SwedishNameDays.GetNameFromDate   (Method) Klass: SwedishNameDays
 
Deklaration
 
C#
public static int GetNameFromDate(int month, int day, ref string name)
 
C#
public static int GetNameFromDate(int month, int day, ref string name1, ref string name2, ref string name3)
 
 
Visual Basic
Public Shared Function GetNameFromDate(month As Integer, day As Integer, ByRef name As String) As Integer
 
Visual Basic
Public Shared Function GetNameFromDate(month As Integer, day As Integer, ByRef name1 As String, ByRef name2 As String, ByRef name3 As String) As Integer
 
 
Beskrivning
Erhåller namnen på de som har namnsdagar vid ett specificerat datum. Svenska namnsdagar hanteras.
 
Två överladdade metoder finns som kan användas för detta. Metod 1 returnerar samtliga namn som har namnsdagar vid angivet datum i form av en textsträng (via parametern name) där namnen är separerade med komman. Upp till 3 namn kan strängen innehålla. Metod 2 returnerar namnen i separata strängar (via parametrarna name1, name2 och name3). På denna sida finns en lista på alla namnsdagar som metoden kan returnera.
 
Via de två parametrarna month och day anges vilken månad och dag som namnsdagar ska erhållas för.

Returvärden
Metoderna returnerar antal namn som har namnsdag vid specificerat datum.
 
 

Exempel
 
 
C#
 
string sNames = "";
//
Hämta namnen på de som har namnsdagar den 20:e juli
// Namnen (= Margareta, Greta) returneras via parametern 'sNames'

int iNameCount = SwedishNameDays.GetNameFromDate(7, 20, ref sNames);

 
    
Visual Basic
 
Dim sNames As String = ""
Dim
iNameCount As Integer
' Hämta namnen på de som har namnsdagar den 20:e juli

' Namnen (= Margareta, Greta) returneras via parametern 'sNames'
iNameCount = SwedishNameDays.GetNameFromDate(7, 20, sNames)
 
  
< Återvänd 
       
SamLogic