PersonalNumber Class
Innehåller metoder för hantering av svenska personnummer och samordningsnummer; bl.a validering och formatering av sådana nummer. Även ålder, födelsedatum och kön kan erhållas från ett personnummer eller samordningsnummer.
 
  Klass: PersonalNumber
  Namespace: SamLogic.Swedish
  Assembly: SamLogic.Number.Library
  Fil: SamLogic.Number.Library.dll
 
Metoder
 
  Namn Beskrivning
IsValid Kontrollerar att ett personnummer är korrekt. Hanterar både 10- och 12-siffriga persnummer.
IsValid10 Kontrollerar att ett personnummer är korrekt. Hanterar 10-siffriga persnummer.
IsValid12 Kontrollerar att ett personnummer är korrekt. Hanterar 12-siffriga persnummer.
IsFemale Testar om personnumret tillhör en kvinna.
IsMale Testar om personnumret tillhör en man.
GetBirthYear Returnerar födelseår ur ett personnummer.
GetBirthMonth Returnerar födelsemånad ur ett personnummer.
GetBirthDay Returnerar födelsedag (dagnummer) ur ett personnummer.
GetAge Returnerar en persons ålder genom att analysera personnumret.
       
 
< Återvänd 
       
SamLogic