Teknisk support

 
Hur du kontaktar oss
I första hand bör du alltid skicka ett e-mail till support@samlogic.com vid supportfrågor, men du kan även ringa oss på telefonnumret 070-397 14 91. Men användning av e-mail ger oftast den snabbaste supporten eftersom vi då kan vidarbefodra informationen till berörda programmerare omgående. Innan du mailar oss något läs gärna igenom styckena nedan och följ instruktionerna för just ditt program. Det underlättar för oss ifall vi måste göra en felsökning.
 
SamLogic MultiMailer
Om du har problem med MultiMailer så kan du först ta en titt på våra FAQ-sidor för programmet. Hittar du inte svaret där så kan du skicka ett e-mail till support@samlogic.com. Innebär felet att du inte kan skicka ut någon e-post överhuvudtaget med programmet, eller att e-postutskicken avbryts i förtid och inte kan fullföljas eller ett liknande fel, kan du köra diagnosverktyget SamLogic Diagnos Verktyg (DIAGNOS.EXE) och maila oss den skapade diagnosfilen (DIAGNOS.TXT) tillsammans med en felbeskrivning. Är felet av annan art som inte har med ett utskick att göra kan du skicka oss ett e-mail med en felbeskrivning.
 
 
SamLogic CD-Menu Creator
Om du använder CD-Menu Creator bör du alltid köra diagnosverktyget SamLogic Diagnos Verktyg (DIAGNOS.EXE) och maila oss den skapade diagnosfilen (DIAGNOS.TXT). Inträffar felet i samband med ett projekt bör du även maila oss den berörda projektfilen (.CDP). Sedan bör du alltid skriva en så utförlig felbeskrivning som möjligt i ditt mail. Du mailar felbeskrivningen och eventuellt bifogade filer (tex DIAGNOS.TXT och projektfilen) till support@samlogic.com.
 
 
SamLogic Visual Installer
Om du använder Visual Installer bör du alltid köra Felrapportguiden som är inbyggt i verktyget. Du startar Felrapportguiden genom att välja menyalternativet Felrapportguide i Hjälp-menyn. Felrapportguiden kommer att fråga dig vissa tekniska frågor samt köra en diagnos på din dator. De filer som skapas (1-2 st) kan du sedan maila till support@samlogic.com. Mer information får du medan du kör Felrapportguiden. Skriv gärna en kort beskrivning även i själva mailet angående felet.
 
 
SamLogic VB Super Library
Är felet ett logiskt fel som inträffar i källkoden bör du alltid maila oss det berörda kodavsnittet. Helst bör hela funktionen bifogas, och vid behov hela källkodsfilen. Detta för att vi även ska kunna studera deklarationer av variabler etc. Är felet mer diffust och resulterar i skyddsfel/krascher etc bör du alltid köra diagnosverktyget SamLogic Diagnos Verktyg (DIAGNOS.EXE) och maila oss den skapade diagnosfilen (DIAGNOS.TXT). Då kan vi eventuellt se om felet är specifikt för något system och kanske kan vi hitta en liknande dator hos oss att testa på. Sedan bör du alltid skriva en så utförlig felbeskrivning som möjligt i ditt mail. Du mailar felbeskrivningen och eventuellt bifogade filer till support@samlogic.com.
 
 
SamLogic RegGuard
Inträffar felet i källkoden så kan du läsa stycket om VB Super Library för instruktioner om hur du ska göra när du kontaktas oss. Innehåller källkoden känslig/sekretessbelagd information så kan detta avlägsnas innan du skickar den till oss. Inträffar felet i Visual Installer (som följer med RegGuard) så kan du läsa stycket om Visual Installer för instruktioner. Inträffar felet i någon av de andra programmen som följer med RegGuard så kan du ge en felbeskrivning samt vid behov köra SamLogic Diagnos Verktyg (DIAGNOS.EXE) och maila oss informationen (till support@samlogic.com).
 
Verktyget SamLogic Diagnos Verktyg som nämns ovan följer med installationen av programmen ovan, men kan också laddas ned från vår hemsida. Gå till denna sida för att få mer information.
  
  
 
SamLogic