Hur du adderar prenumerationer automatiskt till en mailing-lista

MultiMailerI vårt nyhetsbrevsverktyg MultiMailer finns färdiga webbformulär som kan användas för att samla in nya prenumeranter till dina nyhetsbrev. Alla användare som anmäler sig på ett sådant webbformulär visas automatiskt i fliken Registreringar – Prenumerationer i MultiMailer.

Det går att ta denna automatik ett steg längre; du kan nämligen addera alla nya prenumeranter automatiskt till en utvald mailing-lista, och tipset nedan visar hur du gör.

Så adderar du inkommande prenumerationer automatiskt till en mailing-lista

1. Starta MultiMailer.

2. Öppna den mailing-lista som du vill ska utökas automatiskt med nya prenumeranter.

3. Öppna fliken Registreringar i MultiMailer.

4. Öppna fliken Prenumerationer.

5. Välj menyalternativet Inställningar – Fler inställningar – Inställningar-registreringar.

Meny med Inställningar - registreringar markerad

6. Öppna fliken Övrigt i dialogrutan som visas.

Dialogrutan Inställningar för registreringar

7. Markera alternativet Addera prenumeranter automatiskt till mailing-lista.

8. Klicka på knappen Inställningar. Nedanstående dialogruta visas nu:

Dialogrutan Inställningar - Prenumeration - Mailing-lista

9. Klicka på knappen Använd aktuell mailing-lista.

10. Klicka OK och klicka OK igen.

Nu kommer alla inkommande prenumerationer att adderas automatiskt till den valda mailing-listan. Om en annan mailing-lista är inladdad när prenumerationer laddas ned så kommer MultiMailer att fråga om du vill byta till den aktuella mailing-listan.

Se även
> Tips: Hur du använder MultiMailers prenumerationsformulär på egen hemsida

Publicerat i Funktioner - Program, Tips | Lämna en kommentar

Hur du exporterar e-postadresser som studsat till Excel-dokument

studsNär du gör ett e-postutskick så är det nästan alltid ett antal nyhetsbrev som inte kommer fram till mottagarna. Orsaken till detta kan vara att mottagarens mejlbox inte används längre, mejlboxen är full eller så är det ett temporärt fel på mottagarens e-postserver. När detta inträffar så kommer det tillbaka ett felmeddelande från e-postservern, en s k ”studs”.

Vårt nyhetsbrevsverktyg MultiMailer kan läsa in sådana här e-poststudsar automatiskt och även hantera dem på ett effektivt sätt. När MultiMailer startar så hämtas de senaste e-poststudsarna – från de senaste utskicken – automatiskt och listas upp i fliken E-poststudsar. Om en e-postadress studsar för många gånger, och felorsaken tyder på att e-postadressen inte används längre, så spärras den från fler utskick.

Export av studsande e-postadresser
Även om MultiMailer hanterar studsar på ett effektivt sätt så kanske du vill uppdatera en annan datakälla, t ex ett kundregister, så att kontakterna får korrekta e-postadresser eller alternativt avlägsnas från kundregistret. För att förenkla denna hantering så kan du från MultiMailer gör en export av studsande e-postadresser.

Export till ett Excel-dokument
ExcelExport av studsar kan ske till en textfil eller till ett Excel-dokument. Tipset nedan visar hur du exporterar studsarna till ett Excel-dokument.

Så här gör du:

1. Öppna fliken E-poststudsar i MultiMailer.

2. Välj menyalternativet E-poststudsar – Exportera e-poststudsar.

Menyalternativet Exportera e-poststudsar

3. Välj om även e-postmottagarnas kontaktuppgifter ska exporteras. Tryck på Nästa.

Guide - steg 1

4. Markera alternativet Som ett Microsoft Excel-kalkylblad. Tryck på Nästa.

Guide - steg 2

5. Namnge exportfilen och tryck på Spara.

6. När exporten är klar kan du trycka på Öppna för att öppna Excel-dokumentet med studsarna.

Se även
> 11 tips som minskar antal studsar vid utskick av nyhetsbrev

Publicerat i Funktioner - Program, Tips | Lämna en kommentar

Ny bok – Rätt prospektering är guld värd

Logotyp Wallgren Marketing ConsultingI ett tidigare blogginlägg presenterade vi boken ”Att sälja i praktiken”, skriven av Christer Wallgren. Nu har han kommit ut med en ny bok, ”Rätt prospektering är guld värd” , en bok om hur du gör för att hitta dina ”leads” på det mest effektiva sättet. Så här beskriver författaren Christer Wallgren sin nya bok:

Guldtackor

Rätt prospektering är guld värd
Boken ”Rätt prospektering är guld värd” är unik i sitt slag. Försäljning och marknadsföring innebär att leta upp kunder och projekt. Något som måste utföras systematiskt och noggrant. Det liknar faktiskt guldvaskning där guldkornen måste hittas i en stormängd sand och grus. Det innebär noggrant grundarbete om man skall hitta kunder och projekt så att säljarbetet lönar sig.

Prospektlistor och organisationsanalyser
Målet är ju att finna lönsamma projekt och förfrågningar hos sina kunder. När det gäller B2B och OEM är projekten få per kund och tiden mellan dem kan vara lång och antalet kunder kan vara stort. Viktigt är då att arbeta systematiskt och boken lär därför ut hur prospektlistor och organisationsanalyser kan vara lämpliga verktyg för att samla in information och öka interaktionen med kunden.

Hur du hittar och prioriterar ”leads”
Källorna till de s.k. ”leadsen” kan vara många. Personliga kontakter, databaser, rykten och hörsägen och liknande. Listan med presumtiva projekt blir lång och du måste prioritera!

Rätt prospektering är guld värd

Christer Wallgrens nya bok "Rätt prospektering är guld värd"

Konsten att hitta lönsamma projekt
Att hitta projekt är kanske inte så svårt, men att hitta de projekt man vill ha är en konst. Vänder man sig till rätt målgrupp, har man rätt produkter, är mitt företags erbjudande tillräckligt stark för ett visst projekt? Man kan ställa många frågor på vägen till att hitta de lönsamma projekten. Vad är då lönsamt? Dagens konkurrens gör att du måste filtrera ut projekt både till art och ur tidsaspekt.

Hur du väljer rätt projekt med en projektlista
Det gör du genom att dokumentera kommande projekt innan de kommer ut som förfrågan. Från listan prioriterar du projekten med hänsyn till ditt företags resurser. Det kanske inte lönar sig att ta två lönande projekt om de sammanfaller i tiden och du har begränsade resurser att tillgå. Projektlistan är ett måste!

Att göra en organisationsanalys
När du hittat projektet med stort P gäller det att hitta de rätta vägarna in till beslutsfattarna. Men det kanske inte är det som finns på papper i form av ett organisationsschema som ger den fullständiga bilden. Ett företag består ju av människor som har olika kompetens, är olika starka och har olika personliga relationer med var och en inom organisationen. Ett faktum som kan inverka på din situation i ett säljarbete. Därför måste du försöka tränga bakom fasaden och lista ut hur det är i praktiken. Här kommer organisationsanalysen i boken till användning.

Praktiska analysverktyg och övningsuppgifter medföljer
Boken innehåller verktyg för prospekteringsarbetet i form av praktiska analysverktyg som listor och mallar som även kan hämtas på författarens hemsida. Dessutom medföljer övningsuppgifter där du kan analysera din egen situation och hur du skall arbeta med ditt eget företag och målbeskrivning.

Mer information om boken finns på Christer Wallgrens hemsida.

Se även
> Så säljer du fler böcker med MultiMailer
> Är du en strategisk affärsman eller en generös spelare?

Publicerat i Kundreferenser, Övrigt | Lämna en kommentar

Spärrlistorna i MultiMailer

MultiMailerEn spärrlista i nyhetsbrevsverktyget MultiMailer är en lista med e-postadresser som ska undantas från e-postutskick. Det kan exempelvis vara e-postadresser från personer som valt att avprenumerera på ett nyhetsbrev eller e-postadresser som börjat studsa eftersom de blivit ogiltiga. Det kan också vara en temporär lista med e-postadresser som inte ska få ett specifikt e-postutskick.

Om en e-postadress finns i en spärrlista så kommer inga mejl att skickas till den e-postadressen även om e-postadressen finns i mailinglistan. Det här är en extra säkerhetsåtgärd för även om du raderar en e-postadress från en mailinglista så finns det alltid en risk att den åker in igen i framtiden i listan från en annan källa utan att du är medveten om detta.

När MultiMailer gör ett utskick och påträffar en e-postadress som finns i en spärrlista så hoppar MultiMailer över den och fortsätter att skicka ut till nästa e-postadress i mailinglistan istället. Spärrade e-postadresser som påträffas under ett utskick markeras också med en speciell symbol (ett cyanfärgat eller rött kryss). På så sätt vet du att den inte har fått något mejl.

Viktigt att använda spärrlistor
Enligt marknadsföringslagen så får man inte skicka ut nyhetsbrev till privatpersoner som avregistrerat sig från ett nyhetsbrev. Genom att lägga in dessa e-postadresser i en spärrlista så säkerställer du att dessa personer inte får ett nyhetsbrev av misstag. Du bör inte heller skicka ut nyhetsbrev till företag som avregistrerat sig, och även här hjälper spärrlistan dig från att misstag sker.

Det är också viktigt att man inte skickar nyhetsbrev till e-postadresser som inte fungerar, för om det genereras för många e-poststudsar (mejl som kommer i retur) så reagerar e-postservrarnas antispamfilter på det och risken ökar då att din avsändaradress eller domän blir svartlistad. Många studsar ses nämligen som ett kännetecken på spam.

Det finns även situationer där man inte vill att en specifik grupp av personer ska få ett speciellt mejl, och även då kan det vara bra att placera e-postadresserna i en spärrlista – då i en temporär spärrlista.

I MultiMailer finns det fyra typer av spärrlistor
För att hantera olika typer av e-postadresser som ska spärras så använder MultiMailer fyra olika spärrlistor:

  • Permanent spärrlista: Innehåller e-postadresser till personer som valt att avregistrera ett nyhetsbrev.
  • Ogiltiga e-postadresser: Innehåller e-postadresser som studsat, dvs som inte längre är giltiga.
  • Temporär spärrlista: Innehåller e-postadresser till personer som inte ska få ett specifikt utskick.
  • Avancerad statistik – undantagslista: Innehåller e-postadresser till personer som inte ska få ett nyhetsbrev som innehåller spårningskod för nyhetsbrevsstatistik.

Du kan öppna dessa fyra spärrlistorna i MultiMailer genom att välja menyalternativet Arkiv – Spärrlistor. Därefter väljer du ett av menyalternativen i undermenyn som visas:

Menyalternativet Arkiv - Spärrlistor

Nedan beskrivs de fyra spärrlistorna lite närmare:

Permanent spärrlista
Den permanenta spärrlistan innehåller e-postadresser som inte längre ska ta emot några e-postmeddelanden. Bl a kan du lägga in kontakter som uttryckligen begärt att bli undantagna från dina e-postutskick. När MultiMailer startar så uppdateras den här spärrlistan automatiskt med de e-postadresser som ska spärras efter att en kontakt gjort en avregistrering från ditt nyhetsbrev. Det är även möjligt att spärra utskick till hela domäner. Du kan även addera e-postadresser och domäner till denna spärrlista manuellt från flikarna Mailing-lista och Registreringar – Avprenumerationer.

Dialogrutan Permanent spärrlista

Dialogrutan "Permanent spärrlista"

Ogiltiga e-postadresser
Listan fungerar efter samma princip som den permanenta spärrlistan men används för att lagra felaktiga e-postadresser. I regel e-postadresser från återkommande e-poststudsar. När MultiMailer startar så uppdateras den här spärrlistan automatiskt med de e-postadresser som ska spärras efter att de har studsat alltför många gånger. Du kan även manuellt addera e-postadresser till denna spärrlista från flikarna Mailing-lista, Skickade och E-poststudsar.

Dialogrutan Lista med ogiltiga e-postadresser

Dialogrutan "Lista med ogiltiga e-postadresser"

Temporär spärrlista
En temporär spärrlista kan användas för att se till att en viss grupp av kontakter temporärt undantas från ett eller flera e-postutskick. Om du t.ex gör ett e-postutskick med ett erbjudande på en ny produkt till dina kunder så kan du skapa en temporär spärrlista för de kunder som redan köpt produkten så undviker du att de får ett utskick i onödan.

Dialogrutan Temporär spärrlista

Dialogrutan "Temporär spärrlista"

Till skillnad från de andra spärrlistorna så måste de temporära spärrlistorna skapas och namnges. De måste också öppnas varje gång de ska användas eftersom de stängs när MultiMailer avslutas.

Avancerad statistik – undantagslista
Om du inte vill att spårningskod för den avancerade statistiken ska läggas in i e-postmeddelanden som skickas till vissa specifika e-postadresser eller domäner så kan du ange dem i den här listan.

Dialogrutan Avancerad statistik - undantagslista

Dialogrutan "Avancerad statistik - undantagslista"

Mer information om dialogrutorna
För att få mer information om knappar med mera i dialogrutorna ovan så kan du trycka på tangenten F1 i respektive dialogruta.

Se även
> Hur du adderar e-postadresser till spärrlistorna i MultiMailer
> Hur du avlägsnar spärrade e-postadresser från en mailing-lista

Publicerat i Funktioner - Program, Information - Produkter | Lämna en kommentar

Hur du adderar e-postadresser till spärrlistorna i MultiMailer

Det här tipset anknyter till blogginlägget MultiMailers spärrlistor som beskriver vad en spärrlista är och hur de kan användas i olika sammanhang. Förutom den automatiska hanteringen av spärrlistor så kan e-postadresser adderas manuellt till spärrlistorna från flikarna Mailing-lista, E-poststudsar och Registreringar. Det går även att använda Windows urklipp för att addera e-postadresser till spärrlistorna.

I tipset nedan beskriver vi hur du gör för att addera en e-postadress från en mailinglista till MultiMailers permanenta spärrlista:

1. Starta MultiMailer och stäng startfönstret.
2. Klicka på fliken Mailing-lista.
3. Högerklicka på raden med den e-postadress som ska spärras.

Hur man spärrar en e-postadress

Högerklicka på raden med e-postadressen som ska spärras


4. Välj alternativet Lägg till spärrlista.
5. Markera alternativet Lägg till permanent spärrlista. Välj om endast e-postadressen ska spärras eller hela domänen.

Dialogfönster "Lägg till spärrlista"

Dialogfönstret "Lägg till spärrlista" med markerade alternativet "Lägg till permanent spärrlista"


6. Tryck på knappen Lägg till spärrlista.
7. Tryck på Ja för att bekräfta att e-postadressen ska spärras.

Nu har e-postadressen lagts till i MultiMailers permanenta spärrlista. Det innebär att inga fler utskick kommer att skickas till denna e-postadressen även om e-postadressen finns med i mailing-listan.

Spärra flera e-postadresser på en gång
Genom att använda markerings/selekteringsfunktionerna i MultiMailer så kan du lägga till flera markerade e-postadresser på en och samma gång till en spärrlista. Se detta tips för mer information.

Så ser du vilka e-postadresser som finns i spärrlistorna
Vill du se vilka e-postadresser som finns i en spärrlista så kan du välja menyalternativet Arkiv – Spärrlistor och sedan välja någon av spärrlistorna. Så här ser dialogrutan som innehåller en lista med permanent spärrade e-postadresser ut:

Dialogrutan Permanent spärrlista

Dialogrutan "Permanent spärrlista"


Du kan lägga in en e-postadress manuellt till listan ovan genom att trycka på knappen Lägg till. Du kan också klistra in e-postadresser från Windows Urklipp genom att högerklicka över listan och välja menyalternativet Klistra in e-postadresser.

För mer information om knapparna i dialogrutan Permanent spärrlista, tryck på F1-tangenten.

Se även
> Spärrlistorna i MultiMailer

Publicerat i Funktioner - Program, Tips | Lämna en kommentar

Så kan MultiMailer meddela dig när ett e-postutskick är klart

MultiMailerNyhetsbrevsverktyget MultiMailer kan meddela dig via e-post när ett e-postutskick är klart. Detta är praktiskt när man gör stora e-postutskick som kan ta flera timmar. Du kan starta utskicket, lämna datorn och när allt är färdigt så får du ett informationsmejl med en rapport innehållande utskicksstatistik (t.ex till din mobiltelefon). Informationsmejlet innehåller fakta om bl.a start- och sluttid, antal skickade, antal felaktiga och antal blockerade mejl.

Om du dessutom vill att MultiMailer ska stängas automatiskt efter att utskicket är klart och informationsmejlet skickats ut så finns det även en inställning för detta.

Observera att den här funktionaliteten endast finns i SamLogic MultiMailer / Enterprise. Nedan visar vi hur funktionen aktiveras.

Så aktiverar du funktionen för informationsmejl

1. Starta MultiMailer och stäng startfönstret.

2. Välj fliken Mailinglista.

3. Välj menyalternativet Utskick – Meddela mig när utskicket är klart.

Menyn Utskick

4. Markera alternativet Meddela mig via e-post när utskicket är klart i dialogrutan.

5. Skriv in en mottagare av informationsmejlet (en e-postadress) i inmatningsfältet
    Skicka meddelande till denna e-postadress.

6. I inmatningsfältet Utskicksgräns kan du ange en lägsta gräns för antal nyhetsbrev som måste ha skickats ut för att ett informationsmejl ska skickas ut.

Dialogrutan Meddela mig när utskicket är klart

7. Om du vill att MultiMailer ska stängas automatiskt efter att e-postutskicket är klart och informationsmejlet skickats ut så kan du markera alternativet Stäng MultiMailer när utskicket är klart.

Mer information
Genom att ange ett lämpligt värde i inmatningsfältet Utskicksgräns (se punkt 6 ovan) så slipper du få informationsmejl vid mindre utskick, t.ex om du gör ett testutskick. När ett e-postutskick är klart i MultiMailer så visas en dialogruta enligt nedan:

Dialogrutan Utskicket är färdigt

Om du stänger denna dialogruta manuellt inom 1 minut efter att utskicket är klart så skickas inget informationsmmejl ut. Detta för att informationsmejl inte ska skickas ut i onödan.

Se även
> Hur du startar e-postutskick vid en bestämd tidpunkt

Publicerat i Funktioner - Program, Tips | Lämna en kommentar

Vad använder Datainspektionen MultiMailer till?

Nyhetsbrevsverktyget MultiMailer är ett väldigt flexibelt verktyg som används av företag, föreningar, kommuner och myndigheter i hela Sverige. Förutom att skicka ut nyhetsbrev så används MultiMailer även i många andra sammanhang.

En myndighet som använder MultiMailer är Datainspektionen, och vi frågade Per Lövgren som är kommunikationsansvarig på Datainspektionen vad de använder MultiMailer till och vad han tycker är bra med verktyget:

Vad använder Datainspektionen MultiMailer till?
- Den statliga myndigheten Datainspektionen använder MultiMailer för att bland annat skicka ut pressmeddelanden. Myndigheten skickar ut i snitt 4-5 pressmeddelanden i månaden till fler än 4 000 mottagare.

Är det något speciellt du tycker är bra med MultiMailer?
- Det är en kostnadseffektiv lösning för utskick av pressmeddelanden.

Om du vill prenumerera på Datainspektionens pressmeddelanden
Om du vill prenumerera på Datainspektionens pressmeddelanden via e-post så kan du anmäla dig via den här webbsidan på deras webbsajt. Du kan även följa Datainspektionen på Twitter.

Lite fakta om Datainspektionen:

Datainspektionen – Vi skyddar din integritet i IT-samhället
Datainspektionen är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet. Datainspektionen verkar som en motkraft mot obefogad registrering. Datainspektionen utbildar och informerar de som behandlar personuppgifter och kontrollerar att man följer lagarna och påverkar så att nya lagar får regler som skyddar integriteten. Datainspektionen ger även råd och sprider kunskap. Läs mer här.

Se även
> 5 skäl till varför Rotary använder nyhetsbrevsverktyget MultiMailer
> Svenska Lions medlemmar använder SamLogic MultiMailer extra förmånligt

Publicerat i Kundreferenser | Lämna en kommentar

MultiMailer 2015 uppdaterad med många nya funktioner

MultiMailerVi har uppdaterat nyhetsbrevsverktyget MultiMailer 2015 med många nya funktioner och förbättringar. Alla som har 2015-versionen av MultiMailer eller prenumererar på MultiMailer kan ladda ned uppdateringen kostnadsfritt. Versionsnumret på uppdateringen är 10.0.60 (datum: 2016-04-04) och nedan kan du se exempel på vad som är nytt eller förbättrat. Nedladdningslänkar finns längst ned i blogginlägget.

MultiMailer 2015 – Nya funktioner och förbättringar

Programmet

• Ny utskicksmotor som ger nyhetsbrev lägre spampoäng.

• Bättre kompatibel med Hotmail/Outlook.com. Inbäddade bilder visas nu i dessa e-postklienter.

• En alternativ text kan visas för de mottagare som saknar stöd för HTML i sina e-postklienter. Förutom att fler kan läsa ditt budskap så innebär detta även att dina nyhetsbrev får lägre spampoäng i flera antispamfilter.

• Det är nu möjligt att ange prioritet för ett mejl. Du kan välja mellan Normal och Hög prioritet. Läs mer.

Prioritet

• Det är nu möjligt att sätta bakgrundsfärg för enskilda ord och meningar. Läs mer.

Bokstäver kan nu ha en bakgrundsfärg

• Möjlighet att välja fler olika teckensnitt till nyhetsbrev än förut tack vare ett system med backupfonter.

• Funktionen List-Unsubscribe (dvs avregistreringslänk i e-posthuvudet) har uppdaterats och förenklats.

• Nätverkssökvägar (UNC-sökvägar, dvs sökvägar som börjar med ”\\”) hanteras nu för bilder i nyhetsbrev.
Microsoft Excel
• Snabbare import och export av data från Microsoft Excel.

• MultiMailer kan nu hantera en datoromstart mitt under ett utskick. Om du skickar ut nyhetsbrev under natten så kan du ibland ha oturen att Windows startar om datorn då efter en systemuppdatering. MultiMailer hanterar nu detta på ett bra sätt.

• En ny statistikfunktion som visar antal klick per kategori har lagts till. Läs mer.

Länkrapport

• Förbättrat stöd för molntjänster som Dropbox och OneDrive. Flera personer som delar samma statistik via molnet kan nu skicka ut samtidigt.

• Uppdaterad hantering av avsändarprofiler. Läs mer om avsändarprofiler.

Avsändarprofiler

• Möjlighet att direkt från fliken E-poststudsar radera en kontakt från mailinglistan vars e-post studsat.

• Möjlighet att öppna flera mailing-listor på en gång (endast Enterprise). Läs mer i det här MultiMailer-tipset (se metod 3).

Utskickstjänster

• Fördubblat utskickskonto. Den maximala utskicksmängden i antal MB har fördubblats.

• Enklare att hantera engångsutskick för att temporärt öka utskicksvolymen.

Support

• Ett nytt supportverktyg har lagts till som underlättar om du ska skicka information om MultiMailers inställningar, datafiler och din dators konfigurering till oss i samband med support. Läs mer.

Dessutom har många mindre förbättringar gjorts och rapporterade fel har åtgärdats så vi rekommenderar därför alla MultiMailer-användare att installera den senaste versionen av MultiMailer 2015.

ProgramuppdateringNedladdningsidor för uppdatering av MultiMailer 2015
Om du har SamLogic MultiMailer 2015 installerad på din dator så kan du ladda ner den uppdaterade versionen av MultiMailer 2015 från någon av nedanstående nedladdningssidor:
> Nedladdningssida för SamLogic MultiMailer 2015 / Standard
> Nedladdningssida för SamLogic MultiMailer 2015 / Professional
> Nedladdningssida för SamLogic MultiMailer 2015 / Enterprise

Om du har MultiMailer 2014 eller äldre
Om du har MultiMailer 2014, eller en äldre version av MultiMailer, så kan du istället uppgradera till den nya versionen till ett förmånligt uppgraderingspris:
> Uppgradera till SamLogic MultiMailer 2015

Se även
> Så ser du vilken version av MultiMailer som du har installerad
> Ny version: SamLogic MultiMailer 2015

Publicerat i Information - Produkter, Nyheter - MultiMailer | Lämna en kommentar

Så sätter du bakgrundsfärg för text i MultiMailer

Från och med version 10.0.60 av MultiMailer 2015 är det möjligt att sätta bakgrundsfärg för enskilda bokstäver, ord och meningar. Bilden nedan visar hur det kan se om man ger varje ord en röd bakgrundsfärg:

Bokstäver med bakgrundsfärg

Du ger en bokstav, ett ord eller en mening en ny bakgrundsfärg genom att markera den och sedan klicka på den nya knappen för färgval som finns längst ut till höger på knappraden:

Ny knapp för färgval

Då visas en färgpalett och ur denna väljer du en ny bakgrundsfärg till texten. Vill du ändra textfärgen (färgen på bokstäverna) så klickar på du knappen näst längst till höger och väljer en textfärg ur den färgpaletten som visas.

Publicerat i Funktioner - Program, Nyheter - MultiMailer, Tips | Lämna en kommentar

Hur du anger prioritet för ett mejl i MultiMailer

Det är nu möjligt att ange prioritet för ett mejl som skickas ut med nyhetsbrevsverktyget SamLogic MultiMailer. Du kan välja mellan normal och hög. Att sätta ett mejl till hög prioritet är ett sätt att se till att mottagaren uppmärksammar just ditt mejl bland övriga mejl i mottagarens inkorg.

Vilken prioritet ska du välja?
För vanliga nyhetsbrev bör du alltid välja prioritetsinställningen Normal. Att använda Hög för vanliga nyhetsbrev kan uppfattas som spam och bör undvikas. Prioriteten Hög bör du bara tillämpa i de fall där informationen du skickar ut är mycket viktig och där mottagaren inte får missa ditt mejl. Några användningsområden är: utskick av inloggningsuppgifter, mötesbekräftelser, avtal, offerter, kvitton, fakturor mm.

Så här anger du prioritet
Innan du kan använda prioritetsfunktionen i MultiMailer måste den aktiveras, men det är snabbt gjort. Följ stegen nedan för att aktivera MultiMailers prioritetsfunktion:

1. Starta MultiMailer och stäng startfönstret.
2. Välj menyalternativet Inställningar – Alternativ.
3. I fliken Allmänt markerar du alternativet
    Visa inställning för att sätta prioritet för ett e-postmeddelande.
4. Klicka på OK för att stänga dialogrutan.

Nu har funktionen för prioritet aktiverats. Du ser det genom att till höger om inmatningsfältet Ämne finns en kombinationsruta med namnet Prioritet:

Vid Prioritet kan du ange mejlets prioritet

I denna kombinationsruta kan du välja mellan Normal och Hög prioritet:

Alternativen Normal och Hög finns

Observera att när du startar MultiMailer nästa gång så kommer prioritetsinställningen alltid att vara Normal. Samma sak gäller om du väljer nytt nyhetsbrev eller öppnar ett befintligt nyhetsbrev. Detta för att undvika att man skickar ut e-postmeddelanden med hög prioritet av misstag.

Publicerat i Funktioner - Program, Nyheter - MultiMailer, Tips | Lämna en kommentar

Nytt supportverktyg i MultiMailer

Nyhetsbrevsverktyget SamLogic MultiMailer har fått ett nytt supportverktyg som underlättar om du ska skicka information om MultiMailers inställningar, datafiler och din dators konfigurering till oss i samband med support.

Supportverktyget underlättar också om du vill skicka nyhetsbrev till oss för tips om design och utformning av nyhetsbreven, så att de inte fastnar i skräppostfilter av misstag.

Verktyget är väldigt lättanvänt. Här nedan beskriver vi hur du använder det.

Så här använder du det nya supportverktyget
1. Starta MultiMailer och stäng startfönstret.
2. Välj menyalternativet Hjälp – Support – Skicka filer till SamLogic för analys.
3. Markera de filer (1-7) som avser det aktuella supportärendet. Vill du t.ex skicka statistikflikens datafil till oss för analys så markerar du alternativet 1 (se bild nedan):

Dialogrutan Skicka filer till SamLogic för analys

4. Ange dina kontaktuppgifter vid Kontaktuppgifter.
5. Tryck på knappen Skicka.
6. När filerna skickats iväg så ska nedanstående informationsruta visas:

Denna informationsruta visas om allt gått bra

Mer information
För att alternativet 6 Aktuell utskickslista i fliken Mailinglista och 7 Aktuellt nyhetsbrev i fliken Nyhetsbrev ska visas i supportverktyget så behöver en mailinglista respektive ett nyhetsbrev vara öppnade i MultiMailer. Om dialogrutan ovan (punkt 6) inte visas inom 10 sekunder så är det troligen en brandvägg som hindrar MultiMailer att kommunicera med internet och du kan då kontakta SamLogic via support@samlogic.com eller på 08-531 83 900 för att få tips på vilka åtgärder du kan vidta för att lösa detta problem.

Se även
> Så startar du SamLogic Diagnosverktyg direkt från Windows

Publicerat i Funktioner - Program, Nyheter - MultiMailer, Tips | Lämna en kommentar

En uppdatering av Visual Installer 2015 finns nu tillgänglig

Det finns nu en uppdatering av SamLogic Visual Installer 2015 tillgänglig. Versionsnumret är 10.5.16 och nedan beskrivs några nyheter och förbättringar i den nya versionen:

• Kodsigneringsfunktionerna i Visual Installer har nu stöd för SHA-2 och dubbel signering (SHA-1 + SHA-2). Windows 7 och senare kräver SHA-2 för installationspaket som signeras fr.o.m 1 januari 2016. Läs mer.

• Uppdaterat stöd för Microsoft .NET Framework. Nu stöds även underversioner av .NET Framework (t.ex 4.51, 4.5.2 osv) och din användare kan nu ladda ned och installera .NET Framework direkt från Visual Installer om önskad version saknas. Läs mer.

• Det är enklare att registrera ett typbibliotek (type library) för en .NET assembly. Läs mer.

• Visual Installer har utökats med en ny installationsdialogruta: Egna alternativ. Det är en generell inställningsdialogruta där användaren kan markera och avmarkera inställningar som du har skapat och adderat till ditt installationsprojekt. Dessa inställningar samverkar med villkor i Visual Installers skriptspråk och i fliken Registry. Läs mer.

• Det är nu möjligt att importera ett VB.NET-projekt som kompilerar fram en DLL istället för en EXE-fil.

• Visual Installers skriptspråk har nu stöd för ELSE. Läs mer.

• Visual Installer har nu stöd för miljövariabler. En miljövariabel kan expanderas under en installation, och med hjälp av ett nytt skriptkommando, SETENV, så kan du skapa egna.

• Fillistans lokala meny (som öppnas med höger musknapp) har utökats med ett nytt menyalternativ: Addera fler filer från samma källkatalog. Detta menykommando är användbart om du vill addera fler filer till fillistan från en tidigare använd mapp. Läs mer.

Så här laddar du ned uppdateringen
Om du har SamLogic Visual Installer 2015 så kan du ladda ner den uppdaterade versionen av Visual Installer 2015 (version 10.5.16) kostnadsfritt från nedanstående nedladdningssida:

> Nedladdningssida för SamLogic Visual Installer 2015

Om du har Visual Installer 2014, eller en äldre version av Visual Installer, så kan du istället uppgradera till den nya versionen till ett förmånligt uppgraderingspris:

> Uppgradera till SamLogic Visual Installer 2015

Publicerat i Information - Produkter, Nyheter - Visual Installer | Lämna en kommentar