SamLogic Calendar Library - Hanterar svensk kalender, almanacka, datum mm
Biblioteket SamLogic Calendar Library, som ingår i Swedish .NET Classes, innehåller klasser (API) för hantering av svensk kalender, almanacka och datum. Exempelvis hanteras svenska helgdagar (t.ex påsk, midsommar, jul), svenska flaggdagar, svenska veckonummer, svenska veckodagar och specialhändelser i Sverige. En klass för hantering av svenska namnsdagar ingår också liksom en klass som hanterar datum i det speciella formatet år-veckonnummer-veckodag.
 
Förutom svenskanpassader klasser och metoder så medföljer det även en klass med generella metoder för datum, veckonummer, veckodagar, julianska dagtal mm. Ett antal specialiserade metoder, exempelvis för att se vid vilket datum första eller sista veckodagen i en månad inträffar, ingår också.
 
Klasser
Här nedan ser du vilka kalender-/datumrelaterade klasser som ingår i biblioteket SamLogic Calendar Library:
 
  Assembly: SamLogic.Calendar.Library
  Fil: SamLogic.Calendar.Library.dll
 
  Klass Beskrivning
Calendar Innehåller generella metoder för hantering av datum, julianska dagtal, veckonummer, skottår mm
SwedishCalendar Innehåller svenskanpassade metoder för hantering av svenska helgdagar, flaggdagar, namn mm
SwedishNameDays Innehåller metoder för hantering av svenska namnsdagar
YWDCalendar Innehåller metoder för hantering av datum i formatet år-veckonnummer-veckodag
     

Klicka på understruket klassnamn för att läsa mer om klassen och för att se vilka metoder mm som ingår.
 
       
SamLogic