Du kan även läsa mejlet i en webbläsare.
  
www.byggutbildarna.eu
  
Kurser & Konferenser Utlandskurser Bokning Vanliga frågor Om oss
 
Till [$Namn]!

I detta mejl presenterar vi kort vårens kurser för OVK-funktionskontrollanter, Entreprenadjuridik och Boverkets brandregler.
 
Byggutbildarna Håkan Jansson AB är ett rikstäckande utbildningsföretag inom bygg- och installationsbranschen. Vi är specialiserade på bygglagstiftning, angränsande regelverk och bygg- och installationsteknik. Inplanerade kursorter och datum för våren 2022 hittar du i tabellen längre ner i detta mejl.

Har du några frågor så kontakta gärna mig på 0300-601 80.
 
Med vänliga hälsningar
Håkan Jansson
Kursansvarig, Byggutbildarna Håkan Jansson AB


PS. Jag vill även passa på att tipsa om vår förnyelsekurs för certifierade kontrollansvariga.
 
Viktig information
Även om restriktionerna för covid-19 lättat så kommer varje kursdeltagare att få tillgång till ett eget bord inne i kurslokalen vilket innebär att vi håller distans till varandra.

  
  

 
OVK-utbildning Funktionskontrollant - Grund- och förnyelsekurs
  
En OVK-funktionskontrollant ska bl.a. ha kunskaper avseende ventilation, inomhusmiljö och om energieffektivisering. Denna kurs utgår från de myndighetskrav som finns och certifieringsorganens kunskapskrav när det gäller lagar och regler. Under kursen tar vi bl.a. upp Boverkets senaste byggregler, plan- och bygglagen och FunkiS vägledning vid obligatorisk ventilationskontroll.
 
Har du ett giltigt certifikat?
Den som ska jobba som sakkunnig funktionskontrollant måste vara certifierad. OVK-certifikaten har en 5-årig giltighet. Giltighetstiden för ett certifikat kan du kontrollera hos Boverket.

Byggutbildarnas OVK-utbildning för funktionskontrollanter är på två dagar, där tentamen genomförs efter avslutad kurs. Du kan kontakta oss både när det gäller formalia kring grundtentamen och när det gäller förnyelsetentamen. Förnyelsetentamen gäller för dig som vill förnya din OVK-behörighet.
  
  
Mer information > 
Boka här
 
 
  

 
Entreprenadjuridik AB04/ABT06/ABS18
  
I fråga om standardavtal inom byggsektorn föreligger i Sverige en lång tradition av gemensamma avtalsvillkor i form av allmänna bestämmelser och kontraktsformulär. ABT06 och AB04 bygger på en rimlig balans mellan rättigheter och skyldigheter som syftar till en ekonomiskt optimal riskfördelning mellan parterna.
 
Den här kursen är på en dag och vänder sig till:
- byggherrar
- beställare
- arkitekter
- entreprenörer
- platschefer
- entreprenadingenjörer
- kontrollanter
- kontrollansvariga
- besiktningsmän
- projektledare
- jurister m.fl.

Efter kursen får du ett utbildningsintyg, ett värdefullt bevis på din kompetenshöjning.
  
  
Mer information > 
Boka här
 
     
    


   
Boverkets brandregler kap 5
  
Enligt Boverkets byggregler kapitel 5 (BBR) ska byggherren eller dennes konsult upprätta dels en brandskyddsdokumentation samt en egenkontroll på utfört arbete. En sakkunnig inom brandskydd utför vissa kontroller som ska dokumenteras och anges i en kontrollplan.

I BBR avsnitt 5 finns regler om vilket brandskydd som gäller för ett byggnadsverk. Föreskrifterna i BBR måste följas om du ska uppföra en ny byggnad eller ändra i en befintlig byggnad.
 
Byggutbildarnas utbildning, Boverkets brandregler kap 5, är på en dag och vänder sig till de som är verksamma inom byggbranschen och vill fördjupa sina kunskaper i ämnet brand.
  
  
Mer information > 
Boka här
 
    
    

  
Skyddsrumskontroll
  
   


Aktuella kurser
  
Kontrollansvarig, grundkurs
8-10 mars 2022, Göteborg
5-7 april 2022, Upplands Väsby
  
Kontrollansvarig, uppdateringskurs
1 mars 2022, Skara
17 mars 2022, Upplands Väsby
24 mars 2022, Malmö
12 april 2022, Karlstad
26 april 2022, Umeå
28 april 2022, Upplands Väsby
10 maj 2022, Göteborg
25 maj 2022, Karlshamn

Kontrollansvarig, komprimerad kurs
30-31 maj 2022, Onsala

OVK-funktionskontrollant
3-4 maj 2022, Stockholm
8-9 juni 2022, Helsingborg  
Entreprenadjuridik
5 april 2022, Stockholm
7 april 2022, Göteborg

Boverkets brandregler kap 5
12 april 2022, Halmstad
21 april 2022, Alingsås
   
Skyddsrumskurs för fastighetsägare

23 februari 2022, Göteborg
2 mars 2022, Skara
18 mars 2022, Upplands Väsby
23 mars 2022, Malmö
13 april 2022, Karlstad
27 april 2022, Umeå
9 maj 2022, Göteborg
24 maj 2022, Karlshamn
 
Boka kurs här
  
0300-601 80
info@byggutbildarna.eu
www.byggutbildarna.eu
 
Håkan Jansson
070-229 18 05
hakan@byggutbildarna.eu
Postadress
Byggutbildarna
Håkan Jansson AB
Sjötorpsvägen 42
439 92 Onsala
Besöksadress
Gathes väg 80
439 36 Onsala
Adresskälla: Nordic Marketing Data
 
Behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med GDPR, artikel 6, §1, stycke f: "Berättigat intresse" (mer information).
 
Vill du inte ha sådana här mejl i fortsättningen kan du avregistrera dig på
denna sida så plockar vi bort dig från vår mejlinglista. Vill du ändra din e-postadress så kan du öppna denna sida.
 
Avsändare: Byggutbildarna Håkan Jansson AB, Sjötorpsvägen 42, 439 92 Onsala