Så ändrar du inställningar för hantering av mjuka och hårda studsar

Att hantera e-poststudsar aktivt är väldigt viktigt om man vill skydda sin domäns rykte. Får man för många mejl som studsar tillbaka när man gör e-postutskick kan ryktet påverkas negativt och därmed riskerar man att få sin e-post klassificerad som skräppost. För att vara trygg så bör andelen e-poststudsar inte överstiga 5% i förhållande till de mejl som man skickat ut.

I nyhetsbrevsverktyget MultiMailer ingår många funktioner som hjälper dig att hålla nere andelen studsar. Det ingår verktyg som dels förhindrar att det uppstår studsar och dels verktyg som hanterar studsarna, om sådana ändå skapas. E-postadresser som studsar för många gånger spärras automatiskt så att de inte får fler mejl.

Hur du anger antal gånger en e-postadress får studsa
I MultiMailer kan du ställa in hur många gånger en e-postadress får studsa innan den spärras. Du kan ange olika värden för hårda studsar (permanenta fel) och mjuka studsar (temporära fel). Så här gör du för att ändra dessa inställningar:

1. Starta MultiMailer och stäng startfönstret.

2. Välj menyalternativet Inställningar – Fler inställningar – Inställningar för e-poststudsar.

3. Kontrollera att alternativet Spärra e-postadresser automatiskt efter visst antal e-poststudsar är markerat. Detta alternativ ska i praktiken alltid vara markerat så att de e-postadresser som studsar och uppnår maxgränsen för tillåtet antal studsar automatiskt spärras.

Dialogrutan 'Inställningar för e-poststudsar'

4. Om du vill att en e-poststuds, vars e-postadress har spärrats, ska avlägsnas automatiskt från listan i fliken E-poststudsar när MultiMailer stängs så kan du markera alternativet Radera e-poststuds (från fliken ‘E-poststudsar’) efter att e-postadressen har spärrats.

5. Tryck på knappen Villkor.

6. Vid Max antal tillåtna hårda studsar väljer du hur många gånger en e-postadress får alstra en hård studs innan den spärras.

7. Vid Max antal tillåtna mjuka studsar väljer du hur många gånger en e-postadress får alstra en mjuk studs innan den spärras.

Dialogrutan 'Villkor'

8. Spara inställningarna genom att trycka OK. Tryck sedan OK igen.

Vilka gränsvärden för e-poststudsar bör man ha?
Vilka värden du ska ange i punkt 6 och 7 beror på hur aktivt du hanterar e-poststudsar och hur ofta du skickar ut. Du bör sätta inställningarna så att din studsfrekvens aldrig överstiger 5%, men ju lägre studsfrekvens desto bättre. Det idealiska är att ha en studsfrekvens på under 2%.

Om du uppdaterar din mailinglista regelbundet och hanterar studsande e-postadresser aktivt så rekommenderar vi att du tillåter max 3 hårda och max 5 mjuka studsar innan e-postadressen spärras. Ibland kan en studs alstras av misstag, t.ex pga att den mottagande servern är nere, men det är osannolikt att det sker flera gånger i rad; då har sannolikt e-postadressen slutat att fungera. Dock kan kontakten fortfarande finnas kvar, men med en annan e-postadress, därför finns det möjligheter i MultiMailer att få fram så många detaljer som möjligt om kontakten, så att du kan leta reda på kontaktens nuvarande e-postadress; alternativt hitta en annan kontakt på samma företag.

Om du hanterar stora listor och inte har en möjlighet att hantera studsande e-postadresser aktivt och försöka hitta nya fungerande e-postadresser till kontakterna, så rekommenderar vi dig att ha lägre värden. Skickar man ut stora mängder med e-post så är det viktigare att hålla nere andelen studsar så mycket man bara kan, för att maximera framkomligheten för övriga mejl.

Hur du hanterar en ny lista
Om du ska skicka till en ny lista för första gången, och du misstänker att andelen e-poststudsar blir högre än normalt, så kan det vara bra att spärra alla hårda studsar efter bara en studs. Risken är stor att dessa studsande e-postadresser har studsat under en mycket lång tid, och du bör därför få bort dessa från dina utskickslistor så fort som möjligt. Att skicka e-post till en e-postadress som upphört att existera för mycket länge sedan ser vissa antispamfilter också som ett tecken på spam, så man bör undvika att göra det. Åtminstone mer än en gång.

Om du misstänker att studsfrekvensen på en ny lista kommer överstiga 5% med råge, så kan ett trick vara att kopiera alla nya e-postadresser till din befintliga utskickslista, där du har en mycket lägre studsfrekvens sedan innan. Sedan skickar du ett mejl till hela utskickslistan på en gång. Då märks det inte så mycket om de nya e-postadresserna är av sämre kvalitet. Behöver du anpassa texten efter typ av mottagare så kan du använda MultiMailers datafält för att skicka ut skräddarsydda texter. För att skilja nya kontakter från gamla, kan du ge dem ett lämpligt kategorinamn i mailinglistan.

Hur du kontrollerar e-postadresser innan du skickar ut
Det är också möjligt att kontrollera e-postadresser innan ett e-postutskick, så att man får bort många icke fungerande e-postadresser redan innan man skickar ut. Hur man gör det tar vi upp i blogginlägget Hur du validerar e-postadresser innan utskick.

Hur du undersöker kvaliteten på en utskickslista
Om du är osäker på hur kvaliteten på e-postadresserna i en utskickslista är innan ett e-postutskick, så kan du ta reda på detta med bland annat dessa metoder:

- Gör ett testutskick till max 500 kontakter. När utskicket är klart så ser du aktuell studsfrekvens i informationsdialogrutan som visas när ett utskick avslutas. Samma information finns även i det automatiska informationsmejl som skickas när ett utskick är klart (om du har aktiverat denna funktion).

- Kör MultiMailers valideringsfunktion på utskickslistan. Flaggar MultiMailer ”fel” på väldigt många e-postadresser är inte kvaliteten så bra, men å andra sidan kan du enkelt ta bort dem från utskickslistan innan ditt utskick. Men observera att valideringsfunktionen bara hittar vissa typer av fel. En del felaktiga e-postadresser kommer fortfarande att studsa när du skickar ut.

Observera att MultiMailer-servrarnas hantering av studsar görs på natten, så gör du ett utskick så kommer studsarna att synas i MultiMailer dagen efter att utskicket har gjorts.

Se även
> Varför är det så viktigt att hantera e-poststudsar korrekt?
> 11 tips som minskar antal studsar vid utskick av nyhetsbrev
> Hur du tar bort e-postadresser som studsat från en mailinglista

Publicerat i Funktioner - Program, Tips | Lämna en kommentar

Hur du validerar e-postadresser innan utskick

ValideringI nyhetsbrevsverktyget MultiMailer finns det en funktion som du kan använda för att validera (kontrollera) e-postadresser innan du gör ett e-postutskick. Om du kontrollerar e-postadresserna innan dina utskick och inte skickar till dem som är fel minskar antal e-poststudsar, och din domän får ett bättre rykte bland antispamfiltren. Detta medför ofta att fler mejl levereras till mottagarna. Många studsar påverkar leveransbarheten för samtliga dina mejl på ett negativt sätt eftersom antispamfilter ser många studsar som ett tecken på spam.

MultiMailers valideringsfunktion
Med hjälp av MultiMailers valideringsfunktion kan du kontrollera att e-postadresserna i aktuell mailinglista är giltiga innan utskick. Bland annat kontrolleras att formatet på e-postadressen är korrekt, att domänen existerar och att det garanterat finns en e-postlåda kopplad till domänen som kan ta emot e-post. Valideringsfunktionen hittar inte alla typer av fel, men den hittar många vanligt förekommande fel.

Så använder du valideringsfunktionen
Så här gör du för att använda MultiMailers valideringsfunktion:

1. Starta MultiMailer och öppna en mailinglista.

2. Välj menyalternativet Verktyg – Validering av e-postadresser.

3. Markera Gruppera alla felaktiga e-postadresser tillsammans om du vill ha felaktiga e-postadresser grupperade tillsammans.

4. Tryck på knappen Starta validering av e-postadresser för att starta en validering.

MultiMailers valideringsverktyg

5. När valideringen är klar, tryck OK och sedan Stäng för att se resultatet.

I mailinglistan markeras de e-postadresser som valideringsfunktionen tror är felaktiga med ett rött utropstecken (!). Om du för muspekaren över e-postadressen så visas en tipstext med en kort felbeskrivning.

Observera att det ibland kan bli ett temporärt fel på en e-postadress så du bör inte vidta åtgärder mot en e-postadress efter endast en varning. Men om samma varning återkommer gång på gång, under en längre tidsperiod, så är felet med största sannolikt permanent och du kan spärra och avlägsna e-postadressen ur mailinglistan.

Begränsningar i valideringsfunktionen
Det finns mer omfattande metoder som man kan använda för att testa om en e-postadress fungerar. Dessa metoder kräver dock väldigt mycket datorkraft så vi kan inte införa dem i MultiMailer eftersom den typen av tester behöver göras på mycket kraftfulla servrar. Ett företag som utför sådana tester och som vi rekommenderar är emailhippo.com.

Vill du få mer information om hur du kan göra en fullständigt kontroll så kan du även kontakta oss på support@samlogic.com eller 08-531 83 900.

Se även
> Varför är det så viktigt att hantera e-poststudsar korrekt?
> 11 tips som minskar antal studsar vid utskick av nyhetsbrev

Publicerat i Funktioner - Program, Nyheter - MultiMailer, Tips | Lämna en kommentar

Ny förbättrad e-postserverlösning för MultiMailer

Oavsett vilket nyhetsbrevsverktyg man använder så är det en sak som är helt avgörande och alltid måste fungera – nyhetsbrevet måste komma fram till mottagaren!

Detta kan verka enkelt och man tror kanske att detta är något som alltid fungerar, men så är tyvärr inte fallet. I kampen mot att stoppa skräppost så använder internetoperatörerna och webbhotellen allt mer strikta skräppostfilter, vilket ställer allt högre krav på att auktoriserade e-postservrar och e-postadresser av hög kvalitet används när man skickar ut nyhetsbrev. Om kvaliteten på adresslistorna är för dålig så påverkas leveransbarheten av samtliga mejl negativt.

Nyhetsbrevsverktyget MultiMailer uppdateras ständigt med ovanstående i åtanke och vi testar och jämför olika e-postserverlösningar för att hitta de som ger nyhetsbreven bäst öppningsfrekvens och lägst spampoäng.

Ny e-postserverlösning för MultiMailer
Utskicksmotorn i MultiMailer 2016 har moderniserats och förbättrats vilket gör det möjligt för oss att byta till en ännu bättre e-postserverlösning.

Vilka blir dina fördelar?
Den nya utskickslösningen ger dig som MultiMailer-användare flera viktiga fördelar:

- Högre framkomlighet, fler nyhetsbrev når mottagarna
- Ökad öppnings- och klickfrekvens
- Nyhetsbreven får lägre spampoäng
- Effektivare hantering av e-poststudsar
- Din domän får ett bättre ”rykte” (pga mindre antal e-poststudsar)
- Snabbare utskickshastighet

Vad ska du göra?
Det du behöver göra är följande:

- Uppdatera till den senaste versionen av MultiMailer 2016
- Registrera och verifiera din(a) avsändaradress(er) på den nya servern

Du kan ladda ner och installera den senaste MultiMailer-versionen via dessa webbsidor:
> Nedladdningssida SamLogic MultiMailer 2016 / Professional
> Nedladdningssida SamLogic MultiMailer 2016 / Enterprise

Registrering av avsändaradress gör du via följande menyalternativ i MultiMailer:
Verktyg – Registrera e-postadress till MultiMailer E-postserver.

Kontakta gärna oss via support@samlogic.com eller 08-531 83 900 om du har några frågor.

Se även
> Så ser du vilken version av MultiMailer som du har installerad
> Nyheter i SamLogic MultiMailer 2016

Publicerat i Information - Produkter, Nyheter - MultiMailer | Lämna en kommentar

Hur du använder MultiMailers backup- och återställningsfunktion

BackupVårt nyhetsbrevsverktyg MultiMailer har en automatisk backupfunktion som gör säkerhetskopior av dina datafiler, som t.ex dina mailing- och spärrlistor och din statistikdata, medan du arbetar. Om någon av dina datafiler skulle skadas – av någon anledning – så kan du snabbt och enkelt ladda in en tidigare version av datafilen med hjälp av MultiMailers återställningsfunktion.

Vilka datafiler säkerhetskopierar MultiMailer?
MultiMailer gör säkerhetskopior av följande datafiler:

  • Spärrlistor: innehåller e-postadresser som ska undantas från nya e-postutskick
  • Statistik: innehåller statistikinformation om e-postutskicken
  • E-poststudsar: innehåller information om de e-postadresser som studsat tillbaka
  • Registreringar: innehåller registrerade och avregistrerade e-postadresser
  • Mailing-listor: innehåller e-postadresser som ska användas för e-postutskick

MultiMailer gör en automatiskt backup av ovanstående filer när data ändras och du kan när som helst återställa till en tidigare version av filen.

Hur återställer jag min fil från en säkerhetskopia?
För att återställa till en säkerhetskopierad datafil i MultiMailer, till exempel till en tidigare version av datafilen med statistik, gör du så här:

1. Starta MultiMailer och stäng startfönstret.

2. Välj menyn Inställningar och sedan menyalternativet Alternativ.

Menyn 'Inställningar'

Menyn "Inställningar" med menyalternativet "Alternativ" markerad.

3. Dialogrutan Alternativ öppnas nu, och där väljer du fliken Backup och sedan klickar du på knappen Återställ filer.

Dialogrutan 'Alternativ' - fliken 'Backup'.

Dialogrutan 'Alternativ' med fliken 'Backup' öppnad.

4. I den nya dialogrutan som öppnas väljer du vilken typ av datafil som ska återställas via kombinationsrutan Typ av datafil.

Vid 'Typ av datafil' väljer du vilken typ av datafil som ska återställas

Vid 'Typ av datafil' väljer du vilken typ av datafil som ska återställas. Här är alternativet 'Lista - Statistik' (listan med statistikinformation) vald.

5. Därefter väljer du vilken fil som du vill återställa genom att markera den i listan Säkerhetskopierade filer. Den färskaste säkerhetskopian finns alltid längst ned i listan. På datafilernas filnamn ser du vid vilket datum och klockslag som filen säkerhetskopierades.

Lista med säkerhetskopierade filer

Vid 'Säkerhetskopierade filer' finns en lista på alla filer som har säkerhetskopierats.

6. Tryck på Återställ fil för att återställa den markerade filen. Om du får en fråga om du vill ersätta datafilen så ska du svara Ja. Nu har datafilen du valt återställts.

Hur du återställer en mailing-lista
Tipset ovan fungerar för alla typer av datafiler utom mailing-listor. Återställning av mailing-listor sker på ett annat sätt. För att återställa en mailing-lista öppnar du mappen MultiMailer\$Backup$\Mailing-listor under mappen Dokument på din hårddisk och väljer sedan rätt årtalsmapp (t.ex 2016). Se bild nedan:

Här lagras säkerhetskopior av mailing-listan

Därefter kopierar du den version av mailing-listan som du vill återställa till, till din ordinarie mapp med mailing-listor och döper om mailing-listan till rätt filnamn.

Förutom ovanstående backupsystem så skapar MultiMailer även en lokal kopia av föregående version av mailing-listan i samma mapp som den aktuella mailing-listan, när den sparas. Kopian får alltid namntillägget .BAK. Dessa lokala kopior skapas även om det globala backupsystemet är avstängt.

Hur ställer jag in hur ofta MultiMailer ska göra säkerhetskopior?
MultiMailer ger dig möjlighet att anpassa backupfunktionen efter dina behov och ställa in hur ofta säkerhetskopior ska göras. Du kan välja mellan att säkerhetskopiering sker en gång per minut, en gång per timme eller så kan du stänga av backupfunktionen helt och hållet. Så här ändrar du hur ofta MultiMailer gör säkerhetskopior:

1. Starta MultiMailer och stäng startfönstret.

2. Välj menyn Inställningar och välj sedan menyalternativet Alternativ.

3. Välj fliken Backup.

4. Markera hur ofta du vill att MultiMailer ska göra backup av datafilerna och tryck på OK.

Dialogrutan 'Alternativ' - fliken 'Backup'.

I fliken 'Backup' kan du ställa in hur ofta säkerhetskopior ska göras. Här har vi valt inställningen 'Hög'.

5. Nu har du valt och sparat en ny inställning för MultiMailers backupfunktion. MultiMailer kommer framöver att säkerhetskopiera dina filer enligt den inställning du valt.

Mer om MultiMailers backupfunktion
MultiMailer skapar säkerhetskopior av dina datafiler medan du arbetar med dem. Blir det en dataförlust av någon anledning så har du alltid en färsk backup att återställa ifrån. Backupfiler lagras i mappen \MultiMailer\$Backup$ i Windows dokumentmapp.

Se även
> Nytt supportverktyg i MultiMailer

Publicerat i Funktioner - Program, Tips | Lämna en kommentar

Hur du skapar en webbkopia av ditt nyhetsbrev och länkar dit

Det är alltid bra att ha en kopia av ditt nyhetsbrev på webben och att ha med en väl synlig länk till webbkopian i nyhetsbrevet. Skulle ditt nyhetsbrev få problem med visningen i t.ex en äldre e-postklient eller om e-postklienten saknar stöd för HTML så kan mottagaren istället läsa webbkopian genom att klicka på länken. Sedan finns det även de som föredrar att läsa nyhetsbrev i webbläsaren istället för i e-postklienten.

MultiMailerI MultiMailer finns det en nyhetsbrevspubliceringsfunktion som du kan använda för att ladda upp en kopia av ditt nyhetsbrev till webben. När du använder denna funktion så skapas det automatiskt bildlänkar till de bilder som ingår i brevet eftersom bilderna laddas upp till webben tillsammans med nyhetsbrevsfilen. Att använda bildlänkar ger många fördelar men i vissa sammanhang kan det vara bättre att använda mejl med inbäddade bilder. En av de största fördelarna är att bilderna i regel visas även om mottagarna har bildvisning avstängd.

I det här tipset visar vi hur du gör för att ladda upp en webbkopia av ditt nyhetsbrev, skapa en länk till webbkopian samt hur du skickar ut nyhetsbrevet med inbäddade bilder. Vi visar också en alternativ metod till den vanliga metoden för att infoga en länk till en webbkopian.

Så här gör du:

1. Starta MultiMailer och gör klart ditt nyhetsbrev.

2. Spara originalet av ditt nyhetsbrev. Du kommer att behöva den senare.

3. Skapa en uppladdningsversion av nyhetsbrevet via menyalternativet Arkiv – Spara som – Nyhetsbrev. Döp filen till t.ex ”mitt-nyhetsbrev-webbkopia.htm” och tryck Spara för att spara din publiceringsversion. Undvik mellanslag och bokstäverna ”åäö” i filnamnet.

Spara HTML-dokument

4. Välj menyalternativet Arkiv – Publicera nyhetsbrev på Internet, ange mappen där nyhetsbrevet och bildfilerna ska laddas upp. Tryck sedan på Ladda upp nyhetsbrev så laddas nyhetsbrevet upp på vår server.

Publicera nyhetsbrev på Internet

5. Efter att nyhetsbrevet har laddats upp på servern, tryck på knappen Visa nyhetsbrev för att visa nyhetsbrevet i din webbläsare.

Nyhetsbrevet är uppladdat

6. Kopiera webbsökvägen till nyhetsbrevet, som visas i webbläsarens adressfält, till Windows Urklipp.

Webbadress

7. Återvänd till MultiMailer och stäng uppladdningsrutan igenom att trycka på Stäng.

8. Öppna originalnyhetsbrevet som du sparade vid punkt 2 ovan via Arkiv – Tidigare nyhetsbrev.

9. Infoga informationstext, t.ex ”Det här nyhetsbrevet kan även läsas på den här webbsidan”, överst i nyhetsbrevet.

10. Markera det eller de ord som du vill ska vara en klickbar länktext i texten som du skrev in vid punkt 9, t.ex ”webbsidan”.

11. Välj menyalternativet Skapa länk – Länk till webbsida.

12. I dialogrutan som öppnas klistrar du in webbsökvägen som du kopierade vid punkt 6 ovan.

Skapa länk till webbsida

13. Tryck på Skapa. Den markerade texten ska nu omvandlas till en länk, t.ex:

Det här nyhetsbrevet kan även läsas på den här webbsidan

Se även bilden nedan:

Informationstext med länk

14. Spara ändringarna i nyhetsbrevet.

Nu kan du göra ett testutskick via Arkiv – Skicka testmeddelande (CTRL – T).

Se även
> Hur du laddar upp kopior av nyhetsbrev i MultiMailer
> Så infogar du en länk till din nyhetsbrevskopia
> Hur du infogar bildlänkar och klickbara bilder i MultiMailer

Publicerat i Funktioner - Program, Tips | Lämna en kommentar

Nyheter i SamLogic MultiMailer 2016

MultiMailerVi släppte nyligen en ny version av vårt nyhetsbrevsverktyg MultiMailer och nedan kan du läsa om några nyheter och förbättringar i den versionen:

Nyheter i SamLogic MultiMailer 2016

Förbättrad utskicksmotor
Utskicksmotorn har förbättrats ytterligare i MultiMailer 2016 så att risken att fastna i antispamfilter är nu ännu mindre än förut. De filter som används för att stoppa skräppost blir ständigt allt striktare och MultiMailer 2016 är anpassad för att hantera detta.

Förbättrad hantering av bilder
Bildhanteringen i MultiMailer 2016 har uppdaterats så att du kan ge bilder rätt storlek redan innan de infogas i nyhetsbrevet. Funktionen är smart och anpassar bildens storlek automatiskt så att bilden aldrig är större än nödvändigt. Det här innebär bl.a att utskicken går snabbare.

Bättre samverkan med Microsoft Word
HTML och Word-text är inte helt kompatibla med varandra och för att lösa detta problem så finns det nu en ny urklippsfunktion i MultiMailer som är specialiserad på att klistra in formaterad text från Microsoft Word.

Stöd för Microsoft Windows 10 – Anniversary Update
Vi har testat och säkerställt att MultiMailer 2016 fungerar i den senaste versionen av Windows 10. Använder du Windows 10 som operativsystem i din dator så rekommenderar vi dig att uppgradera till MultiMailer 2016 innan du tar fram och skickar ut dina nyhetsbrev.

Upp till 5 gånger högre utskickshastighet (för dig med egen server)
Vi har en glad nyhet för dig som skickar ut nyhetsbrev via en egen e-postserver! Utskickshastigheten är nu upp till 5 gånger högre jämfört med tidigare versioner av MultiMailer.

Ytterligare förbättringar och nyheter i MultiMailer 2016
Förutom de nyheter och förbättringar som beskrevs ovan så har även detta tillkommit:

1. Stöd för grafiska rubriker. Läs mer.
2. MultiMailers nyhetsbrevsguide stöder nu LinkedIn, Instagram och YouTube. Läs mer.
3. Funktionen för att infoga ikoner och symboler till länkar har utökats med Instagram.
4. Korrekt visning av nyhetsbrev världen över tack vare automatisk konvertering till Unicode.
5. Kan importera data och samverka med Outlook och Excel 2016/365.
6. E-postadresser kan valideras (felkontrolleras) innan utskick.
7. MultiMailer kan meddela dig via e-post när ett utskick är klart. Läs mer.
8. Du kan nu på ett enkelt sätt öppna en webbsida som är knuten till en kontakts e-postadress.
9. Du kan nu få en lista på alla kontakter som klickat på en specifik länk i ett nyhetsbrev.
10. Större möjlighet att välja vilka kolumner som ska visas i mailinglistan.
Specifikt för Enterprise:
11. Upp till 20 egna fält (med valfria fältnamn) kan nu användas.
12. Möjlighet att döpa om MultiMailers standardfält/-rubriker i mailing-listan till egna namn.
13. Flexiblare hantering av hårda och mjuka e-poststudsar.

Mer information om nyheterna och förbättringarna finns att läsa på den här nyhetssidan.

Utvärdera nya SamLogic MultiMailer 2016 gratis
Som framgår ovan så är det väldigt mycket som har förbättrats i MultiMailer 2016. Om du vill kan du testa de nya funktionerna helt kostnadsfritt i en gratis utvärderingsversion. Läs mer här.

MultiMailer 2016 – Flexiblare utskicksgränser
MultiMailer 2016 har utökats med flera nya utskicksgränser för att det bättre ska passa olika utskicksbehov. Detta i kombination med engångsutskick gör att du har en flexibel och prisvärd lösning om dina utskicksbehov skulle behöva höjas temporärt. Aktuella utskicksgränser och priser hittar du på MultiMailers ordersidor.

Se även:
> Så ser du vilken version av MultiMailer som du har installerad
> MultiMailer uppdaterad med många nya funktioner (april 2016)

Publicerat i Information - Produkter, Nyheter - MultiMailer | Lämna en kommentar

Utvärdera nya MultiMailer 2016 gratis!

Nya SamLogic MultiMailer 2016 har precis släppts, och vill du testa alla nya funktioner i programmet så kan du göra det kostnadsfritt. Om du klickar på länken nedan så kommer du till en nedladdningssida där du kan ladda hem en fullt fungerande version av MultiMailer 2016. Det är ingen demoversion utan det är en skarp version utan begränsningar som fungerar fullt ut:

> Ladda ner nya MultiMailer 2016

Systemkrav
Vill du läsa systemkraven för MultiMailer 2016 innan du laddar ned så finns den tillgänglig på denna systemkravssida.

Publicerat i Information - Produkter | Lämna en kommentar

Hur du tar bort e-postadresser som studsat från en mailinglista

Det finns två olika metoder i MultiMailer som du kan använda dig av för att ta bort e-postadresser som ständigt studsar från en mailinglista. Visserligen finns det automatik inbyggd i MultiMailer som hindrar att e-postadresser som studsar mycket får fler nyhetsbrev, men du kan få renare mailinglistor om du även avlägsnar dem från dina utskickslistor.

Ta bort studsande e-postadresser från en mailinglista via fliken ‘E-poststudsar’
I fliken E-poststudsar i MultiMailer redovisas de e-postadresser som ger studsar. En studs alstras om nyhetsbrevet inte kan levereras till mottagaren pga något fel. I denna flik kan du få information om varje studs; exempelvis felorsak, hur många gånger den har studsat och om det är en hård eller en mjuk studs. En hård studs är ett permanent fel och en mjuk studs är ett temporärt fel (läs mer här).

I fliken E-poststudsar kan du även göra olika operationer med de studsande e-postadresserna. Exempelvis spärra dem manuellt från fler utskick eller exportera dem till Excel. Från denna flik kan du även avlägsna studsande e-postadresser från en mailinglista. Tipset nedan visar hur du gör:

Gör så här:
1. Starta MultiMailer.
2. Öppna den mailinglista som du vill ta bort studsar ifrån (t.ex via startfönstret eller via menyalternativet Arkiv – Öppna – Mailing-lista).
3. Öppna fliken E-poststudsar.
4. Markera de e-postadresser som har studsat och som du vill ta bort från mailinglistan.
5. Högerklicka över de markerade e-postadresserna och välj menyalternativet Ta bort.

Bilderna visar steg 4 till 7

I bilderna ovan visas steg 4 till 7.

6. Ange om de markerade e-postadresserna ska tas bort från både mailinglistan och från listan med e-poststudsar. Markera lämpliga alternativ.
7. Tryck på knappen Ta bort för att ta bort e-postadresserna.

Ta bort studsande e-postadresser från en mailinglista via en spärrlista
I spärrlistan Ogiltiga e-postadresser hamnar automatiskt de e-postadresser som alstrat minst 3 hårda studsar samt de e-postadresser som du adderat till spärrlistan manuellt. Samtliga e-postadresser och domäner som finns i spärrlistan kommer att tas bort från den aktiva mailinglistan om du använder metoden som beskrivs i tipset nedan:

Gör så här
:
1. Starta MultiMailer.
2. Öppna den mailinglista som du vill ta bort studsar ifrån.
3. Välj menyalternativet Arkiv – Spärrlistor – Ogiltiga e-postadresser.

Bilden visar menyvalet 'Arkiv' - 'Spärrlistor' - 'Ogiltiga e-postadresser'

Bilden ovan visar menyvalet 'Arkiv' - 'Spärrlistor' - 'Ogiltiga e-postadresser'

4. Nedanstående dialogruta visas nu. Tryck där på knappen Avlägsna från mailing-listan.

Dialogrutan 'Lista med ogiltiga e-postadresser'

Bilden ovan visar dialogrutan 'Lista med ogiltiga e-postadresser'. För att radera motsvarande e-postadresser från mailinglistan trycker du på knappen 'Avlägsna från mailing-listan'.

5. Tryck Ja i dialogrutan som visas.
6. När raderingsprocessen är färdig trycker du OK och därefter Stäng.

Viktigt att veta om e-poststudsar i MultiMailer
För att en e-postadress ska spärras automatiskt från fler utskick så behöver den studsa 3 gånger och klassificeras som en hård studs. Detta för att inga e-postadresser ska spärras t ex pga att ett e-postkonto är fullt eller pga ett temporärt fel på en server.
Observera att det endast är de e-postadresser som finns i spärrlistan som MultiMailer inte kommer att skicka ut till. Så e-postadresser som finns i fliken E-poststudsar är inte spärrade förrän de hamnar i spärrlistan.

Se även
> 11 tips som minskar antal studsar vid utskick av nyhetsbrev
> Hur du adderar e-postadresser till spärrlistorna i MultiMailer

Publicerat i Funktioner - Program, Tips | Lämna en kommentar

Skapa ett responsivt nyhetsbrev snabbt och enkelt med en mall ur Responsive Email Designer Theme Pack

Responsiva nyhetsbrev är framtidens standard för nyhetsbrev. De anpassar sig automatiskt efter storleken på bildskärmen på den enhet där nyhetsbrevet öppnas. Det betyder att dina nyhetsbrev ser bra ut oavsett om läsaren öppnar dem på en mobiltelefon, en surfplatta, en bärbar dator eller en stationär dator.

Vi har tidigare presenterat verktyget Responsive Email Designer som du kan skapa responsiva nyhetsbrev med. Responsive Email Designer samverkar med MultiMailer vilket betyder att du kan sköta dina utskick med MultiMailer precis som vanligt.

För att göra det ännu enklare för dig att komma igång med responsiva nyhetsbrev så finns det ett färdigt paket med nyhetsbrevsmallar, Responsive Email Designer Theme Pack, som innehåller nyhetsbrevsmallar med snygg design och som även kan ge dig insperation till en ny design för dina nyhetsbrev. Välj den temamall du gillar bäst, lägg till dina bilder och text. Klart!

Tema Mountain Loft

Bilderna ovan visar ett responsivt nyhetsbrev skapad med temat ”Mountain Loft”. Besök Responsive Email Designer Theme Pack och hitta ett tema som passar dina nyhetsbrev bäst!

Publicerat i Information - Produkter | Lämna en kommentar

MultiMailer 2016 har stöd för grafiska titlar

I vissa sammanhang så vill man gärna ha med stora och effektfulla rubriker i sitt nyhetsbrev. Nackdelen med detta är att det kan ge nyhetsbrevet högre spampoäng och därmed ökar risken för att nyhetsbrevet fastnar i antispamfilter (se punkt 4 i den här artikeln).

I nya MultiMailer 2016 så kan man lösa detta problem genom att använda en funktion i programmet som gör det möjligt att skapa en grafisk rubrik. I en grafisk rubrik så lagras texten i form av en bild, så hela rubriken kommer att ses som en bild av antispamfilter.

Vi har infört en ny dialogruta i MultiMailer där du kan skapa en grafisk rubrik. Dialogrutan heter Infoga grafisk titel och öppnas via menyn Infoga. Bilden nedan visar hur den nya dialogrutan ser ut:

Dialogrutan 'Infoga grafisk titel'

Bilden nedan visar samma titel infogad i ett tomt dokument:

Grafisk titel

När du använder en grafisk rubrik så kan du använda vilket teckensnitt och vilken teckenstorlek som du vill. Du kan även använda dig av sådana teckensnitt som normalt inte finns i nyhetsbrevsmottagarnas datorer. Detta eftersom texten lagras grafiskt och det därför inte behöver finnas något installerat teckensnitt i datorn för att visa texten.

Se även
> Nyheter i SamLogic MultiMailer 2016
> Tips & tricks för SamLogic MultiMailer

Publicerat i Nyheter - MultiMailer | Lämna en kommentar

Uppdaterad dialogruta för att infoga bilder i MultiMailer 2016

Dialogrutan Infoga bild (som öppnas via menyn Infoga) har uppdaterats i MultiMailer 2016. Du kan nu ställa in önskad storlek på bilden innan du infogar den i nyhetsbrevet. Funktionen är smart också och ändrar bildfilens faktiska storlek, både till bredd och höjd och i bytes, så att bilden aldrig är större än nödvändigt. Det gör att utskicken går snabbare eftersom färre antal bytes måste transporteras i samband med utskick.

Den uppdaterade dialogrutan ändrar också bildens DPI till 96 DPI om bilden är inställd på ett högre värde (t.ex 300 DPI). Genom att minska bildens DPI krymper bildens filstorlek markant utan att kvaliteten påverkas.

Bilden nedan visar hur den uppdaterade dialogrutan Infoga bild ser ut:

Dialogrutan 'Infoga bild'

Med hjälp av ett reglage kan du dra bildens storlek till en önskad storlek innan du infogar bilden i nyhetsbrevet. Du kan också välja om du vill infoga bilden i nyhetsbrevet precis som den är, dvs utan en förändrad storlek eller ändring av DPI.

Se även
> Nyheter i SamLogic MultiMailer 2016
> Tips & tricks för SamLogic MultiMailer

Publicerat i Nyheter - MultiMailer | Lämna en kommentar

MultiMailer 2016 kan nu klistra in text från Microsoft Word

I MultiMailer 2016 har vi infört möjligheten att klistra in text från Microsoft Word. Vi har lagt till ett nytt menyalternativ under Redigera-menyn som heter Klistra in special – Från Microsoft Word som kan användas när text ska kopieras från Microsoft Word och klistras in i ett nyhetsbrev i MultiMailer. Se bild nedan:

Klistra in special - Från Microsoft Word

Om ni ska kopiera över text från Microsoft Word till MultiMailer så rekommenderar vi er att använda det nya menyalternativet. Den nya urklippsfunktionen filtrerar bort information som är specifik för Microsoft Word och som kan ge formateringsfel i vanliga HTML-nyhetsbrev. Funktionen garanterar att informationen som klistras in blir korrekt och är HTML-kompatibel.

Se även
> Nyheter i SamLogic MultiMailer 2016
> Tips & tricks för SamLogic MultiMailer

Publicerat i Nyheter - MultiMailer | Lämna en kommentar