SwedishNameDays.GetDateFromName   (Method) Klass: SwedishNameDays
 
Deklaration
 
C#
public static void GetDateFromName(string name, ref int month, ref int day)
 
 
Visual Basic
Public Shared Sub GetDateFromName(name As String, ByRef month As Integer, ByRef day As Integer)
 
 
Beskrivning
Erhåller vilket datum som en specificerad namnsdag inträffar. Svenska namnsdagar hanteras.
 
Via parameter name anger du ett namn. Metoden kommer att returnera månad och dag via parametrarna month och day. På denna sida finns en lista på alla namn/namnsdagar som metoden kan hantera.
 
 

Exempel
 
 
C#
 
string sName = "Greta";
int mon = 0;
int day = 0;
// Undersök vilket datum som "Greta" har namnsdag
// Datumet (månad och dag) returnerar via parametrarna 'mon' och 'day'
SwedishNameDays.GetDateFromName(sName, ref mon, ref day);

 
    
Visual Basic
 
Dim sName As String = "Greta"
Dim
mon As Integer = 0
Dim day As Integer = 0
' Undersök vilket datum som "Greta" har namnsdag
' Datumet (månad och dag) returnerar via parametrarna 'mon' och 'day'
SwedishNameDays.GetDateFromName(sName, mon, day)
 
  
< Återvänd 
       
SamLogic