Vilken teckentabell ska man välja för nyhetsbrev?

När du skickar nyhetsbrev med MultiMailer är det viktigt att du har valt en lämplig teckentabell. Detta för att alla bokstäver och andra tecknen ska visas korrekt hos e-postmottagarna. Vilken teckentabell som du ska välja beror på vilket språk som din text är skriven på.

Innan vi går igenom möjliga teckentabeller så ska vi informera om var i MultiMailer som man kan ändra på teckentabellen. Det sker i fliken Språk i dialogrutan Alternativ (se bild nedan):

Vid listrutan Teckentabell i denna flik så kan du välja en teckentabell för ditt nyhetsbrev.

Vilken teckentabell ska man välja?
Det finns många teckentabeller att välja mellan i MultiMailer, men rent generellt så rekommenderar vi att du väljer en av följande två teckentabeller:

Western European (ISO) – [iso-8859-1]
Om ditt nyhetsbrev är på svenska, finska, engelska, tyska, spanska eller annat västeuropeiskt språk så rekommenderar vi er att välja detta alternativ. Det är det vanligaste alternativet för västeuropeiska språk och stöds i princip av alla e-postklienter som finns i dessa länder, och i hög grad även utanför Västeuropa. Om dina e-postmottagare finns i länder som USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland m fl och du ska skicka engelsk text till dem så rekommenderas detta alternativ även i dessa fall.

Unicode (UTF-8) – [utf-8]
Om ditt nyhetsbrev inte är skrivet på ett västeuropeiskt språk utan istället på ett östeuropeiskt språk eller på ryska, arabiska, hebreiska, eller ett asiatiskt språk mm, så rekommenderar vi er att välja detta alternativ istället. Alternativet Unicode (UTF-8) innehåller tecken från i princip alla skriftspråk som finns på jorden och stödet för Unicode (UTF-8) är väldigt utbrett idag.

Om din källtext är skapad med en annan teckentabell än ovan
Normalt så kan du klistra in text direkt från en källa till MultiMailer, men om teckentabellerna är olika så kan det hända att tecknen visas fel. Om du råkar ut för det så kan du testa att först klistra in texten i Windows Anteckningar och sedan spara ned textfilen på din hårddisk i formatet UTF-8. Då kommer Windows att konvertera texten till Unicode (UTF-8). Om denna omvandling gått bra så kan du sedan klistra in texten i MultiMailer (det gäller både ämnesrad och bodytext). Men kontrollera först att MultiMailer är inställd på Unicode (UTF-8) – [utf-8] innan du klistrar in texten.

Att tänka på om du skapar nyhetsbrev med ett annat program
Om du använder t.ex Dreamweaver (eller motsvarande program) för att skapa nyhetsbrev som du sedan skickar ut med MultiMailer så bör du säkerställa att både MultiMailer och det andra programmet är inställd på samma teckentabell. Du slipper då riskera att det blir konverteringsproblem när nyhetsbrevet öppnas i MultiMailer. Om du har ställt in t.ex utf-8 i det andra programmet (t.ex Dreamweaver) så bör du ha samma inställning i MultiMailer (dvs Unicode (UTF-8) – [utf-8]).

Se även
> Vilken teckentabell har använts för ett befintligt nyhetsbrev?
> MultiMailer har stöd för Unicode och därmed världens alla språk

Publicerat i Tips | Lämna en kommentar

Vilken teckentabell har använts för ett befintligt nyhetsbrev?

Om du undrar med vilken teckentabell som en specifik HTML-fil är sparad i, och inte har tillgång till ditt ordinarie designverktyg, så kan du lätt undersöka detta ändå. Det finns olika metoder för att ta reda på teckentabellen och här nedan beskriver vi två olika metoder:

Metod 1
Metod 1 är att öppna HTML-filen i MultiMailer och sedan välja menyalternativet Format – Visa HTML-kod. Överst i det fönster som visas tittar du efter en rad liknande denna:

Efter ”charset” så ser du vald teckentabell. I detta fall är teckentabellen ”utf-8” vald. Se även bild nedan (se röd understrykning):

Metod 2
En annan metod är att öppna HTML-filen i Windows Anteckningar. Där spanar du efter samma rad som ovan. Se bild nedan (se röd understrykning):

I detta fall är teckentabellen ”iso-8859-1” vald.

Se även
> Vilken teckentabell ska man välja för nyhetsbrev?
> MultiMailer har stöd för Unicode och därmed världens alla språk

Publicerat i Tips | Lämna en kommentar

Vad betyder de grafiska symbolerna i MultiMailers listor?

Som du kanske har märkt så visas det ibland grafiska symboler längst till vänster i e-postprogrammet MultiMailers mailing-lista. Det visas ibland även grafiska symboler i listorna som hanterar e-poststudsar, registreringar och avregistreringar.

Beroende på vilken operation som du gör så kan olika symboler visas för samma post i en lista. Om du t.ex skickar ut ett nyhetsbrev till en kontakt i mailing-listan så visas det en brevsymbol () för den kontakten. Om kontakten öppnar nyhetsbrevet så visas en brevsymbol med en grön bock (), och om kontakten klickar på en länk i nyhetsbrevet så visas istället en länksymbol ().

Här nedan så förklarar vi vad de olika grafiska symbolerna, som ibland visas i MultiMailers listor, betyder:

Publicerat i Funktioner - Program | Lämna en kommentar

Uppdaterad CD-Menu Creator 2014 med många förbättringar

En uppdaterad version av menyverktyget SamLogic CD-Menu Creator 2014 (version 7.5.9) kan nu laddas ned från vår hemsida. Uppdateringen innehåller många förbättringar och nedan beskriver vi några av dem:

- CD-Menu Creator har nu stöd för typsnittsformatet OpenType.
- Galleriet med menymallar har utökats med fler mallar. Läs mer.
- Fler exempelmenyer har inkluderats, med varierande teman. Läs mer.

Så här laddar du ned uppdateringen
Om du har SamLogic CD-Menu Creator 2014 så kan du ladda ner den uppdaterade versionen av programmet (version 7.5.9) kostnadsfritt från nedanstående nedladdningssida:

> Nedladdningssida för SamLogic CD-Menu Creator 2014

Om du har CD-Menu Creator 2012, eller en äldre version av verktyget, så kan du istället uppgradera till den nya versionen till ett förmånligt uppgraderingspris (490 kr):

> Uppgradera till SamLogic CD-Menu Creator 2014

Alla nyheter och förbättringar i SamLogic CD-Menu Creator 2014 finns listade här:
> Nyheter SamLogic CD-Menu Creator 2014

Publicerat i Information - Produkter, Nyheter - CD-Menu Creator | Lämna en kommentar

Nya menymallar i CD-Menu Creator 2014

Galleriet med menymallar i CD-Menu Creator har utökats med ett stort antal nya mallar. Du kan nu välja mellan över 50 mallar när du ska skapa en meny. Fönstret som hanterar menymallar har även utökats med nya funktioner. Du kan läsa mer på denna webbsida:

> Galleriet med menymallar har utökats med fler mallar

Det uppdaterade menygalleriet (med över 50 mallar) ingår i CD-Menu Creator 2014 version 7.5.9 eller senare.

Publicerat i Funktioner - Program, Nyheter - CD-Menu Creator | Lämna en kommentar

Nya menyexempel i CD-Menu Creator 2014

Vi har inkluderat flera nya menyexempel i CD-Menu Creator 2014. De nya menyexemplen ingår i CD-Menu Creator 2014 version 7.5.7 och senare.

Nytt menyexempel

Menyexemplen som följer med CD-Menu Creator visar dig exempel på vilka typer av menyer som kan skapas med programmet. Du kan också använda menyexemplen som grundmallar för dina egna menyer.

Läs mer:
> CD-Menu Creator 2014 – Nya menyexempel

Se även:
> Tips: Hur du använder en exempelmall för att skapa en meny

Publicerat i Nyheter - CD-Menu Creator | Lämna en kommentar

Hur du aktiverar MultiMailers kampanjhantering och skapar e-postkampanjer

MultiMailerGenom att använda kampanjfunktionen i e-postverktyget SamLogic MultiMailer (ingår i Professional- och Enterprise-versionen) så kan du på ett lätt sätt upprepa ett e-postutskick med samma inställningar och information som du använde förra gången du gjorde utskicket. Kampanjhanteringen är också mycket användbar om du vill göra statistiska jämförelser mellan e-postutskick till olika mottagargrupper.

Vad är en kampanj?
I SamLogic MultiMailer kan du skapa en inställningsfil där vissa inställningar och information om ett e-postutskick lagras. Inställningsfilerna kallas kampanjer (eller e-postkampanjer) och innehåller bl a information om följande:

 • sökväg till det nyhetsbrev som användes för utskicket
 • sökväg till den mailing-lista som användes
 • sökväg till eventuell temporär spärrlista
 • vald avsändarprofil

När du öppnar en kampanjfil så kommer ovanstående filer och inställningar att laddas in till MultiMailer automatiskt vilket gör det lätt att upprepa ett tidigare utskick.

Hur du aktiverar kampanjhanteringen
För att aktivera kampanjhanteringen i MultiMailer så väljer du menyalternativet Alternativ i menyn Inställningar (se bild nedan).

Då öppnas dialogrutan Alternativ och där finns ett alternativ som heter Hantera kampanjer. Om detta alternativ inte är markerat, så markerar du det och trycker på OK. Då aktiveras kampanjhanteringen i MultiMailer.

En alternativ metod är att trycka på knappen Anpassa i MultiMailers startruta där du också kan aktivera kampanjhanteringen.

När du gjort ovanstående kommer bl a listan i fliken Statistik att utökas med en ny kolumn som heter Kampanj och de fyra undermenyerna Nytt, Öppna, Spara och Spara som under Arkiv-menyn kommer att utökas med ett nytt menyalternativ som heter Kampanj.

Skapa en kampanj
Du skapar en kampanj i MultiMailer på följande sätt:

 1. Starta MultiMailer.
   
 2. Välj menyalternativet Arkiv – Nytt – Kampanj. Dialogrutan nedan öppnas då:
   

   
 3. Skriv in ett namn på kampanjen vid inmatningsfältet Namn på kampanj.
   
 4. Tryck på knappen Skapa kampanj för att skapa kampanjen.

När du gjort detta kommer namnet på kampanjen att synas högst upp i titelraden på programmet som på denna bild:

Nu kan du välja eller skapa det nyhetsbrev, mailing-lista, eventuell temporär spärrlista och eventuell avsändarprofil som ska ingå i kampanjen. När du gjort det kan du välja menyalternativet Arkiv – Spara – Kampanj för att spara kampanjen. När du vill öppna denna kampanj igen så väljer du menyalternativet Arkiv – Öppna – Kampanj. Då kommer nyhetsbrevet och mailing-listan (och eventuell temporär spärrlista och avsändarprofil) att öppnas automatiskt.

Skapa en e-postkampanj direkt i utskicksguiden
En alternativ metod att skapa en kampanj är att göra det direkt i utskicksguiden vilket beskrivs i följande programtips:
> Hur du namnger dina e-postutskick i utskicksguiden

Se även
> MultiMailers kampanjhantering effektiviserar dina e-postutskick

Publicerat i Funktioner - Program, Tips | Lämna en kommentar

USB AutoRun Creator stöder nu SD-minneskort

SD-minneskortVi har nu släppt version 2.0 av USB AutoRun Creator och den nya versionen av verktyget har utökats till att även ha stöd för SD-minneskort (t.ex SDHC-kort och SDXC-kort). Så det är nu möjligt att addera AutoRun-stöd till SD-minneskort.

Det fungerar på liknande sätt som med USB-minnen. När användaren stoppar in SD-kortet i kortläsaren så kommer en meny, ett program eller ett dokument att öppnas automatiskt. Alternativt så påbörjas en uppspelning av en film automatiskt.

Samma säkerhetssystem som för USB-minnen används. Endast filer som distribueras från dig kan öppnas automatiskt. Om någon utomstående byter ut innehållet i SD-minneskortet, efter att innehållet har lagts dit från USB AutoRun Creator, så händer ingenting.

Mer information
Mer information om den nya funktionaliteten finns på denna engelskspråkiga sida:
> USB AutoRun Creator – Add AutoRun to a SD Memory Card

Publicerat i Funktioner - Program, Nyheter -- Övriga produkter | Lämna en kommentar

Uppdaterad Visual Installer 2014 med många nya funktioner

En uppdaterad version av installationsverktyget SamLogic Visual Installer 2014 (version 10.0.20) kan nu laddas ned från vår hemsida. Uppdateringen innehåller många nya funktioner och förbättringar. Nedan beskrivs några av de nya funktioner som vi inkluderat i uppdateringen:

- Du kan nu lägga in versionsinformation (t.ex versionsnummer, produktnamn och företagsnamn) till en självuppackande installationsfil. Informationen syns bland annat i Windows Utforskare. Läs mer.

- Visual Installer can nu registrera en .NET assembly och ge det ett COM-interface så att det kan användas från applikationer som inte är skrivna för .NET Framework. Läs mer.

- Ett nytt skriptkommando som heter MSIEXEC har lagts till. Det kan användas för att starta en MSI-installation från Visual installer. En stor finess med detta kommando är att Visual Installer kan pausa sin egen installation tills MSI-installationen är klar.

- Ett nytt skriptkommando som heter EXIT har lagts till. Det kan användas för att avbryta en installation, t.ex om vissa villkor inte är uppfyllda.

- Två nya villkor har lagts till skriptspråket. Ett villkor kan användas för att undersöka om ett program redan har installerats i datorn. Ett annat villkor kan användas för att undersöka om operativsystemet som installationsprogrammet körs i är 32 bitars eller 64 bitars.

- OpenSSL-biblioteket som används av Twitter-funktionen i Visual Installer har uppdaterats till den senaste versionen av OpenSSL (version 1.0.1g). Denna version innehåller en buggfix för den uppmärksammade Heartbleed-buggen. Om du använder Twitter-funktionen i Visual Installer så rekommenderar vi dig att installera uppdateringen.

Så här laddar du ned uppdateringen
Om du har SamLogic Visual Installer 2014 så kan du ladda ner den uppdaterade versionen av Visual Installer 2014 (version 10.0.20) kostnadsfritt från nedanstående nedladdningssida:

> Nedladdningssida för SamLogic Visual Installer 2014

Om du har Visual Installer 2012, eller en äldre version av Visual Installer, så kan du istället uppgradera till den nya versionen till ett förmånligt uppgraderingspris:

> Uppgradera till SamLogic Visual Installer 2014

Publicerat i Information - Produkter, Nyheter - Visual Installer | Lämna en kommentar

Visual Installer: Så lägger du in din egen versionsinformation till en installationsfil

Från och med Visual Installer 2014 (version 10.0.20) är det möjligt att ange egen versionsinformation till en självuppackande installationsfil. Du kan exempelvis ange ett versionsnummer, produktnamn, företagsnamn och copyright-text. Denna versionsinformation syns sedan bland annat i Utforskaren i Windows.

Var anger man detta?
Du skriver in din versionsinformation i dialogrutan Versionsinformation (öppnas via menyalternativet Special – Versionsinformation). Denna dialogruta ser ut så här:

Dialogrutan 'Versionsinformation' i Visual Installer

Dialogrutan Versionsinformation har funnits i Visual Installer i flera år, men det som är nytt är alternativet Spara versionsinformation även i den självuppackande installationsfilen som finns längst ned i dialogrutan. Detta alternativ infördes i version 10.0.20 av Visual Installer och markerar du detta alternativ så kommer den versionsinformation som du skriver in i dialogrutan även att lagras i den självuppackande installationsfilen. Om alternativet inte är markerat så lagras inget i den självuppackande installationsfilen och det fungerar som vid tidigare versioner av Visual Installer.

Syns i Utforskaren
Om du valt att versionsinformation ska lagras i den självuppackande installationsfilen så syns informationen bland annat i Utforskaren. Exempelvis som tipstext när musmarkören är ovanför installationsfilen, som bilden nedan visar:

Tipstext med versionsinformation

Även fliken Information i dialogrutan Egenskaper (dialogrutan kan öppnas genom att högerklicka över installationsfilen och välja menyalternativet Egenskaper) innehåller denna information. Bilden nedan visar hur denna information visas i fliken Information om de uppgifter som skrivits in vid den första bilden i denna bloggpost används:

Egenskaper - Information

Versionsnummer
Om versionsnummer ska skrivas in i installationsfilen så måste versionsnumret anges med 4 siffror. Exempelvis: 1.2.0.5. Versionsnummer kan anges med antingen komma eller punkt. Så detta versionsnummer godkänns också: 1,2,0,5. Om versionsnumret innehåller färre siffror (eller fler siffror) så lagras det inte i den självuppackande filen. Då används istället versionsnumret för den komponent som används för hanteringen av självuppackande installationsfiler (version 9.0.0.1). Så om du sedan tidigare angett t.ex versionsnumret 1.2 så lagras det inte i den självuppackande installationsfilen. Vill du att detta versionsnummer ska lagras i installationsfilen så kan du skriva in 1.2.0.0 istället.

Publicerat i Funktioner - Program, Nyheter - Visual Installer, Tips | Lämna en kommentar

Smarta företag använder SamLogic MultiMailer

SmartaSakerFöretaget SmartaSaker har använt e-postverktyget MultiMailer i många år för att skicka ut nyhetsbrev och vi frågade Åsa Malmsten, PR-ansvarig på SmartaSaker, vad hon tycker om MultiMailer:

MultiMailer är enkelt att använda och enkelt att anpassa efter våra behov. Det är ett fantastiskt och kostnadseffektivt sätt att nå våra kunder och presumtiva kunder.

Och hur använder ni MultiMailer?
”Normalt skickar vi 3 nyhetsbrev/månad. Vi informerar om nya produkter en gång i ett mejl med det som är nytt för månaden och tipsar om något aktuellt. De övriga utskicken är puffar om erbjudanden, månadens vara och månadens innovatör osv.

I erbjudandemejlen har vi en huvudnyhet och några mindre puffar. Det har samma mall oavsett om det är månadens vara eller ett annat erbjudande av något slag.

Smarta Sakers nyhetsbrev

Är det något speciellt du tycker är bra med MultiMailer?
Vi får bra statistik över hur mejlen tas emot och vilka produkter och erbjudanden som läsarna är mest intresserade av. Varje utskick ger stor respons både i antalet besökare på sajten och antalet genomförda köp. Våra nyhetsbrev är vårt bästa och mest effektiva marknadsföringsverktyg.”

SmartaSaker – den smarta och roliga butiken på nätet
Entreprenörerna Ella Stemme och Åsa Malmsten grundade företaget SmartaSaker som säljer smarta, funktionella, praktiska och kul prylar på nätet och i butik (de har en butik vid Banérgatan 12 i Stockholm). De lyfter också fram svenska innovatörer och deras uppfinningar genom Månadens Innovatör och innovationstävlingen Årets Smarta Sak.

Mer information om företaget och dess produkter finns på deras webbsajt: www.smartasaker.se.

Publicerat i Kundreferenser | Lämna en kommentar

CD-Menu Creator underlättar för släktforskare

PLF-menyVerktyget CD-Menu Creator kan användas för att skapa startmenyer till CD-skivor, vilket gör det enklare att få en överblick över innehållet på sådana skivor. En startmeny kan göra en stor nytta i många sammanhang. Ett sådant sammanhang är i samband med släktforskning.

Släktforskarföreningen PLF har använt CD-Menu Creator för att ta fram menygränssnitt till CD-skivor som de distribuerar till släktforskare. CD-skivorna innehåller uppgifter från deras databas, t.ex uppgifter om födda, döda, vigda i Kalmar län från mitten av 1600-talet och framåt. Så här säger Morgan Corneteg på PLF om CD-Menu Creator:

Vi använder CD-Menu Creator för att skapa en startmeny för våra skivor och vi är jättenöjda med programmet.

Föreningen PLF
Släktforskarföreningen PLF (PLF är en förkortning för Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum) grundades 1987 och har över 1600 medlemmar. För att underlätta för släktforskare så har PLF en omfattande databas med över 5 miljoner poster, innehållande registrerade uppgifter om födda, döda och vigda från mitten av 1600-talet och framåt för bl.a Blekinge län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län och Östergötlands län. Databasen innehåller även uppgifter från husförhörslängder, in- och utflyttningslängder och om emigranter till USA. Mer information om PLF finns på denna webbsida.
PLF-CD

CD-skiva med startmeny förenklar
Innehållet i PLF:s databas finns tillgängligt på CD-skivor som kan köpas från PLF och de har använt CD-Menu Creator för att skapa en startmeny till CD-skivorna. Med hjälp av startmenyn som visas när man sätter in CD-skivan i datorns skivfack så blir det enklare för användarna att ta del av informationen på CD-skivan.

Publicerat i Kundreferenser | Lämna en kommentar