Dialogrutan ‘Länkrapport’ ger dig information om klickade länkar

I MultiMailer finns det numera många möjligheter att få information om vilka länkar som mottagarna av dina nyhetsbrev klickar på. En användbar funktionen är dialogrutan Länkrapport, som bl.a ger dig information om vilka länkar som mottagarna klickat på och vilka mottagare som klickat på länkarna.

Var finns dialogrutan ‘Länkrapport’?
Du öppnar dialogrutan Länkrapport genom att först markera det utskick som du vill ha information om i fliken Statistik och därefter väljer du menyalternativet Statistik – Visa information om klickade länkar (se bild nedan):

Du kan också högerklicka över markerat utskick och välja samma menyalternativ som ovan i den lokala popup-meny som öppnas. Alternativt så klickar du på knappen som ser ut som två ihopsatta länkar i MultiMailers knapprad.


Beskrivning av de olika flikarna i dialogrutan ‘Länkrapport’
Här nedan beskriver vi de tre flikarna i dialogrutan Länkrapport:

Fliken ‘Rapport typ 1′
I fliken Rapport typ 1 så ser du vilka länkar i ditt nyhetsbrev som fått klick. Du ser vilken webbsida på internet som har öppnats vid varje klick, vad länktexterna är samt antal klick per länk. Om du högerklickar över en länk i listan i denna flik så kan du få fram en lista på de kontakter som klickat på denna länk.


(se större bild)

Fliken ‘Rapport typ 2′
I fliken Rapport typ 2 finns en lista på alla mottagare som klickat på länkar i ditt nyhetsbrev. Du ser vilka länkar som de klickat på samt länktexterna för dessa länkar. Om du högerklickar över en kontakt i listan så kan du se vilken kategori och underkategori som kontakten tillhör.


(se större bild)

Fliken ‘Rapport typ 3′
Om du har delat in dina kontakter i olika kategorier så kan du i fliken Rapport typ 3 se antal klick per kategori i din utskickslista.


(se större bild)

Se även
> Tips: Så får du fram fakta om klickade länkar i nyhetsbrev
> Så får du fram information om klickade länkar i mailing-listan

Publicerat i Funktioner - Program, Nyheter - MultiMailer, Tips | Lämna en kommentar

Så får du fram information om klickade länkar i mailing-listan

Om du vill se vilka kontakter som klickat på länkar i ett nyhetsbrev som du precis skickat ut med MultiMailer så kan du göra det via fliken Statistik på ett enkelt sätt. Resultatet visas i kontaktlistan i fliken Mailing-lista.

Så här gör du
Markera först det aktuella utskicket i listan i fliken Statistik och välj sedan menyalternativet Statistik – Visa kontakter som öppnat detta nyhetsbrev (se bild nedan):

Efter att du har valt detta menyalternativ tar det vanligtvis några sekunder för MultiMailer att gå igenom all data. Därefter visas denna dialogruta:

Om du låter alternativet Gruppera kontakter… i dialogrutan vara ikryssad och trycker på knappen Fortsätt så kommer MultiMailer att sortera mailing-listan så att alla kontakter som klickat på länkar i ditt aktuella nyhetsbrev hamnar överst i listan. Du vet att en kontakt har klickat på en länk genom att symbolen placeras först i raden med posten.

Nästa grupp som visas är alla som öppnat ditt nyhetsbrev men inte klickat på en länk. De kommer också att visas samlade, direkt efter alla kontakter som klickat på länkar. Här används symbolen för att visa att en kontakt öppnat nyhetsbrevet. Så här kan det se ut:

Vilka länkar har kontakten klickat på?
Det är möjligt att se vilka länkar i ett nyhetsbrev som en kontakt har klickat på. Om du högerklickar över en kontakt i mailing-listan med symbolen och som du vill veta mer om, och väljer menyalternativet Vilka länkar i nyhetsbrevet har kontakten klickat på? i popup-menyn som visas så visas en lista på alla länkar i nyhetsbrevet som kontakten klickat på.


(se större bild)

Se även
> Tips: Så ser du vilka kontakter som klickat på länkar i ett nyhetsbrev
> Dialogrutan ‘Länkrapport’ ger dig information om klickade länkar

Publicerat i Funktioner - Program, Tips | Lämna en kommentar

MultiMailer 2015: Nytt startfönster ger snabbare åtkomst till vanliga funktioner

Vi har infört ett nytt startfönster i MultiMailer 2015. Detta fönster visas när MultiMailer startar och via den kan du snabbt få åtkomst till vanliga funktioner i programmet, som t.ex att öppna ett av dina senaste nyhetsbrev. I startfönstret kan du även se statistik för ditt senaste utskick.

Snabb åtkomst till vanliga funktioner
Startfönstret i MultiMailer 2015 är uppdelat i två huvudflikar: Funktioner och Statistik. Via fliken Funktioner kan du bl.a öppna tidigare nyhetsbrev, mailing-listor och kampanjer. Via denna flik kan du även skapa nya nyhetsbrev, mailing-listor och kampanjer, samt öppna MultiMailers handbok eller hjälpdokumentation – plus en del annat.

Statistik för det senaste utskicket
I fliken Statistik i startfönstret kan du få information om ditt senaste utskick i dels siffror och dels i form av diagram. Här kan du bl.a se hur många som öppnat ditt nyhetsbrev och hur många som klickat på nyhetsbrevets länkar. Du ser också hur många nya studsar, avregistreringar, prenumerationer och adressbyten som tillkommit sedan du använde MultiMailer senast.

Förenklar uppföljning
Från startfönstret kan du direkt öppna flikarna för statistik, studsar och registreringar. Så vill du t.ex snabbt få fram en lista på vilka som klickat på länkar i ditt senaste nyhetsbrev så sker det enkelt via startfönstret. Det här gör uppföljning av e-postutskick snabbt och smidigt.

Tangentbordsstöd i startfönstret
Det går även att navigera i startfönstret med hjälp av olika tangentbordskommandon. Följande snabbtangenter stöds av startfönstret:

Val av flik och mer information
F: öppnar fliken ‘Funktioner’ i startfönstret
S: öppnar fliken ‘Statistik’ i startfönstret
I: motsvarar ett klick på länken ‘Information’ eller ‘Mer information’ i aktuell flik.

Fliken ‘Funktioner’
N: öppnar fliken ‘Nyhetsbrev’ i fliken ‘Funktioner’.
M: öppnar fliken ‘Mailing-lista’ i fliken ‘Funktioner’.
K: öppnar fliken ‘Kampanj’ i fliken ‘Funktioner’.
T: hoppar till listan med tidigare nyhetsbrev, mailing-listor eller kampanjer.
CTRL-N: skapar nytt nyhetsbrev, mailing-lista eller kampanj.
CTRL-Ö: öppnar nyhetsbrev, mailing-lista eller kampanj.

Fliken ‘Statistik’
1: öppnar diagramfliken ‘Öppnade / Klickade’ i fliken ‘Statistik’.
2: öppnar diagramfliken ‘Öppnade per dag’ i fliken ‘Statistik’.

Publicerat i Funktioner - Program, Nyheter - MultiMailer, Tips | Lämna en kommentar

Hur du infogar bildlänkar och klickbara bilder i MultiMailer

Det finns två olika metoder i nyhetsbrevsverktyget MultiMailer som du kan använda för att infoga bilder i nyhetsbrev. Du kan infoga bilderna genom att hämta dem lokalt från hårddisken/nätverket, eller så kan du infoga länkar till bilder som finns på Internet.

Bägge metoderna har sina för- och nackdelar och vilken metod du bör använda dig av beror bl.a på vilken typ av nyhetsbrev du skickar ut samt utskicksmängden.

Infoga bild
Genom att välja menyalternativet Infoga – Bild i MultiMailer så kan du välja en bild från din hårddisk eller från ett nätverk, som ska användas i ditt nyhetsbrev. När du lägger in en bild på detta sätt så kommer bildfilen att följa med nyhetsbrevet när du skickar ut. Bilden kommer också att visas direkt hos mottagaren eftersom den redan finns i hans/hennes dator när mottagaren öppnar mejlet.

Generellt kan man säga att om det är mycket viktigt att bilderna visas direkt i e-postklienten för så många mottagare som möjligt när de får nyhetsbreven så bör du använda denna metod. Dock bör du vara medveten om att vissa mobila enheter inte kan visa inbäddade bilder, plus att utskicken går långsammare eftersom bildfilerna skickas med nyhetsbreven.

Infoga bildlänk
Genom att välja menyalternativet Infoga – Bildlänk i MultiMailer så kan du lägga in en länk till en bild på internet i ditt nyhetsbrev. När du infogar en bildlänk på detta sätt så skickas inte bildfilen ut med nyhetsbrevet. Istället så laddas bilden ned när användaren öppnar nyhetsbrevet.

Det här skulle ha varit den perfekta metoden om det inte varit så att vissa e-postklienter har visning av länkade bilder avstängd från början, och mottagaren måste välja om bilderna ska visas eller inte. Det här ger ett visst bortfall. Det ska dock jämföras med de fördelar som bildlänkar ger:

  • Nyhetsbrevet blir mindre så utskicket går fortare.
  • Belastningen på e-postservern minskar.
  • Mottagare som betalar per nedladdad MB blir inte irriterade pga mycket stora nyhetsbrev.
  • Du får mer tillförlitlig nyhetsbrevsstatistik (läs mer här).

Så kan du ändra inbäddade bilder till länkade bilder
Om du redan har bäddat in bilder i ett nyhetsbrev så kan du på ett enkelt sätt ändra bilderna till länkade bilder istället genom att använda nyhetsbrevspubliceringsfunktionen i MultiMailer. När du använder nyhetsbrevspubliceringsfunktionen så omvandlas eventuella inbakade bilder till länkade bilder automatiskt.

Du kan även få bilder i nyhetsbrev klickbara
Det är möjligt att få bilder i nyhetsbrev klickbara – vare sig de är inbäddade eller länkade. Det innebär att om en mottagare klickar på en bild så öppnas en sida på internet upp. På detta sätt kan du exempelvis koppla en bild på en produkt till en produktsida.

I nya MultiMailer 2015 är det enklare att skapa klickbara bilder jämfört med tidigare versioner av verktyget. Tipset nedan visar hur man infogar en klickbar (länkad) bild i ett nyhetsbrev.

Tips: Så infogar du en klickbar (länkad) bild
1. Starta MultiMailer.
2. Öppna eller skapa ett nytt nyhetsbrev.
3. Ställ markören där du vill ha bilden i nyhetsbrevet.
4. Välj menyalternativet Infoga – Bildlänk.
5. I inmatningsfältet Internetadress (bild) anger du en internetadress (URL) till bilden.
6. Klicka på fliken Hyperlänk i dialogrutan.
7. I inmatningsfältet Internetadress (webbsida) anger du vilken webbsida som ska öppnas när mottagaren klickar på bilden.
8. Klicka på OK för att infoga bildlänken.

Mer information
En utförligare version av tipset ovan finns på denna tipssida. Mer information om dialogrutan Infoga bildlänk finns i detta blogginlägg. Se även följande artiklar som handlar om bilder:

> Vilket bildformat är bäst för e-post: JPEG, GIF eller PNG?
> Gratis bilder till nyhetsbrev och din blogg

Publicerat i Funktioner - Program, Tips | Lämna en kommentar

Beskrivning av dialogrutan ‘Infoga bildlänk’

Via dialogrutan Infoga bildlänk kan du infoga en länkad bild i ditt nyhetsbrev. När en bild är länkad så skickas inte bildfilen med nyhetsbrevet. Istället infogas en länk till bilden, som måste finnas på internet. När mottagaren öppnar nyhetsbrevet så laddas bilden ned automatiskt och visas i rätt position i nyhetsbrevet.

Var finns dialogrutan ‘Infoga bildlänk’?
Du öppnar dialogrutan Infoga bildlänk genom att först öppna fliken Nyhetsbrev i MultiMailer och därefter väljer du menyalternativet Infoga – Bildlänk (se bild nedan):

Lämpligen har du markören vid det ställe i nyhetsbrevet där du vill infoga bilden när du väljer menyalternativet.

Beskrivning av de olika flikarna i dialogrutan ‘Infoga bildlänk’
Här nedan beskriver vi de tre flikarna i dialogrutan Infoga bildlänk:

Fliken ‘Internetadress’
Här anger du en internetadress till bilden som ska infogas i nyhetsbrevet, samt en alternativtext som visas om bilden inte kan visas hos mottagaren. Alternativtexten visas också som tipstext i en del e-postklienter. Internetadressen som du anger måste vara komplett, inklusive inledande internetprotokoll (”http://” eller ”https://”).

Fliken ‘Layout’
Här anger du bildens justering (t.ex vänster eller höger) samt vertikalt och horisontellt avstånd från omgivande text. Användning av denna flik är frivillig.

Fliken ‘Hyperlänk’
Vill du göra bilden klickbar så kan du i denna flik ange en internetadress (URL) till en webbsida som ska öppnas om någon klickar på bilden. Användning av denna flik är frivillig.

Använder du bilder från samma mapp ofta?
Normalt så visas texten ”http://” i inmatningsfältet Internetadress (bild) när dialogrutan Infoga bildlänk öppnas. Det är dock möjligt att ha en annan starttext där, exempelvis en komplett sökväg till en bildmapp på internet. Du anger en ny starttext genom att först skriva in den nya texten/adressen i inmatningsfältet Internetadress (bild), markera texten och sedan trycka Ctrl-S på tangentbordet. Då kommer den markerade texten att sparas och visas automatiskt nästa gång dialogrutan öppnas.

Se även
> Hur du infogar bildlänkar och klickbara bilder i MultiMailer

Publicerat i Funktioner - Program, Tips | Lämna en kommentar

SamLogics 2015-program är anpassade för Windows 10

Windows 10Windows 10 släpptes i juli och vi har använt sommaren till att säkerställa att alla våra program fungerar i det nya operativsystemet från Microsoft.

Så SamLogics produkter är nu anpassade till Microsoft Windows 10, men precis som innan så fungerar de även utmärkt i Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 och flera andra äldre operativsystem från Microsoft.

Vill du ha mer information om någon av våra 2015-produkter så kan du klicka på respektive länk här nedan:

Program / Enskilda verktyg
> MultiMailer 2015 – E-postverktyg för nyhetsbrevsutskick.
> CD-Menu Creator 2015 – Skapar menyer för CD och USB-minnen.
> USB AutoRun Creator – Ger AutoRun-stöd till USB-minnen.
> Visual Installer 2015 – Verktyg för att skapa installationer.
> RegGuard 2015 – Kopieringsskyddar program och dokument.
> VB Super Library 2015 – Tilläggsverktyg för Visual Basic.

Programpaket
> Media Tools- Programpaket för marknadsförare.
> Development Tools – Programpaket för programutvecklare.
> Ultimate Tools – Ett programpaket där alla program ingår.

Ladda hem en utvärderingsversion
Vill du prova ett program så kan du öppna nedanstående webbsida:
> Demonedladdningssidor för SamLogics 2015-program

Publicerat i Information - Produkter, Nyheter - CD-Menu Creator, Nyheter - MultiMailer, Nyheter - Visual Installer, Nyheter -- Övriga produkter | Lämna en kommentar

Ny version: SamLogic Visual Installer 2015

En ny version av vårt installationsverktyg Visual Installer har nu släppts. Namnet på den nya versionen är SamLogic Visual Installer 2015 och den innehåller ett flertal nyheter och förbättringar. Bland annat:

• Stöd för Windows 10.
• Stöd för Office 2016 och Office 365.
• Stöd för Visual Studio 2015.
• Stöd för AutoCad 2015 och 2016.
• Kan installera både 32- och 64-bitars filer från samma installation.
• Stöd för automatiskt bygge av installationer och batchhantering.
• Installationsdialogrutor kan ha klickbara hyperlänkar.
• Förbättrade kodsigneringsfunktioner.
• Uppdaterad Twitter-funktionalitet.
• Nya variabler och nya skriptkommandon.
• Hanteringen av licensnycklar har uppdaterats och blivit mer flexibel.

En mer detaljerad beskrivning av nyheterna finns på denna sida.

Uppgradera till Visual Installer 2015
Om du har en äldre version av Visual Installer så kan du uppgradera till nya Visual Installer 2015 via den här ordersidan. Visual Installer ingår även i programpaketen Development Tools och Media Tools.

Publicerat i Information - Produkter, Nyheter - Visual Installer | Lämna en kommentar

Ny version: SamLogic CD-Menu Creator 2015

En ny version av vårt menydesignverktyg CD-Menu Creator har nu släppts. Namnet på den nya versionen är SamLogic CD-Menu Creator 2015 och den innehåller ett flertal nyheter och förbättringar. Bland annat:

• Stöd för Windows 10.
• Visuell guide för att snabbt skapa ett menysystem med huvudmeny och undermenyer.
• Stöd för teckensystemet Unicode så att menygränssnitt kan skapas i många olika språk.
• Stöd för automatiskt bygge av menyer och batchhantering.
• Stöd för Pinterest och Instagram.
• Logotype-bilden i en meny kan nu göras klickbar.

En mer detaljerad beskrivning av nyheterna finns på denna sida.

Uppgradera till CD-Menu Creator 2015
Om du har en äldre version av CD-Menu Creator så kan du uppgradera till nya CD-Menu Creator 2015 via den här ordersidan. CD-Menu Creator ingår även i programpaketen Development Tools och Media Tools.

Publicerat i Information - Produkter, Nyheter - CD-Menu Creator | Lämna en kommentar

Ny version: SamLogic MultiMailer 2015

MultiMailer 2015

Det finns nu en ny version av vårt nyhetsbrevsverktyg: SamLogic MultiMailer 2015. Den nya versionen har bl.a stöd för Windows 10, bättre integrering med molnet, och snabbare hantering av registreringar och e-poststudsar. Den nya versionen är också enklare att använda än föregående MultiMailer-versioner. Här nedan listar vi upp några av nyheterna:

Nytt licenssystem
Istället för att dela upp programmet och nyhetsbrevstjänsterna i olika produkter, som vi gjort förut, så ingår nu allt i en och samma licens: en MultiMailer-licens. Anledningen till detta är att alltfler av MultiMailers grundläggande funktioner numera finns i molnet. Vi har därför börja tillämpa ett liknande licenssystem som Microsoft Office 365, där du betalar för MultiMailer per månad eller per år, och efter utskicksnivå.

Anpassad för Windows 10
Windows 10MultiMailer 2015 är anpassad för att kunna användas med nya Windows 10. Använder du Windows 10 som operativsystem i din dator så rekommenderar vi dig att uppgradera till MultiMailer 2015 innan du tar fram och skickar ut dina nyhetsbrev.
Mer teknisk data för SamLogic MultiMailer 2015 hittar du på den här systemkravssidan.

Auktoriserad e-postserver ingår
I MultiMailer 2015 ingår nu även en auktoriserad e-postserver. Genom att använda en auktoriserade e-postserver så minskar risken att dina nyhetsbrev fastnar i skräppostfilter och inte når mottagarna.

Snabbare och säkrare hantering av studsar och registreringar
I MultiMailer 2015 har hanteringen av e-poststudsar, prenumerationer och avregistreringar förbättrats så att spärrlistor mm uppdateras omedelbart, så fort MultiMailer startar. Det nya systemet är dessutom mycket säkrare än tidigare system.

Ytterligare 20 förbättringar och nyheter i MultiMailer 2015
Förutom de nyheter och förbättringar som beskrevs ovan så har även detta tillkommit:

1. Uppdaterat programgränssnitt med modernare design.
2. Snabbare hantering av mailinglistor och spärrlistor.
3. Nya förbättrade servrar (som klarar högre trafik).
4. Förbättrat stöd för molntjänster som Dropbox och OneDrive.
5. Utökade länkrapporter
6. Förbättrad hantering av kampanjer.
7. Förbättrad statistik för klickade länkar.
8. Bättre varningssystem för olämpliga taggar i nyhetsbrev.
9. Enklare hantering av ditt MultiMailer-konto.
10. Ny funktion som kan mejla dig när ett utskick är klart.
11. Stöd för upp till 100 st avsändarprofiler.
12. Möjlighet att infoga klickbara bilder direkt i ett nyhetsbrev.
13. Förbättrad hantering av spärrlistor.
14. Möjlighet att läsa in prenumerationer direkt till mailing-listan.
15. Enklare hantering av e-postadressbyten.
16. Uppdaterad backup-hantering.
17. Mer flexibilitet för hantering av statistikdata.
18. Kan användas på en Mac (med hjälp av ett virtualiseringsprogram).
19. Uppdaterad Twitter-funktion.
20. Möjlighet att få ett mejl med utskicksdata när utskicket är klart.

Mer information om nyheterna och förbättringarna finns att läsa på den här nyhetssidan.

Utvärdera nya SamLogic MultiMailer 2015 gratis
Som framgår ovan så är det väldigt mycket som har förbättrats i MultiMailer 2015. Om du vill kan du testa de nya funktionerna helt kostnadsfritt i en gratis utvärderingsversion. Läs mer här.

Enklare att beställa rätt version av MultiMailer
Det finns nu ett nytt ordersystem som gör det enklare för dig att beställa rätt version av MultiMailer. Ordersystemet har även fullt stöd för PayPal. Läs mer i detta blogginlägg.

Se även:
> Nyheter och förbättringar i MultiMailer 2015 (PDF-broschyr)

Publicerat i Information - Produkter, Nyheter - MultiMailer | Lämna en kommentar

Utvärdera nya MultiMailer 2015 gratis!

Nya SamLogic MultiMailer 2015 har precis släppts, och vill du testa alla nya funktioner i programmet så kan du göra det kostnadsfritt. Om du klickar på länken nedan så kommer du till en nedladdningssida där du kan ladda hem en fullt fungerande version av MultiMailer 2015. Det är ingen demoversion utan det är en skarp version utan begränsningar som fungerar fullt ut:

> Ladda ner nya MultiMailer 2015

Systemkrav
Vill du läsa systemkraven för MultiMailer 2015 innan du laddar ned så finns den tillgängliga på denna systemkravssida.

Publicerat i Information - Produkter | Lämna en kommentar

SamLogics nyhetsbrev – Första halvåret 2015

Här finns direktlänkar till de nyhetsbrev som vi skickat ut under det första halvåret i år. Har du missat något nyhetsbrev så kan du läsa det här:

> 06/2015 – Utvärdera nya SamLogic MultiMailer 2015
> 05/2015 – En auktoriserad e-postserver ingår i MultiMailer 2015
> 04/2015 – MultiMailer 2015 ger dig snabbare åtkomst till vanliga funktioner
> 03/2015 – Snabbare och säkrare hantering av studsar och registreringar i MultiMailer 2015
> 02/2015 – De 10 mest använda e-postklienterna
> 01/2015 – Så använder du MultiMailer på en surfplatta

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?
Om du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev så kan du klicka här.

Publicerat i Nyhetsbrev | Lämna en kommentar

5 skäl till varför Rotary använder nyhetsbrevsverktyget MultiMailer

Nyhetsbrevsverktyget SamLogic MultiMailer används av många föreningar och ideella organisationer i Sverige varav Rotary är en av de största med över 550 klubbar. En av dessa klubbar är Rotary Lomma-Bjärred där Juris Neret är vice president och informationsansvarig och bl.a arbetar med Rotarydistriktets månadsbok. Vi frågade honom vad de använder MultiMailer till och vad han tycker är bra med MultiMailer:

Vad använder du MultiMailer till?
”Jag skickar medlemsbrev till både klubbens och distriktets medlemmar, säljbrev till potentiella kunder och infobrev till befintliga kunder. Jag behöver kunna sända med olika avsändare, olika huvuden och mejlutformning – det fungerar helt perfekt.”

Han fortsätter:
”Ur mitt perspektiv ser jag Multimailer som överlägset tack vare:”

Exempel på Rotarys nyhetsbrev skapat med MultiMailer

  1. Flexibiliteten vid utformningen av ett mejl. Man behöver ingen kunskap i t.ex layout, mallarna i Multimailer gör det enkelt att utforma ett proffsigt mejl.
  2. Att det går att infoga i princip alla fält man har i databasen i mejlet – även egendefinierade.
  3. Flexibiliteten med att kunna använda olika mottagardatabaser för olika meddelanden och det enkla sättet att administrera dem.
  4. Flexibiliteten med olika avsändarprofiler – det går att ha t.ex distriktet, de olika klubbarna, de olika kommittéerna etc. som avsändare av mejl med olika utseenden.
  5. Alla statistikfunktioner som finns i Multimailer – att det går att se hur många som öppnat mejlet, klickat på länkar etc. Gör det möjligt att analysera mejlets genomslagskraft.

”Jag vet att det finns så mycket annat också, men grundläggande tycker jag är de ovanstående. De är de som kommer till mig direkt.”

RotaryVad är Rotary?
Rotary grundades 23:e februari 1905 i Chicago, USA, av advokaten Paul Harris. Syftet var att människor med olika yrken och bakgrund skulle träffas för att utbyta erfarenheter och få vänner för livet. Namnet Rotary kommer från gruppens vana i början att rotera mellan medlemmarnas arbetsplatser.

Rotary är ett världsomfattande yrkesnätverk som gör humanitära insatser. Det är en politiskt och religiöst oberoende organisation. Rotarys 1,2 miljoner medlemmar är fördelade på över 34.000 klubbar runt om i världen. Till Sverige kom Rotary 1926 då Stockholms Rotaryklubb bildades. Det finns idag lite mer än 26.000 medlemmar i landet fördelade i lite över 550 rotaryklubbar.

Mer information om Rotary Lomma-Bjärred
Mer information om Rotary Lomma-Bjärred och dess verksamhet kan läsas på deras hemsida.

Rotary-klubbar använder SamLogic MultiMailer extra förmånligt
Alla Rotary-klubbar kan använda MultiMailer till ett reducerat pris. De erhåller mer än 50% i rabatt på ordinarie pris. Aktuellt pris för Rotary hittar du på den här webbsidan.

Se även följande blogginlägg
> Solectro informerar sina kunder på ett effektivt sätt med MultiMailer
> BergmanLabora säljer mer med SamLogic MultiMailer
> Svenska Lions medlemmar använder e-postverktyget SamLogic MultiMailer extra förmånligt

Publicerat i Kundreferenser | Lämna en kommentar