SwedishNameDays Class
Innehåller metoder för hantering av svenska namnsdagar. Kan returnera en namnsdag för ett specificerat datum och vice versa.
 
  Klass: SwedishNameDays
  Namespace: SamLogic
  Assembly: SamLogic.Calendar.Library
  Fil: SamLogic.Calendar.Library.dll
 
Metoder
 
  Namn Beskrivning
GetNameFromDate Returnerar namnsdag / namnsdagar vid ett specificerat datum.
GetDateFromName Returnerar datum då ett specificerat personnamn har namnsdag.
       
 
< Återvänd 
       
SamLogic