SamLogic Number Library - Hanterar svenska personnummer, bankgironummer mm
Biblioteket SamLogic Number Library, som ingår i Swedish .NET Classes, innehåller klasser (API) för hantering av svenska personnummer, organisationsnummer, bankgironummer, plusgironummer mm. Klassen som hanterar personnummer hanterar även samordningsnummer, som brukar användas för att identifiera personer som inte är folkbokförda i Sverige. Både 10 och 12-siffriga personnummer stöds. Vid 12-siffriga personnummer anges årtalet med 4 siffror, vilket blivit vanligare på senare tid. Metoder för att erhålla kön, ålder och födelsedatum från ett personnummer eller samordningsnummer ingår också.
 
Validering av personnummer, organisationsnummer, bankgironummer, plusgironummer mm
Alla personnummer, organisationsnummer, bankgironummer, plusgironummer mm har en kontrollsiffra sist. Med klasserna i SamLogic Number Library kan du kontrollera att denna kontrollsiffra är korrekt. Klasserna kan även hitta andra fel i ett nummer, exempelvis felaktiga datum i ett personnummer. En generell metod för att kontrollera att kontrollsiffran är rätt i en generell nummerserie ingår också liksom en metod som räknar ut en kontrollsiffra om du vill skapa egna nummer. Luhn-algoritmen (även kallad modulus-10-metoden) används för validering och beräkning av kontrollsiffror (dvs samma algoritm som används för personnummer och övriga nummer i detta bibliotek).
 
Typ av organisation
Klassen som hanterar organisationsnummer kan förutom att validera ett organisationsnummer även returnera typ av organisation, exempelvis om organisationsnumret tillhör ett aktiebolag, statlig myndighet eller en förening.
  
Klasser
Här nedan ser du vilka klasser som hanterar olika typer av nummer som ingår biblioteket SamLogic Number Library:
 
  Assembly: SamLogic.Number.Library
  Fil: SamLogic.Number.Library.dll
 
  Klass Beskrivning
NumberBase Innehåller generella metoder för hantering av nummer med kontrollsiffror
PersonalNumber Innehåller metoder för hantering av svenska personnummer och samordningsnummer
OrganisationNumber Innehåller metoder för hantering av svenska organisationsnummer
BankNumber Innehåller metoder för hantering av bankgironummer och plusgironummer
     

Klicka på understruket klassnamn för att läsa mer om klassen och för att se vilka metoder mm som ingår.
 
       
SamLogic