SwedishCalendar Class
Innehåller metoder för hantering av svenska helgdagar, flaggdagar, specialdagar, månadsnamn, veckodagsnamn mm. Algoritmer i klassen kan beräkna när exempelvis påsk, pingst, midsommar m fl inträffar. Speciella dagar som Valborgsmässoafton och Skottdagen, som inte är helgdagar men ändå är av betydelse, hanteras också.
 
  Klass: SwedishCalendar
  Namespace: SamLogic
  Assembly: SamLogic.Calendar.Library
  Fil: SamLogic.Calendar.Library.dll
 
Metoder
 
  Namn Beskrivning
DayOfWeekStr Returnerar namn på veckodag i form av en sträng.
MonthStr Returnerar namn på månad i form av en sträng.
HolidayCode Returnerar typ av helgdag för ett specificerat datum.
HolidayStr Returnerar typ av helgdag för ett specificerat datum i form av en textsträng.
FlagDayCode Returnerar typ av flaggdag för ett specificerat datum.
FlagDayStr Returnerar typ av flaggdag för ett specificerat datum i form av en textsträng.
SpecialDayCode Returnerar typ av specialhändelse för ett specificerat datum.
SpecialDayStr Returnerar typ av specialhändelse för ett specificerat datum i form av en textsträng.
       
 
< Återvänd 
       
SamLogic