett nyhetsbrev i MultiMailer. Se bild nedan:

Klistra in special - Från Microsoft Word

Om ni ska kopiera över text från Microsoft Word till MultiMailer så rekommenderar vi er att använda det nya menyalternativet. Den nya urklippsfunktionen filtrerar bort information som är specifik för Microsoft Word och som kan ge formateringsfel i vanliga HTML-nyhetsbrev. Funktionen garanterar att informationen som klistras in blir korrekt och är HTML-kompatibel.

Publicerat i Nyheter - MultiMailer | Lämna en kommentar

MultiMailer 2016 har stöd för LinkedIn, Instagram och YouTube

Nyhetsbrevsguiden i MultiMailer 2016 har uppdaterats så att det nu även finns stöd för LinkedIn, Instagram och YouTube. Sedan innan finns det stöd i nyhetsbrevsguiden för de sociala medierna Facebook, Twitter och Google+.

Du kan i nyhetsbrevsguiden välja vilka sociala medier som du vill ha stöd för. De sociala medier som du valt infogas som klickbara ikoner i nyhetsbrevet, och klickar användaren på en sådan ikon så öppnas motsvarande webbsida på internet upp.

Bilden nedan visar hur det kan se ut om samtliga sociala medier har valts i nyhetsbrevsguiden. I detta fall har samtliga ikoner placerats nere till höger i nyhetsbrevet:

Alla sociala medier infogade

I MultiMailer så kan du se hur många som klickar på varje social media-ikon. Du kan också se vilka kontakter som klickar på respektive ikon.

Se även
> Sociala medier såsom Facebook, Twitter och Google+ i nyhetsbrev

Publicerat i Nyheter - MultiMailer | Lämna en kommentar

MultiMailer 2016 samverkar med Responsive Email Designer

Logotype för REDMultiMailer 2016 kan samverka med Responsive Email Designer som kan ta fram responsiva nyhetsbrev och som vi beskriver närmare i detta blogginlägg. Ett responsivt nyhetsbrev anpassar sig automatiskt efter storleken på bildskärmen och efter enheten, så att det ser bra ut oavsett om man öppnar nyhetsbrevet i en telefon, platta eller en dator.

Logotype för MultiMailerAtt ta fram responsiva nyhetsbrev som visas korrekt på alla skärmar, enheter och e-postklienter är ganska svårt och leder ofta till att nyhetsbrevsverktyg brukar vara begränsade när det gäller användning av mer avancerade designfunktioner. Responsive Email Designer löser problemet med hjälp av en innovativ e-kodgenerator och erbjuder lätthanterliga avancerade designfunktioner och layoutsverktyg. Dessa möjliggör en bättre nyhetsbrevsupplevelse på stora skärmar och mobila enheter.

Med Responsive Email Designer skapar du snabbt responsiva nyhetsbrev som du kan öppna i MultiMailer 2016 och sedan skicka ut dem på vanligt sätt. Så här går du tillväga:

1. Skapa ditt nyhetsbrev i Responsive Email Designer och klicka på Export för att spara det.

Knappen Export är inringad

Knappen 'Export' är inringad med grön färg i bilden. Tryck på denna knapp för att starta en export.

2. Fyll i dina uppgifter och logga in på ditt Responsive Email Designer-konto (man behöver skapa ett konto i samband med att man laddar ner verktyget).

Responsive Email Designer-konto

Logga in på ditt Responsive Email Designer-konto.

3. Responsive Email Designer (RED) sparar inte bilder som du använt i nyhetsbrevet lokalt på din hårddisk utan de laddas upp på internet och lagras på en server. Detta fungerar enkelt genom att du blir erbjuden att skapa en webbadress efter inloggningen. Du väljer själv ett lämpligt namn för din webbadress. Sedan laddas ditt nyhetsbrevs bilder upp på REDs server.

Egen webbadress

Skapa en egen webbadress dit nyhetsbrevets bilder kan laddas upp till.

4. Nu kan du spara ditt nyhetsbrev lokalt på din dator (bilder sparas inte på datorn utan det skapas länkar till dem). Välj att spara nyhetsbrevet som ett HTML-dokument för att kunna använda det i MultiMailer.

Spara nyhetsbrevet på din hårddisk som en HTML-fil

Spara nyhetsbrevet på din hårddisk som en HTML-fil.

5. Starta MultiMailer och klicka på Öppna för att öppna nyhetsbrevet du skapade med Responsive Email Designer.

Öppna nyhetsbrevet i MultiMailer

Öppna ditt nyhetsbrev i MultiMailer genom att klicka på knappen 'Öppna' (se inringning).

6. Nu har du öppnat ditt nyhetsbrev i MultiMailer och kan hantera det precis som vanligt. Du kan skicka nyhetsbrev du skapar med Responsive Email Designer via MultiMailer till dina kontakter i MultiMailers mailing-listor. Det är bara att välja den mailing-lista du vill använda i fliken Mailing-lista och sedan starta ett utskick.

För att komma igång med Responsive Email Designer kan du titta på introduktionsvideon. Verktyget är väldigt intuitivt och passar utmärkt även till nybörjare:

Introduktionsvideo för Responsive Email Designer

Klicka på bilden för att se en introduktionsvideo för Responsive Email Designer på YouTube.

Du kan prova verktyget gratis i 7 dagar. Vill du veta mer om Responsive Email Designer besök deras hemsida.

Kampanjerbjudande:
Förhandsbeställ MultiMailer 2016 – inklusive Responsive Email Designer

Just nu så kan du beställa nyhetsbrevsverktyget SamLogic MultiMailer 2016 extra förmånligt samtidigt som du får den responsiva nyhetsbrevseditorn Responsive Email Designer på köpet:

> Jag vill beställa SamLogic MultiMailer 2016 / Professional för 2490 kr (ord. pris 4990 kr)
> Jag vill beställa SamLogic MultiMailer 2016 / Enterprise för 2990 kr (ord. pris 5990 kr)

Klicka på någon av länkarna ovan för att öppna respektive ordersida. Skillnaderna mellan de olika MultiMailer-versionerna finns beskrivna på den här webbsidan.

Vill du beställa via telefon eller om du har några frågor så kontakta gärna oss på 08-531 83 900. Erbjudandet gäller tom 31 juli.

Se även
> Responsive Email Designer – Verktyg för att skapa responsiva nyhetsbrev
> Responsiv webbdesign tillämpad på nyhetsbrev

Publicerat i Nyheter - MultiMailer | Lämna en kommentar

Responsive Email Designer – Verktyg för att skapa responsiva nyhetsbrev

Logotype för REDMed verktyget Responsive Email Designer kan du skapa responsiva nyhetsbrev snabbt och enkelt. Ett responsivt nyhetsbrev anpassar sig automatiskt efter storleken på bildskärmen och efter enheten, så att det ser bra ut oavsett om man öppnar nyhetsbrevet i en telefon,Logotype för MultiMailer platta eller en vanlig dator. Responsive Email Designer samverkar med MultiMailer 2016 vilket gör att du kan skicka ut de nyhetsbrev som du skapar med detta verktyg via MultiMailer.

Responsiva nyhetsbrev kan vara ganska svåra att skapa utan hjälp av en professionell webbdesigner. Även vanliga icke-responsiva nyhetsbrev kan vara svåra att anpassa så att de visas korrekt i alla e-postklienter eftersom olika e-postklienter har olika egenskaper. MS Outlook är ett exempel på en e-postklient som skiljer sig inte bara från andra e-postklienter, iPhone och iPadmen även mellan olika versioner. Det leder till att nyhetsbrevsverktyg brukar vara begränsade vad det gäller användning av mer avancerade designfunktioner. E-postklienter hanterar nämligen designfunktioner olika vilket kan orsaka att nyhetsbrev inte visas korrekt eller i värsta fall inte alls.

Responsive Email Designer tar itu just med detta problem. Verktyget använder sig av en innovativt e-kodgenerator som formar nyhetsbrev så att de visas korrekt på alla skärmstorlekar och de mest använda e-postklienterna. Verktyget erbjuder också mer avancerade designfunktioner och layoutsverktyg som möjliggör en bättre nyhetsbrevsupplevelse på stora skärmar och mobila enheter. Med Responsive Email Designer skapar du snabbt responsiva nyhetsbrev som du kan öppna i MultiMailer 2016 och sedan skicka ut dem på vanligt sätt.

Responsive Email Designer är enkel att använda och fungerar därmed utmärkt även för nybörjare. Du kan titta på en introduktionsvideo för Responsive Email Designer här nedan:

Introduktionsvideo för Responsive Email Designer

Klicka på bilden för att se en introduktionsvideo för Responsive Email Designer på YouTube.

Du kan prova verktyget gratis i 7 dagar. Vill du veta mer om Responsive Email Designer besök deras hemsida.

Kampanjerbjudande:
Förhandsbeställ MultiMailer 2016 – inklusive Responsive Email Designer

Just nu så kan du beställa nyhetsbrevsverktyget SamLogic MultiMailer 2016 extra förmånligt samtidigt som du får den responsiva nyhetsbrevseditorn Responsive Email Designer på köpet:

> Jag vill beställa SamLogic MultiMailer 2016 / Professional för 2490 kr (ord. pris 4990 kr)
> Jag vill beställa SamLogic MultiMailer 2016 / Enterprise för 2990 kr (ord. pris 5990 kr)

Klicka på någon av länkarna ovan för att öppna respektive ordersida. Skillnaderna mellan de olika MultiMailer-versionerna finns beskrivna på den här webbsidan.

Vill du beställa via telefon eller om du har några frågor så kontakta gärna oss på 08-531 83 900. Erbjudandet gäller tom 31 juli.

Se även
> MultiMailer 2016 samverkar med Responsive Email Designer
> Responsiv webbdesign tillämpad på nyhetsbrev

Publicerat i Funktioner - Program, Information - Produkter, Nyheter - MultiMailer | Lämna en kommentar

7 frågor och svar om MultiMailer

Nedan finns 7 frågor (och svar) om nyhetsbrevsverktyget MultiMailer som inkommit de senaste månaderna, som vi tror även kan intressera andra MultiMailer-användare:

Fråga: ”Jag har försökt skapa en SMTP-koppling mot Telia-servern smtprelay1.telia.com men denna server verkar inte vara i bruk längre. Är det så?
Svar: För några år sedan införde Telia begränsningar för hur många mejl man kan skicka ut per timme och jag tror att de successivt fasar ut servern smtprelay1.telia.com. Dessutom har den servern inte så bra ”rykte” så man bör undvika att använda den eftersom risken ökar att nyhetsbreven klassas som skräppost.

serverFråga: ”Jag är en spindel i nätet till flera olika föreningar. Även om jag har flera licenser kan endast 1 program finnas på datorn. Ser behov av att kunna göra flera uppläggningar av kontot och alla kanske inte behöver sändas via MultiMailers E-postserver. Hur löser jag det?”
Svar: Det går att växla mellan egen e-postserver och MultiMailers e-postserver via menyvalet Inställningar-Inställningar för e-postkonto men användandet av MultiMailers e-postserver ger många fördelar så vi rekommenderar alla MultiMailer-användare att använda den servern och det är därför vi från och med år 2015 inkluderade den tjänsten i en MultiMailer-licens.

Fråga: ”Eftersom jag är verksam i flera föreningar så gör jag utskick med olika avsändare, finns det något sätt att slippa ändra avsändaruppgifterna varje gång jag gör utskick till en annan förening?”
Svar: Ja, det går att lösa genom att använda avsändarprofiler.

MultiMailer rabbatFråga: ”Har föreningar någon rabatt på MultiMailer?”
Svar: När det gäller föreningar så har vi speciellt förmånliga användarvillkor för dem, med mer än 50% i rabatt.

Fråga: ”Hur säker är statistiken över öppnade mail. Är det fungerande för alla olika operatörer, gmail yahoo, hotmail, m.fl?”
Svar: Statistiken fungerar för alla operatörer/e-postklienter men för att en öppning ska registreras behöver mottagaren antingen ha automatisk bildvisning aktiverad eller manuellt aktivera bildvisning. Rent tekniskt fungerar det så att en länk till en mycket liten unik bild på vår server (som mottagaren inte kan se) infogas i varje nyhetsbrev och när den öppnas registreras detta, och det går på detta sätt att se vilka mottagare som öppnat ditt nyhetsbrev.

öppna e-mail statistikFråga: ”Jag har gjort 3 stora utskick och aldrig erhållit mer än 60% som har öppnat sitt mail, vad kan det bero på?”
Svar: 60 % är en mycket bra siffra med tanke på att många har sin automatiska bildvisning avstängd.

Fråga: ”Hur gör man en export till Excel med de kontakter som INTE har öppnat nyhetsbrevet jag skickade ut?”
Svar: Du kan göra en export för de som inte öppnat nyhetsbrevet så här:
1. I fliken Statistik väljer du menyvalet Statistik – Visa kontakter som öppnat detta nyhetsbrev.
2. Nu öppnas fliken Mailing-lista och de kontakter som öppnat nyhetsbrevet markeras med öppnade- och klickade-symboler.
3. Välj nu Redigera – Fler markeringsalternativ – Markera kontakter som öppnat nyhetsbrevet.
4. Välj sedan Redigera – Fler markeringsalternativ – Invertera markeringar. Nu blir de kontakter som inte öppnat nyhetsbrevet markerade.
5. För att exportera dessa till Excel så väljer du Arkiv-Import & Export – Exportera från en mailing-lista.

Se även
>Hur du ser vilka kontakter som öppnat ett nyhetsbrev
>Hur du ser vilka kontakter som klickat på länkar i ett nyhetsbrev
>Hur du får fram fakta om klickade länkar i nyhetsbrev

Publicerat i Funktioner - Program, Tips | Lämna en kommentar

Personlighetsexperter väljer MultiMailer

RASP logotypePersonlighetsexperter från företaget Novae Veritates AB använder nyhetsbrevsverktyget MultiMailer för att informera om sitt webbverktyg RASP Personlighetstest. Så här säger Henrik Bergström på Novae Veritates om MultiMailer:

Exempel på ett nyhetsbrev med information om RASP Personlighetstest som Novae Veritates har skickat till sina kunder

Exempel på ett nyhetsbrev med information om RASP Personlighetstest som Novae Veritates har skickat till sina kunder.

Vad använder ni MultiMailer till?
Vi skickar både information och erbjudande om våra olika personlighetstester för att på ett enkelt sätt kommunicera med både gamla och nya kunder.

Är det något speciellt du tycker är bra med MultiMailer?
MultiMailer presenterar sina funktioner på ett överskådligt sätt vilket gör det till ett lättanvänt verktyg för olika utskick och uppföljning. Eftersom det finns stöd att använda egen kod för nyhetsbrevet blir det väldigt flexibelt och helt anpassningsbart. Med hjälp av statistiken som vi får kan vi följa upp vad som fångat kundernas intresse och vad som går att förbättra.

RASP Personlighetstest
RASP Personlighetstest tillhandahåller ett modernt webbaserat testverktyg som på några minuter ger tydliga profiler för den person som testas. Testet ger tydliga indikationer på möjligheter och risker och skapar en profil som exempelvis kan matchas mot en aktuell befattning.

RASP Personlighetstest konstruerades främst för att möta marknadens krav på ett personlighetstest som ska vara lätt att utföra, tolka och förstå men också prisvärt. Det kan användas för urval av kandidater, utvecklingssamtal, sammansättning av team och grupper och karriärplanering.

Mer information finns att läsa på www.personlighetstester.se

Se även
>Ny bok – Rätt prospektering är guld värd
>Vad använder Datainspektionen MultiMailer till?
>Är du en strategisk affärsman eller en generös spelare?

Publicerat i Kundreferenser | Lämna en kommentar

Hur du skapar en personlig signaturmall i MultiMailer

MultiMailerSkapar man mejl vill man ofta ha med en signatur. Det kan exempelvis vara en hälsningsfras och kontaktuppgifter i slutet på brevet. Att lägga in en signatur manuellt varje gång man ska skicka ut ett mejl är ganska tidsödande. I MultiMailer finns det en bättre metod som du kan använda dig av, som innebär att du endast behöver skapa signaturen en gång – sedan kan du återanvända den i nya mejl.

I MultiMailer så kan du skapa en grundmall, där du bland annat lägger in din personliga signatur. Du kan sedan använda mallen varje gång du skickar ett nytt mejl. Det är bara att öppna grundmallen, spara om den med ett nytt filnamn och skriva in texten som du vill ha i ditt mejl. . Och vill du inte ha med signaturen vid ett enstaka utskick så kan du enkelt ta bort den.

Nedan beskrivs steg för steg hur du skapar en grundmall i MultiMailer med en färdig signatur.

Så här gör du:

1. Starta MultiMailer och välj att skapa ett nytt nyhetsbrev genom att klicka på Nyhetsbrev – Nytt nyhetsbrev.

MultiMailers startfönster

Bilden ovanför visar MultiMailers startfönster. Den visas i samband med att MultiMailer startar.

2. I dialogrutan som öppnas väljer du Nyhetsbrevsguide och trycker på Nästa.

Dialogrutan 'Nytt nyhetsbrev'

Dialogrutan 'Nytt nyhetsbrev'. Härifrån kan du starta MultiMailers nyhetsbrevsguide.

3. I detta steg väljer du Mall 1 och bekräftar valet med att klicka på Nästa.

Nyhetsbrevsguidens första steg

Bilden ovan visar nyhetsbrevsguidens första steg. Här kan du välja en grundmall.

4. Gå igenom guiden och välj de inställningar som du vill ha för mallen (t.ex bredd, färger, teckensnitt, namn- och datumfält, länkar mm). I sista steget i guiden trycker du på knappen Skapa för att skapa din grundmall med de inställningar som du valt.

5. Nu kan du lägga in eller kopiera in din signatur i grundmallen som du skapat.

Exempel på signaturmall

Exempel på hur det kan se ut när man lägger in sin signatur i grundmallen. Signaturen är inringad.

6. Din grundmall är klar nu. Spara den genom att välja menyalternativet Arkiv – Spara som – Nyhetsbrev och namnge den med ett lämpligt namn, t ex ”Grundmall 1 med Signatur”.

Menyalternativet Arkiv - Spara som - Nyhetsbrev

Välj Arkiv - Spara som - Nyhetsbrev för att spara aktuellt mejl med ett nytt filnamn.

När du ska skapa nya mejl där din signatur ska vara med, så är det bara att öppna grundmallen i MultiMailer, spara den med ett lämpligt filnamn (Arkiv – Spara som – Nyhetsbrev ) och lägga in den text och de bilder som ska vara med i det nya mejlet. Du ska aldrig lägga in något direkt i grundmallen innan du sparat den med ett nytt filnamn, detta för att undvika att oavsiktliga fel hamnar i grundmallen och sedan fortplantar sig i alla nya mejl som du tar fram.

Hur du har olika signaturer i samma grundmall
Vill du använda samma grundmall fast det är olika personer som ska stå som avsändare i mejlet? MultiMailer har en lösning även här. Genom att använda ett speciellt namnfält hämtas avsändarens namn från den aktuella avsändarprofil som du använder för tillfället. Det enda du behöver göra är att lägga in namnfältet i din grundmall. Ett vanligt användningsområde för detta är om företaget har flera säljare och utskick ska göras till respektive säljares kundgrupp.

Så här gör du för att lägga in namnfältet i din grundmall:

1. Öppna din grundmall i MultiMailer och ställ markören där avsändarens namn ska stå. Välj menyalternativet Infoga – Fält.

Infoga avsändarfält

Bilden visar var avsändarfältet ska infogas.

2. I dialogrutan som öppnas scrollar du ner i fältlistan och markerar Avsändare – Namn. Klicka sedan på Infoga för att lägga in namnfältet i din grundmall.

Dialogrutan 'Infoga fält'

I dialogrutan 'Infoga fält' väljer du vilka fält du ska använda i dina nyhetsbrev.

3. Nu har namnfältet infogats i grundmallen på den plats där du placerade markören. Om allt gått bra så ska det stå [$Avsandare - Namn] där. Detta fält kommer att bytas ut mot det namn som angetts för användarprofilen i samband med utskick.

Visar hur det ser ut när avsändarfältet infogats i grundmallen

Bilden visar hur det ser ut när avsändarfältet infogats i grundmallen. Namnfältet är markerat.

Se även
> Så här skapar du ett nyhetsbrev med MultiMailers nyhetsbrevsguide
> Hur du skapar ett personligt nyhetsbrev med hjälp av fältvariabler
> Hur du skapar och använder avsändarprofiler i MultiMailer

Publicerat i Funktioner - Program, Tips | Lämna en kommentar

Hur du skapar prenumerationslänkar till webbsidor och nyhetsbrev

MultiMailerI vårt nyhetsbrevsverktyg MultiMailer finns det en funktion som du kan använda för att skapa HTML-skript som öppnar ett av MultiMailers registreringsformulär på internet, exempelvis prenumerationsformuläret. Den skript som skapas kan du sedan infoga i en webbsida på din webbsajt med hjälp av ditt webbverktyg eller så kan du använda skripten i ditt nyhetsbrev. Du kan välja mellan att skapa en klickbar länk, ram (IFrame) eller en URL.

Prenumerationslänk på din webbsida
I det här tipset visar vi hur du kan använda MultiMailers HTML-generator för att skapa ett skript för en prenumerationslänk som du kan infoga i en webbsida på din webbsajt med hjälp av ditt webbverktyg. När man klickar på prenumerationslänken så öppnas ett färdigt webbformulär för prenumeration av nyhetsbrev upp.

Så här gör du:

1. Starta ditt webbverktyg och öppna den webbsida där prenumerationslänken ska läggas in.

2. Starta MultiMailer och stäng startfönstret.

3. Välj menyalternativet Verktyg – HTML-generator för registreringsformulär.

Menyalternativet Verktyg - HTML-generator för registreringsformulär

Menyalternativet 'Verktyg' - 'HTML-generator för registreringsformulär' är markerat.

4. Dialogrutan HTLM-generator för formulär visas nu. Där väljer du i kombinationsrutan Typ av HTML-tagg alternativet Klickbar länk, i kombinationsrutan Typ av formulär alternativet Formulär för prenumeration och i kombinationsrutan Fält som ska visas alternativet E-postadress och namn.

HTML-generator för registreringsformulär

Bilden ovan visar dialogrutan 'HTLM-generator för formulär'. Knappen 'Skapa HTML-skript' är inringad i bilden.

5. Klicka på knappen Skapa HTML-skript.

6. En ny dialogruta visas där du kan ange den text som din prenumerationslänk ska ha. Bekräfta med att trycka på OK.

Dialogrutan Länktext

I inmatningsfältet 'Länktext' i dialogrutan 'Länktext' skriver du in en länktext till den klickbara länken.

7. I dialogrutan som kommer upp klickar du på knappen Kopiera till urklipp för att kopiera den skapade internetlänken till Windows Urklipp. Vill du se hur registreringssidan ser ut så klickar du på knappen Öppna formulär.

Genererad HTML-skript

I dialogrutan 'Genererad HTML-skript' visas den HTML-skript som har skapats. Denna skript kan kopieras till Urklipp. Om du klickar på knappen 'Öppna formulär' så visas det webbformulär som länken pekar på.

8. Växla till ditt webbverktyg och klistra in prenumerationslänken där du vill ha den på din webbsida.

Prenumerationslänk i ditt nyhetsbrev
I det här tipset visar vi hur du kan använda MultiMailers HTML-generator för att skapa en länk som du kan infoga i ditt nyhetsbrev. När mottagaren av ditt nyhetsbrev klickar på länken så öppnas ett färdigt prenumerationsformulär för nyhetsbrev upp.

Så här gör du:

1. Starta MultiMailer och stäng startfönstret.

2. Öppna eller skapa det nyhetsbrev där prenumerationslänken ska läggas in.

3. Välj menyalternativet Verktyg – HTML-generator för registreringsformulär.

4. Dialogrutan HTLM-generator för formulär visas igen som i föregående exempel. Där väljer du i kombinationsrutan Typ av HTML-tagg alternativet Endast URL, i kombinationsrutan Typ av formulär alternativet Formulär för prenumeration och i kombinationsrutan Fält som ska visas alternativet E-postadress och namn.

HTML-generator för registreringsformulär

Bilden ovan visar dialogrutan 'HTLM-generator för formulär'. Knappen 'Skapa HTML-skript' är inringad i bilden.

5. Bekräfta dina val genom att klicka på knappen Skapa HTML-skript.

6. I dialogrutan som kommer upp klickar du på knappen Kopiera till urklipp för att kopiera den skapade internetlänken till Windows Urklipp. Vill du se hur registreringsssidan ser ut så klickar du på knappen Öppna formulär.

Genererad HTML-skript

I dialogrutan 'Genererad HTML-skript' visas den HTML-skript som har skapats. Denna skript kan kopieras till Urklipp. Om du klickar på knappen 'Öppna formulär' så visas det webbformulär som länken pekar på.

7. Ställ markören på den plats i nyhetsbrevet där du vill infoga prenumerationslänken och välj menyalternativet Skapa länk – Länk till webbsida.

Menyalternativet Skapa länk - Länk till webbsida

Placera markören där du vill ha länken och välja menyalternativet 'Skapa länk' - 'Länk till webbsida'.

8. I dialogrutan som öppnas anger du texten på prenumerationslänken i inmatningsfältet Länktext. I inmatningsfältet Adress till webbsida kopierar du in internetlänken från Windows urklipp med tangentbordskommandot CTRL – V.

Dialogrutan Skapa länk till webbsida

Dialogrutan 'Skapa länk till webbsida'. Vid det övre inmatningsfältet skriver du in en länktext och vid det undre inmatningsfältet en webbadress.

9. Infoga prenumerationslänken i nyhetsbrevet genom att klicka på knappen Skapa. Nu har länken lagts in på det ställe du tidigare valt med markören.

Nyhetsbrev med en prenumerationslänk

Bilden ovan visar hur det ser ut efter att prenumerationslänken har infogats i nyhetsbrevet.

En prenumerationslänk i ett nyhetsbrev kan vara användbar om du vet att dina e-postmottagare brukar vidarbefodra dina nyhetsbrev till andra läsare ibland. Då kan läsarna lätt börja prenumerera på ditt nyhetsbrev, även de.

Se även
> Hur du använder MultiMailers prenumerationsformulär på egen hemsida
> Hur du adderar prenumerationer automatiskt till en mailing-lista
> Hur du infogar en klickbar avprenumerationslänk
> Registreringsformulär för nyhetsbrev på olika språk

Publicerat i Funktioner - Program, Tips | Lämna en kommentar