SwedishCalendar.HolidayCode   (Method) Klass: SwedishCalendar
 
Deklaration
 
C#
public static int HolidayCode(DateTime date)
C#
public static int HolidayCode(int year, int month, int day)
 
 
Visual Basic
Public Shared Function HolidayCode(date As DateTime) As Integer
Visual Basic
Public Shared Function HolidayCode(year As Integer, month As Integer, day As Integer) As Integer
 
 
Beskrivning
Testar om ett specificerat datum är en svensk helgdag. Metoden returnerar en kod som informerar om vilken typ av helgdag det är (eller om det är en annan typ av dag). Metoden HolidayStr kan användas för att omvandla koden till en textsträng med svenskt namn på helgdagen. Se denna metod för exempel. Mer information om svenska helgdagar finns på sidan Lista - Svenska helgdagar.

Returvärden
Metoden returnerar en av följande värden:
  
Returvärde Beskrivning
0 Vardag
1 Lördag
2 Söndag
3 Nyårsdagen
4 Trettondagen
5 Långfredagen
6 Påskafton
7 Påskdagen
8 Annandag påsk
9 Första maj
10 Kristi himmelfärdsdag
11 Pingstdagen
12 Annandag pingst  (endast år 2004 eller tidigare)
13 Midsommarafton
14 Midsommardagen
15 Alla helgons dag
16 Julafton
17 Juldagen
18 Annandag jul
19 Nyårsafton
20 Pingstafton
21 Sveriges nationaldag  (endast år 2005 eller senare)
   
 
  

< Återvänd 
       
SamLogic