Du kan även läsa mejlet i en webbläsare.
  
www.byggutbildarna.eu
  
Kurser & Konferenser Utlandskurser Bokning Vanliga frågor Om oss
 
Till [$Namn]!

I detta mejl presenterar vi kort höstens kurser för Boverkets brandregler kapitel 5 och en ny skyddsrumskurs som vänder sig till fastighetsägare.

Du hittar även datum och kursorter för sakkunniga funktionskontrollanter (OVK) och för våra mycket populära kurser för blivande kontrollansvarig och uppdateringskurser för kontrollansvarig.

Är du intresserad av att delta i någon av våra kurser så boka gärna i god tid då de populäraste kurserna snabbt brukar bli fullbokade. När det gäller kursen Skyddsrumssakkunnig (som är fullbokad) så är en ny kurs inplanerad till februari 2023.
 
Byggutbildarna Håkan Jansson AB är ett rikstäckande utbildningsföretag inom bygg- och installationsbranschen. Vi är specialiserade på bygglagstiftning, angränsande regelverk och bygg- och installationsteknik. Inplanerade kursorter och datum för hösten 2022 hittar du i tabellen längre ner i detta mejl. Har du några frågor så kontakta gärna mig på 0300-601 80.
 
Med vänliga hälsningar
Håkan Jansson
Kursansvarig, Byggutbildarna Håkan Jansson AB


PS. Är du certifierad och vill kolla giltighetstiden för ditt certifikat så kan du göra det hos Boverket.
    
  

 
Boverkets brandregler kap 5
  
Enligt Boverkets byggregler kapitel 5 (BBR) ska byggherren eller dennes konsult upprätta dels en brandskyddsdokumentation samt en egenkontroll på utfört arbete. En sakkunnig inom brandskydd utför vissa kontroller som ska dokumenteras och anges i en kontrollplan.

I BBR avsnitt 5 finns regler om vilket brandskydd som gäller för ett byggnadsverk. Föreskrifterna i BBR måste följas om du ska uppföra en ny byggnad eller ändra i en befintlig byggnad.
 
Byggutbildarnas utbildning, Boverkets brandregler kap 5, är på en dag och vänder sig till de som är verksamma inom byggbranschen och vill fördjupa sina kunskaper i ämnet brand.
  
  
Mer information > 
Boka här
 
   
    


   
Skyddsrumskurs för fastighetsägare
  
Du som fastighetsägare eller anställd i fastighetsbolag behöver ständigt uppdatera dig. Nu erbjuder vi alla fastighetsägare och övriga intresserade att lära sig mer om skyddsrum.

Under kursen går vi bland annat igenom lagen om skyddsrum, förordningen om skyddsrum, myndighetens gällande skyddsrumsregler, SR15. Ansvarig myndighet är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Vem passar kursen för?
Denna kurs passar dig som vill veta mer om underhållsansvar och vilka regler som ställs på dig som fastighetsägare. Vi rekommenderar kursen till både stora och små fastighetsägare och förvaltare i fastighetsbolag.
  
  
Mer information > 
Boka här
 
    
     

  
Skyddsrumskontroll
  
   


Aktuella kurser
  
Kontrollansvarig, grundkurs
27-30 sep, Upplands Väsby
24-26 okt, Göteborg
  
Kontrollansvarig, uppdateringskurs
20 sep, Malmö
4 okt, Göteborg
6 okt, Västerås
7 november, Luleå
10 nov, Upplands Väsby
24 nov, Göteborg
28 nov, Linköping
1 dec, Karlstad
  
Kontrollansvarig, komprimerad kurs
21-22 sep, Malmö
6-7 dec, Onsala
  
OVK-funktionskontrollant
18-19 okt, Göteborg
12-13 dec, Upplands Väsby
  
Entreprenadjuridik
24 nov, Stockholm
30 nov, Göteborg
Boverkets brandregler kap 5
13 okt, Norrköping
27 okt, Alingsås
  
Skyddsrumskurs för fastighetsägare
20 okt, Göteborg
12 dec, Upplands Väsby

Skyddsrumssakkunnig
14-16 sep, Göteborg (Fullbokad)
11-13 okt, Upplands Väsby (Fullbokad)
  
Skyddsrumsdagen
8 nov, Luleå
9 nov, Arlanda
15 nov, Malmö
16 nov, Helsingborg
17 nov, Göteborg
22 nov, Upplands Väsby
23 nov, Södertälje
29 nov, Linköping
30 nov, Karlstad
  
Viktig information
Även om restriktionerna för covid-19 lättat så kommer varje kursdeltagare att få tillgång till ett eget bord inne i kurslokalen vilket innebär att vi håller distans till varandra.
  
Boka kurs här
  
0300-601 80
info@byggutbildarna.eu
www.byggutbildarna.eu
 
Håkan Jansson
070-229 18 05
hakan@byggutbildarna.eu
Postadress
Byggutbildarna
Håkan Jansson AB
Sjötorpsvägen 42
439 92 Onsala
Besöksadress
Gathes väg 80
439 36 Onsala
Adresskälla: Nordic Marketing Data
 
Behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med GDPR, artikel 6, §1, stycke f: "Berättigat intresse" (mer information).
 
Vill du inte ha sådana här mejl i fortsättningen kan du avregistrera dig på
denna sida så plockar vi bort dig från vår mejlinglista. Vill du ändra din e-postadress så kan du öppna denna sida.
 
Avsändare: Byggutbildarna Håkan Jansson AB, Sjötorpsvägen 42, 439 92 Onsala