SamLogic
Swedish .NET Classes

Swedish .NET Classes är ett kodbibliotek med svenskanpassade klasser för Visual Basic, C# och C++, och andra programmeringsspråk som använder sig av .NET Framework.

 
Swedish .NET Classes är ett kodbibliotek med svenskanpassade klasser för Microsoft Visual Basic, C# och C++, samt andra programmeringsspråk som använder sig av ramverket Microsoft .NET Framework. Biblioteket innehåller klasser för hantering av svenska kalendrar (helgdagar, flaggdagar, veckonummer mm), personnummer, organisationsnummer, bankgiro, plusgiro, svenska postnummer, svenska namnsdagar plus annat.

Kan användas med Visual Basic, C#, C++ m fl
Klassbiblioteket Swedish .NET Classes kan användas med programmeringsspråk som
Visual Basic, C# och C++, och andra .NET-baserade programmeringsspråk. Version 2.0 och senare versioner av .NET Framework stöds. Exempelprogram för Visual Studio 2008 och senare medföljer (kan även öppnas med Visual Studio 2010-2019 och kompatibla utvecklingsverktyg).

Program, webbapplikationer och appar - både 32 och 64 bitar
Klasserna i Swedish .NET Classes är väldigt generella och kan användas vid utveckling av program, webbsidor / webbapplikationer (t.ex ASP.NET) och appar. Programkoden i klasserna kan köras på både klientdatorer och servrar, samt på smarttelefoner och pekplattor. Både 32- och 64-bitars programkod stöds, så oavsett bitstorlek på ditt program kan klasserna användas.
 
Översikt
Klasserna i Swedish .NET Classes hanterar följande tre huvudområden:
 
Svenska kalendrar / almanackor samt datum mm.
 
Svenska personnummer, organisationsnummer, bankgiro, plusgiro mm.
 
Svenska postnummer.
 
Tre huvudområden:
   
Svenska kalendrar / almanackor / datum mm
Klasser för hantering av svenska kalendrar, almanackor och datum mm ingår. Bl.a hanteras svenska helgdagar, flaggdagar, namnsdagar, veckonummer och veckodagar. En klass för hantering av datum i formatet år-veckonnumer-veckodag ingår också. Vidare ingår en klass med generella och specialiserade metoder för datum och kalender.  Läs mer här.
  
Svenska personnummer, organisationsnummer, bankgiro, plusgiro mm
Klasser för hantering av svenska personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, bankgiro, plusgiro mm. Bl.a finns metoder för att kontrollera att nummer är korrekta. Kön, ålder och födelsedatum kan hämtas från ett personnummer och organisationstyp kan hämtas från ett organisationsnummer.  Läs mer här.
  
Svenska postnummer
K
lass för hantering av svenska postnummer och postorter. En komplett postnummerdatabas som innehåller alla svenska postnummer och postorter ingår också. Postnummerklassen kan bland annat användas för att erhålla postort för ett specificerat postnummer, samt för validering och formatering av postnummer.  Läs mer här.
  

Hur du använder verktyget

Systemkrav Swedish .NET Classes - hemsida
 
   
  
SamLogic