Du kan även läsa mejlet i en webbläsare.
  
www.byggutbildarna.eu
  
Kurser & Konferenser Utlandskurser Bokning Vanliga frågor Om oss
 
Till [$Namn]!

I detta mejl presenterar vi kort höstens grund/förnyelse-kurser för kontrollansvariga och OVK-funktionskontrollanter, certifierade brandsakkunniga och entreprenadjuridik samt en ny skyddsrumskurs som vänder sig till fastighetsägare.

Är du intresserad av att delta i någon av våra kurser så boka gärna i god tid då de populäraste kurserna snabbt brukar bli fullbokade. Alla 2023-kurserna för att bli certifierad skyddsrumssakkunnig är fullbokade men nya kurser kommer under 2024.
 
Byggutbildarna Håkan Jansson AB är ett rikstäckande utbildningsföretag inom bygg- och installationsbranschen. Vi är specialiserade på bygglagstiftning, angränsande regelverk och bygg- och installationsteknik. Inplanerade kursorter och datum för hösten 2023 hittar du i tabellen längre ner i detta mejl. Har du några frågor så kontakta gärna mig på 0300-601 80.
 
Med vänliga hälsningar
Håkan Jansson
Kursansvarig, Byggutbildarna Håkan Jansson AB

 
PS. Jag vill även passa på att önska dig en trevlig sommar!
 
Glad sommar !
  
  

 
Kontrollansvarig - Grundkurs - Nivå N och K
  
Det behövs fler certifierade kontrollansvariga och alltför få personer har hittills certifierat sig för att byggandet i Sverige ska fungera. Om det inte finns någon certifierad kontrollansvarig kan byggnadsnämnden i vissa fall inte besluta om bygglov.

Under åren som gått har Byggutbildarna Håkan Jansson AB utvecklats till att bli ett av de dominerande utbildningsföretagen. Våra nuvarande N- och K-utbildningar är på 4 dagar, där tentamen genomförs under dag 4.
  
  
Mer information > 
Boka här
 
 
  

 
Kontrollansvarig - Uppdateringskurs
  
Under den senaste 5-årsperioden har det skett väsentliga förändringar i dels lagstiftningen och dels i myndigheters föreskrifter. I denna kurs tar vi bl.a upp förändringar i plan- och bygglagen, Boverkets regelverk samt mycket annat som berör dig i rollen som kontrollansvarig.

Har du ett giltigt certifikat?
Den som ska jobba som kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900) måste vara certifierad. KA-certifikaten har en 5-årig giltighet.

Vår nuvarande uppdateringskurs för kontrollansvarig är på 1 dag där tentamen genomförs under eftermiddagen.
  
  
Mer information > 
Boka här
 
    
     

    
OVK-utbildning Funktionskontrollant - Grund- och förnyelsekurs
  
En OVK-funktionskontrollant ska bl.a. ha kunskaper avseende ventilation, inomhusmiljö och om energieffektivisering. Denna kurs utgår från de myndighetskrav som finns och certifieringsorganens kunskapskrav när det gäller lagar och regler. Under kursen tar vi bl.a. upp Boverkets senaste byggregler, plan- och bygglagen och FunkiS vägledning vid obligatorisk ventilationskontroll.
 
Har du ett giltigt certifikat?
Den som ska jobba som sakkunnig funktionskontrollant måste vara certifierad. OVK-certifikaten har en 5-årig giltighet.

Byggutbildarnas OVK-utbildning för funktionskontrollanter är på två dagar, där tentamen genomförs efter avslutad kurs. Du kan kontakta oss både när det gäller formalia kring grundtentamen och när det gäller förnyelsetentamen. Förnyelsetentamen gäller för dig som vill förnya din OVK-behörighet.
  
  
Mer information > 
Boka här
 
     
    


 
Certifierad brandsakkunnig
  
Det behövs fler certifierade brandsakkunniga och alltför få personer har hittills certifierat sig i Sverige vilket gör att det finns många uppdrag för den som har ett gilltigt certifikat.

Enligt Boverkets byggregler kapitel 5 (BBR) ska byggherren eller dennes konsult upprätta dels en brandskyddsdokumentation samt en egenkontroll på utfört arbete. En sakkunnig inom brandskydd utför vissa kontroller som ska dokumenteras och anges i en kontrollplan.

RISE är ackrediterade för denna certifiering. Certifieringskraven för sakkunnig inom brandskydd föreskrivs av Boverket.

Byggutbildarnas utbildning, Certifierad brandsakkunnig, är på 2 dagar, där tentamen genomförs under dag 2. Årets kurs hålls i Göteborg, 1-2 november.

  
  
Mer information > 
Boka här
 
 
 

 
Entreprenadjuridik AB04/ABT06/ABS18
  
I fråga om standardavtal inom byggsektorn föreligger i Sverige en lång tradition av gemensamma avtalsvillkor i form av allmänna bestämmelser och kontraktsformulär. ABT06 och AB04 bygger på en rimlig balans mellan rättigheter och skyldigheter som syftar till en ekonomiskt optimal riskfördelning mellan parterna.
 
Den här kursen är på en dag och vänder sig till: byggherrar, beställare, arkitekter, entreprenörer, platschefer, entreprenadingenjörer, kontrollanter, kontrollansvariga, besiktningsmän, projektledare, jurister m.fl.

Efter kursen får du ett utbildningsintyg, ett värdefullt bevis på din kompetenshöjning.
  
  
Mer information > 
Boka här
 
     
    


   
Skyddsrumskurs för fastighetsägare
  
Du som fastighetsägare eller anställd i fastighetsbolag behöver ständigt uppdatera dig. Nu erbjuder vi alla fastighetsägare och övriga intresserade att lära sig mer om skyddsrum.

Under kursen går vi bland annat igenom lagen om skyddsrum, förordningen om skyddsrum, myndighetens gällande skyddsrumsregler, SR15. Ansvarig myndighet är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Vem passar kursen för?
Denna kurs passar dig som vill veta mer om underhållsansvar och vilka regler som ställs på dig som fastighetsägare. Vi rekommenderar kursen till både stora och små fastighetsägare och förvaltare i fastighetsbolag.
  
  
Mer information > 
Boka här
 
    
     

  
Skyddsrumskontroll
  
   


Aktuella kurser
  
Kontrollansvarig, grundkurs
25-27 sep, Upplands Väsby
16-18 jan 2024, Göteborg
  
Kontrollansvarig, uppdateringskurs
5 sep, Karlstad
30 okt, Umeå
6 nov, Malmö
13 nov, Upplands Väsby
23 nov, Göteborg
27 nov, Linköping
7 dec, Vänersborg
  
Kontrollansvarig, komprimerad kurs
7-8 sep, Upplands Väsby
5-6 dec, Onsala
  
OVK-funktionskontrollant
23-24 okt, Göteborg
  
Entreprenadjuridik
24 okt, Örebro
14 nov, Stockholm
  
Boverkets brandregler kap 5
Nya platser kommer, inväntar nya regler från Boverket
  
Certifierad brandsakkunnig
25-26 okt, Göteborg
Boverkets byggregler
Nya platser kommer, inväntar nya regler från Boverket

Baas P/U byggarbetsmiljösamordnare
Nya platser kommer, för närvarande endast internkurser


Skyddsrumskurs för fastighetsägare
21 sep, Göteborg
15 dec, Upplands Väsby

Skyddsrumssakkunnig
13-15 jun, Göteborg (Fullbokad)
12-14 sep, Upplands Väsby (Fullbokad)

Skyddsrumsdagen
31 okt, Umeå
1 nov, Arlanda
2 nov, Södertälje
7 nov, Malmö
8 nov, Lund
9 nov, Helsingborg
14 nov, Upplands Väsby
15 nov, Södertälje
16 nov, Örebro
21 nov, Göteborg
22 nov, Göteborg
28 nov, Linköping
30 nov, Karlstad
  
Information
Varje kursdeltagare får tillgång till ett eget bord inne i kurslokalen vilket innebär att vi håller distans till varandra.
  
Boka kurs här
  
0300-601 80
info@byggutbildarna.eu
www.byggutbildarna.eu
 
Håkan Jansson
070-229 18 05
hakan@byggutbildarna.eu
Postadress
Byggutbildarna
Håkan Jansson AB
Sjötorpsvägen 42
439 92 Onsala
Besöksadress
Gathes väg 80
439 36 Onsala
Adresskälla: Nordic Marketing Data
 
Behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med GDPR, artikel 6, §1, stycke f: "Berättigat intresse" (mer information).
 
Vill du inte ha sådana här mejl i fortsättningen kan du avregistrera dig på
denna sida så plockar vi bort dig från vår mejlinglista. Vill du ändra din e-postadress så kan du öppna denna sida.
 
Avsändare: Byggutbildarna Håkan Jansson AB, Sjötorpsvägen 42, 439 92 Onsala