Uppdaterad CD-Menu Creator 2014 med många förbättringar

En uppdaterad version av menyverktyget SamLogic CD-Menu Creator 2014 (version 7.5.9) kan nu laddas ned från vår hemsida. Uppdateringen innehåller många förbättringar och nedan beskriver vi några av dem:

- CD-Menu Creator har nu stöd för typsnittsformatet OpenType.
- Galleriet med menymallar har utökats med fler mallar. Läs mer.
- Fler exempelmenyer har inkluderats, med varierande teman. Läs mer.

Så här laddar du ned uppdateringen
Om du har SamLogic CD-Menu Creator 2014 så kan du ladda ner den uppdaterade versionen av programmet (version 7.5.9) kostnadsfritt från nedanstående nedladdningssida:

> Nedladdningssida för SamLogic CD-Menu Creator 2014

Om du har CD-Menu Creator 2012, eller en äldre version av verktyget, så kan du istället uppgradera till den nya versionen till ett förmånligt uppgraderingspris (490 kr):

> Uppgradera till SamLogic CD-Menu Creator 2014

Publicerat i Information - Produkter, Nyheter - CD-Menu Creator | Lämna en kommentar

Nya menymallar i CD-Menu Creator 2014

Galleriet med menymallar i CD-Menu Creator har utökats med ett stort antal nya mallar. Du kan nu välja mellan över 50 mallar när du ska skapa en meny. Fönstret som hanterar menymallar har även utökats med nya funktioner. Du kan läsa mer på denna webbsida:

> Galleriet med menymallar har utökats med fler mallar

Det uppdaterade menygalleriet (med över 50 mallar) ingår i CD-Menu Creator 2014 version 7.5.9 eller senare.

Publicerat i Funktioner - Program, Nyheter - CD-Menu Creator | Lämna en kommentar

Nya menyexempel i CD-Menu Creator 2014

Vi har inkluderat flera nya menyexempel i CD-Menu Creator 2014. De nya menyexemplen ingår i CD-Menu Creator 2014 version 7.5.7 och senare.

Nytt menyexempel

Menyexemplen som följer med CD-Menu Creator visar dig exempel på vilka typer av menyer som kan skapas med programmet. Du kan också använda menyexemplen som grundmallar för dina egna menyer.

Läs mer:
> CD-Menu Creator 2014 – Nya menyexempel

Se även:
> Tips: Hur du använder en exempelmall för att skapa en meny

Publicerat i Nyheter - CD-Menu Creator | Lämna en kommentar

Hur du aktiverar MultiMailers kampanjhantering och skapar e-postkampanjer

MultiMailerGenom att använda kampanjfunktionen i e-postverktyget SamLogic MultiMailer (ingår i Professional- och Enterprise-versionen) så kan du på ett lätt sätt upprepa ett e-postutskick med samma inställningar och information som du använde förra gången du gjorde utskicket. Kampanjhanteringen är också mycket användbar om du vill göra statistiska jämförelser mellan e-postutskick till olika mottagargrupper.

Vad är en kampanj?
I SamLogic MultiMailer kan du skapa en inställningsfil där vissa inställningar och information om ett e-postutskick lagras. Inställningsfilerna kallas kampanjer (eller e-postkampanjer) och innehåller bl a information om följande:

 • sökväg till det nyhetsbrev som användes för utskicket
 • sökväg till den mailing-lista som användes
 • sökväg till eventuell temporär spärrlista
 • vald avsändarprofil

När du öppnar en kampanjfil så kommer ovanstående filer och inställningar att laddas in till MultiMailer automatiskt vilket gör det lätt att upprepa ett tidigare utskick.

Hur du aktiverar kampanjhanteringen
För att aktivera kampanjhanteringen i MultiMailer så väljer du menyalternativet Alternativ i menyn Inställningar (se bild nedan).

Då öppnas dialogrutan Alternativ och där finns ett alternativ som heter Hantera kampanjer. Om detta alternativ inte är markerat, så markerar du det och trycker på OK. Då aktiveras kampanjhanteringen i MultiMailer.

En alternativ metod är att trycka på knappen Anpassa i MultiMailers startruta där du också kan aktivera kampanjhanteringen.

När du gjort ovanstående kommer bl a listan i fliken Statistik att utökas med en ny kolumn som heter Kampanj och de fyra undermenyerna Nytt, Öppna, Spara och Spara som under Arkiv-menyn kommer att utökas med ett nytt menyalternativ som heter Kampanj.

Skapa en kampanj
Du skapar en kampanj i MultiMailer på följande sätt:

 1. Starta MultiMailer.
   
 2. Välj menyalternativet Arkiv – Nytt – Kampanj. Dialogrutan nedan öppnas då:
   

   
 3. Skriv in ett namn på kampanjen vid inmatningsfältet Namn på kampanj.
   
 4. Tryck på knappen Skapa kampanj för att skapa kampanjen.

När du gjort detta kommer namnet på kampanjen att synas högst upp i titelraden på programmet som på denna bild:

Nu kan du välja eller skapa det nyhetsbrev, mailing-lista, eventuell temporär spärrlista och eventuell avsändarprofil som ska ingå i kampanjen. När du gjort det kan du välja menyalternativet Arkiv – Spara – Kampanj för att spara kampanjen. När du vill öppna denna kampanj igen så väljer du menyalternativet Arkiv – Öppna – Kampanj. Då kommer nyhetsbrevet och mailing-listan (och eventuell temporär spärrlista och avsändarprofil) att öppnas automatiskt.

Skapa en e-postkampanj direkt i utskicksguiden
En alternativ metod att skapa en kampanj är att göra det direkt i utskicksguiden vilket beskrivs i följande programtips:
> Hur du namnger dina e-postutskick i utskicksguiden

Se även
> MultiMailers kampanjhantering effektiviserar dina e-postutskick

Publicerat i Funktioner - Program, Tips | Lämna en kommentar

USB AutoRun Creator stöder nu SD-minneskort

SD-minneskortVi har nu släppt version 2.0 av USB AutoRun Creator och den nya versionen av verktyget har utökats till att även ha stöd för SD-minneskort (t.ex SDHC-kort och SDXC-kort). Så det är nu möjligt att addera AutoRun-stöd till SD-minneskort.

Det fungerar på liknande sätt som med USB-minnen. När användaren stoppar in SD-kortet i kortläsaren så kommer en meny, ett program eller ett dokument att öppnas automatiskt. Alternativt så påbörjas en uppspelning av en film automatiskt.

Samma säkerhetssystem som för USB-minnen används. Endast filer som distribueras från dig kan öppnas automatiskt. Om någon utomstående byter ut innehållet i SD-minneskortet, efter att innehållet har lagts dit från USB AutoRun Creator, så händer ingenting.

Mer information
Mer information om den nya funktionaliteten finns på denna engelskspråkiga sida:
> USB AutoRun Creator – Add AutoRun to a SD Memory Card

Publicerat i Funktioner - Program, Nyheter -- Övriga produkter | Lämna en kommentar

Uppdaterad Visual Installer 2014 med många nya funktioner

En uppdaterad version av installationsverktyget SamLogic Visual Installer 2014 (version 10.0.20) kan nu laddas ned från vår hemsida. Uppdateringen innehåller många nya funktioner och förbättringar. Nedan beskrivs några av de nya funktioner som vi inkluderat i uppdateringen:

- Du kan nu lägga in versionsinformation (t.ex versionsnummer, produktnamn och företagsnamn) till en självuppackande installationsfil. Informationen syns bland annat i Windows Utforskare. Läs mer.

- Visual Installer can nu registrera en .NET assembly och ge det ett COM-interface så att det kan användas från applikationer som inte är skrivna för .NET Framework. Läs mer.

- Ett nytt skriptkommando som heter MSIEXEC har lagts till. Det kan användas för att starta en MSI-installation från Visual installer. En stor finess med detta kommando är att Visual Installer kan pausa sin egen installation tills MSI-installationen är klar.

- Ett nytt skriptkommando som heter EXIT har lagts till. Det kan användas för att avbryta en installation, t.ex om vissa villkor inte är uppfyllda.

- Två nya villkor har lagts till skriptspråket. Ett villkor kan användas för att undersöka om ett program redan har installerats i datorn. Ett annat villkor kan användas för att undersöka om operativsystemet som installationsprogrammet körs i är 32 bitars eller 64 bitars.

- OpenSSL-biblioteket som används av Twitter-funktionen i Visual Installer har uppdaterats till den senaste versionen av OpenSSL (version 1.0.1g). Denna version innehåller en buggfix för den uppmärksammade Heartbleed-buggen. Om du använder Twitter-funktionen i Visual Installer så rekommenderar vi dig att installera uppdateringen.

Så här laddar du ned uppdateringen
Om du har SamLogic Visual Installer 2014 så kan du ladda ner den uppdaterade versionen av Visual Installer 2014 (version 10.0.20) kostnadsfritt från nedanstående nedladdningssida:

> Nedladdningssida för SamLogic Visual Installer 2014

Om du har Visual Installer 2012, eller en äldre version av Visual Installer, så kan du istället uppgradera till den nya versionen till ett förmånligt uppgraderingspris:

> Uppgradera till SamLogic Visual Installer 2014

Publicerat i Information - Produkter, Nyheter - Visual Installer | Lämna en kommentar

Visual Installer: Så lägger du in din egen versionsinformation till en installationsfil

Från och med Visual Installer 2014 (version 10.0.20) är det möjligt att ange egen versionsinformation till en självuppackande installationsfil. Du kan exempelvis ange ett versionsnummer, produktnamn, företagsnamn och copyright-text. Denna versionsinformation syns sedan bland annat i Utforskaren i Windows.

Var anger man detta?
Du skriver in din versionsinformation i dialogrutan Versionsinformation (öppnas via menyalternativet Special – Versionsinformation). Denna dialogruta ser ut så här:

Dialogrutan 'Versionsinformation' i Visual Installer

Dialogrutan Versionsinformation har funnits i Visual Installer i flera år, men det som är nytt är alternativet Spara versionsinformation även i den självuppackande installationsfilen som finns längst ned i dialogrutan. Detta alternativ infördes i version 10.0.20 av Visual Installer och markerar du detta alternativ så kommer den versionsinformation som du skriver in i dialogrutan även att lagras i den självuppackande installationsfilen. Om alternativet inte är markerat så lagras inget i den självuppackande installationsfilen och det fungerar som vid tidigare versioner av Visual Installer.

Syns i Utforskaren
Om du valt att versionsinformation ska lagras i den självuppackande installationsfilen så syns informationen bland annat i Utforskaren. Exempelvis som tipstext när musmarkören är ovanför installationsfilen, som bilden nedan visar:

Tipstext med versionsinformation

Även fliken Information i dialogrutan Egenskaper (dialogrutan kan öppnas genom att högerklicka över installationsfilen och välja menyalternativet Egenskaper) innehåller denna information. Bilden nedan visar hur denna information visas i fliken Information om de uppgifter som skrivits in vid den första bilden i denna bloggpost används:

Egenskaper - Information

Versionsnummer
Om versionsnummer ska skrivas in i installationsfilen så måste versionsnumret anges med 4 siffror. Exempelvis: 1.2.0.5. Versionsnummer kan anges med antingen komma eller punkt. Så detta versionsnummer godkänns också: 1,2,0,5. Om versionsnumret innehåller färre siffror (eller fler siffror) så lagras det inte i den självuppackande filen. Då används istället versionsnumret för den komponent som används för hanteringen av självuppackande installationsfiler (version 9.0.0.1). Så om du sedan tidigare angett t.ex versionsnumret 1.2 så lagras det inte i den självuppackande installationsfilen. Vill du att detta versionsnummer ska lagras i installationsfilen så kan du skriva in 1.2.0.0 istället.

Publicerat i Funktioner - Program, Nyheter - Visual Installer, Tips | Lämna en kommentar

Smarta företag använder SamLogic MultiMailer

SmartaSakerFöretaget SmartaSaker har använt e-postverktyget MultiMailer i många år för att skicka ut nyhetsbrev och vi frågade Åsa Malmsten, PR-ansvarig på SmartaSaker, vad hon tycker om MultiMailer:

MultiMailer är enkelt att använda och enkelt att anpassa efter våra behov. Det är ett fantastiskt och kostnadseffektivt sätt att nå våra kunder och presumtiva kunder.

Och hur använder ni MultiMailer?
”Normalt skickar vi 3 nyhetsbrev/månad. Vi informerar om nya produkter en gång i ett mejl med det som är nytt för månaden och tipsar om något aktuellt. De övriga utskicken är puffar om erbjudanden, månadens vara och månadens innovatör osv.

I erbjudandemejlen har vi en huvudnyhet och några mindre puffar. Det har samma mall oavsett om det är månadens vara eller ett annat erbjudande av något slag.

Smarta Sakers nyhetsbrev

Är det något speciellt du tycker är bra med MultiMailer?
Vi får bra statistik över hur mejlen tas emot och vilka produkter och erbjudanden som läsarna är mest intresserade av. Varje utskick ger stor respons både i antalet besökare på sajten och antalet genomförda köp. Våra nyhetsbrev är vårt bästa och mest effektiva marknadsföringsverktyg.”

SmartaSaker – den smarta och roliga butiken på nätet
Entreprenörerna Ella Stemme och Åsa Malmsten grundade företaget SmartaSaker som säljer smarta, funktionella, praktiska och kul prylar på nätet och i butik (de har en butik vid Banérgatan 12 i Stockholm). De lyfter också fram svenska innovatörer och deras uppfinningar genom Månadens Innovatör och innovationstävlingen Årets Smarta Sak.

Mer information om företaget och dess produkter finns på deras webbsajt: www.smartasaker.se.

Publicerat i Kundreferenser | Lämna en kommentar

CD-Menu Creator underlättar för släktforskare

PLF-menyVerktyget CD-Menu Creator kan användas för att skapa startmenyer till CD-skivor, vilket gör det enklare att få en överblick över innehållet på sådana skivor. En startmeny kan göra en stor nytta i många sammanhang. Ett sådant sammanhang är i samband med släktforskning.

Släktforskarföreningen PLF har använt CD-Menu Creator för att ta fram menygränssnitt till CD-skivor som de distribuerar till släktforskare. CD-skivorna innehåller uppgifter från deras databas, t.ex uppgifter om födda, döda, vigda i Kalmar län från mitten av 1600-talet och framåt. Så här säger Morgan Corneteg på PLF om CD-Menu Creator:

Vi använder CD-Menu Creator för att skapa en startmeny för våra skivor och vi är jättenöjda med programmet.

Föreningen PLF
Släktforskarföreningen PLF (PLF är en förkortning för Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum) grundades 1987 och har över 1600 medlemmar. För att underlätta för släktforskare så har PLF en omfattande databas med över 5 miljoner poster, innehållande registrerade uppgifter om födda, döda och vigda från mitten av 1600-talet och framåt för bl.a Blekinge län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län och Östergötlands län. Databasen innehåller även uppgifter från husförhörslängder, in- och utflyttningslängder och om emigranter till USA. Mer information om PLF finns på denna webbsida.
PLF-CD

CD-skiva med startmeny förenklar
Innehållet i PLF:s databas finns tillgängligt på CD-skivor som kan köpas från PLF och de har använt CD-Menu Creator för att skapa en startmeny till CD-skivorna. Med hjälp av startmenyn som visas när man sätter in CD-skivan i datorns skivfack så blir det enklare för användarna att ta del av informationen på CD-skivan.

Publicerat i Kundreferenser | Lämna en kommentar

Alla våra 2014-program är skyddade mot Heartbleed-buggen

I detta blogginlägg kunde du läsa om den omskrivna Heartbleed-buggen och att vi har uppdaterat MultiMailer 2014 för att inte kunna påverkas av den. Vi har även uppdaterat verktygen Visual Installer 2014 och VB Super Library 2014 på motsvarande sätt.

Precis som med MultiMailer så berörs du enbart om du använder antingen Twitter-funktionen i Visual Installer 2014 eller Twitter-komponenten i VB Super Library 2014. Det är den enda funktion/komponent som använder OpenSSL. Inga andra funktioner eller komponenter gör det.

Men eftersom Heartbleed-buggen främst drabbar servrar så har riskerna på en klientdator varit mycket små, även om du skulle använt Twitter-funktionaliteten i Visual Installer 2014 eller VB Super Library 2014. Men för att vara helt på den säkra sidan så rekommenderar vi ändå alla som använder Visual Installer 2014 eller VB Super Library 2014 att ladda hem de senaste versionerna av dessa verktyg och installera dem. Du kan ladda ned dem här:

> Nedladdningssida: Visual Installer 2014 och VB Super Library 2014

Publicerat i Information - Produkter | Lämna en kommentar

Ny uppdatering av MultiMailer 2014 – med många nya funktioner

ProgramuppdateringEn uppdaterad version av e-postverktyget SamLogic MultiMailer 2014 kan nu laddas ned från vår hemsida (nedladdningslänk finns längst ned i blogginlägget). Alla som har 2014-versionen av MultiMailer eller prenumererar på MultiMailer kan ladda ned den kostnadsfritt. Versionsnumret är 8.5.22 och uppdateringen innehåller ett stort antal nya funktioner och förbättringar, samt har uppdaterats med ett skydd mot Heartbleed-buggen. Här nedan presenteras några av nyheterna:

- En ny meny med namnet Skapa länk har lagts till MultiMailers gränssnitt. Där finns alla funktioner som hanterar klickbara länkar samlade. Både äldre funktioner och helt nya funktioner finns där. Bilden nedan visar hur den nya menyn ser ut. Läs mer här.

En ny meny med namnet 'Skapa länk' har lagts till

- Du kan nu på ett enkelt sätt infoga ikoner och symboler till länkar i nyhetsbrev via en ny funktion som vi lagt till. En ny dialogruta har tagits fram för att hantera detta. Bilden nedan visar hur den nya dialogrutan ser ut. Läs mer här.

Via denna dialogruta kan du infoga en ikon/symbol till en länk

- Du kan nu ladda upp dokument (t.ex PDF-dokument) till vår webbserver. En klickbar länk skapas automatiskt och när din nyhetsbrevsläsare klickar på länken så öppnas dokumentet. Det ger snabbare utskick eftersom dokumentfilen inte behöver skickas ut (bifogas med) med nyhetsbrevet. Allt sköts via en ny dialogruta som vi tagit fram (se bild nedan). Läs mer här.

Via denna dialogruta kan du ladda upp dokument till vår server

- MultiMailer har nu stöd för Microsoft OneDrive (fd SkyDrive). Med hjälp av OneDrive kan du dela nyhetsbrev, mailing-listor, spärrlistor och vissa datafiler via Internet med andra som använder MultiMailer, eller mellan din dator hemma och på kontoret. Läs mer här.

Microsoft OneDrive

- Webbformulären för prenumerationer, avprenumerationer och adressbyten finns nu även på serbiska. Sedan innan finns de i de nordiska språken samt engelska, tyska och spanska. Läs mer.

- Kontroll av att rätt avprenumerationslänk används i nyhetsbrev har införts.

- Funktionerna för att infoga klickbara länkar i nyhetsbrev har förbättrats och är nu mer flexibla. Det är inte längre nödvändigt att markera en text för att specificera en länktext utan du kan skriva in valfri länktext direkt i dialogrutan. Läs mer här.

- Nytt tangentbordskommando (CTRL-T) har införts för att snabbt kunna skicka ett testmeddelande. Är smidigt när du håller på och ta fram ett nytt nyhetsbrev och snabbt vill se hur det ser ut i en e-postklient.

- Nyhetsbrevspubliceringsfunktionen (funktionen för att ladda upp kopior av nyhetsbrev på webben) har förbättrats och är nu mer kompatibel med olika typer av brandväggar. Även felhanteringen har förbättrats och detaljerade rapporter kan nu fås vid behov. Läs mer här.

Publiceringsfunktionen för nyhetsbrev

- Det är nu möjligt att bestämma om internetadresser i länkar automatiskt ska konverteras till gemener eller inte. Du byter inställning i dialogrutan Alternativ.

Nytt alternativ i dialogrutan 'Alternativ': Omvandla eventuella versaler i länkadresser till gemener

- MultiMailer har uppdaterats till att använda den senaste versionen av OpenSSL (version 1.0.1g), som innehåller en buggfix mot den omskrivna Heartbleed-buggen. Läs mer här.

Nedladdningsidor för uppdatering av MultiMailer 2014
Om du har SamLogic MultiMailer 2014 installerad på din dator så kan du ladda ner den uppdaterade versionen av MultiMailer 2014 från någon av nedanstående nedladdningssidor:
> Nedladdningssida för SamLogic MultiMailer 2014 / Standard
> Nedladdningssida för SamLogic MultiMailer 2014 / Professional
> Nedladdningssida för SamLogic MultiMailer 2014 / Enterprise

Om du har MultiMailer 2013 eller äldre
Om du har MultiMailer 2013, eller en äldre version av MultiMailer, så kan du istället uppgradera till den nya versionen till ett förmånligt uppgraderingspris:
> Uppgradera till SamLogic MultiMailer 2014

Publicerat i Funktioner - Program, Nyheter - MultiMailer | Lämna en kommentar

MultiMailer har uppdaterats till att använda senaste versionen av OpenSSL

The Heartbleed bugFör några dagar sedan kunde vi läsa om en allvarlig bugg i OpenSSL, med namnet ”The Heartbleed bug”, som möjliggör att användarnamn, lösenord, kontonummer, krypteringsnycklar mm kan läsas helt öppet från en server. Denna bugg drabbar främst servrar, men i teorin så kan även en klientdator drabbas, även om det inte är lika sannolikt.

Vårt e-postverktyg MultiMailer använder sig av OpenSSL vid kommunikation med Twitter. Även om riskerna är små att något händer (det är främst servrar som är i farozonen) så har vi för att vara på den säkra sidan uppdaterat MultiMailer till att använda den allra senaste versionen av OpenSSL, där en buggfix till denna säkerhetslucka ingår.

Vi har uppdaterat MultiMailer från att använda OpenSSL 1.0.1e till att använda OpenSSL 1.0.1g, som är den senaste versionen av OpenSSL. Från och med version 8.5.22 av MultiMailer 2014 så installeras OpenSSL 1.0.1g med MultiMailer.

När använder MultiMailer OpenSSL?
MultiMailer använder OpenSSL vid kommunikation med Twitter, när du postar en tweet via Arkiv – Twitter. Men aldrig i något annat sammanhang. Så om du aldrig har använt Twitter-funktionen i MultiMailer så har heller inga funktioner i OpenSSL använts. Men om du använder Twitter-funktionen ibland så rekommenderar vi er att uppdatera MultiMailer till den senaste versionen av programmet.

Vilka har riskerna varit att använda Twitter-funktionen i MultiMailer?
Riskerna har varit mycket små eftersom det främst är servrar som drabbas och inte klientdatorer. Sedan har MultiMailer enbart använt OpenSSL vid kommunikation med Twitters server, som är en pålitlig server med hög säkerhet. Det är när en klient eller en server kommunicerar med en mindre pålitlig motpart, med mindre seriösa avsikter, som risknivån höjs kraftigt. Sedan är det så att även om någon skulle ha utnyttjat denna bugg mot Twitter, så har de inte haft någon möjlighet att starta en kommunikation mot en dator med MultiMailer installerad eftersom det alltid är MultiMailer som påbörjar en kommunikation, och väljer vilken server den vill kommunicera med. Men för att få ned riskerna till noll så rekommenderar vi alla att uppdatera sin version av MultiMailer till 8.5.22.

(Sedan kan det tilläggas att Twitter skriver på sin sajt att de inte drabbats av denna bugg, så sannolikheten att någon hackat sig in på deras server och sedan utnyttjat denna bugg mot andra är då minimal. Ytterligare information finns i denna artikel på PC World)

Använder någon av SamLogics servrar OpenSSL?
Nej, vi använder inte OpenSSL på någon av våra servrar, så de är helt säkra från denna bugg. Det är endast Twitter-funktionen i programmet MultiMailer som använder OpenSSL.

Hur vet jag vilken version av MultiMailer som jag har?
Du kan på ett enkelt sätt kontrollera vilken version av MultiMailer som du har genom att öppna menyn Hjälp i MultiMailer och sedan välja menyalternativet Om SamLogic MultiMailer. Till höger om texten Version ser du aktuellt versionsnummer för din MultiMailer (se röd understrykning i bilden nedan).

Här kan du se vilken version av MultiMailer som du har

Här laddar du ned en uppdatering av MultiMailer 2014
Om du har SamLogic MultiMailer 2014 installerad på din dator så kan du ladda ner den uppdaterade versionen av MultiMailer 2014 (version 8.5.22) från någon av nedanstående nedladdningssidor:
> Nedladdningssida för SamLogic MultiMailer 2014 / Standard
> Nedladdningssida för SamLogic MultiMailer 2014 / Professional
> Nedladdningssida för SamLogic MultiMailer 2014 / Enterprise

Om du har MultiMailer 2013 eller äldre
Om du har MultiMailer 2013, eller en äldre version av MultiMailer, så kan du istället uppgradera till MultiMailer 2014 version 8.5.22 till ett förmånligt uppgraderingspris:
> Uppgradera till SamLogic MultiMailer 2014

Mer information om Heartbleed-buggen i OpenSSL
Vill du läsa mer om den uppmärksammade buggen ”Heartbleed” (officiellt namn: CVE-2014-0160) så rekommenderar vi dig att titta på följande sidor:

Engelsk text:
> The Heartbleed Bug (en sajt som skapats för att informera om buggen)
> Critical crypto bug in OpenSSL opens two-thirds of the Web to eavesdropping
> BBC: Scramble to fix huge ‘heartbleed’ security bug

Svensk text:
> DN: Bugg öppnade hål i krypteringsprogram
> IDG: Hackare kan övervaka din privata webbtrafik
> IDG: Heartbleed – det här behöver du veta

Publicerat i Funktioner - Program, Nyheter - MultiMailer | Lämna en kommentar