OrganisationNumber Class
Innehåller metoder för hantering av svenska organisationsnummer. Kan testa om ett organisationsnummer är korrekt samt returnera typ av organisation genom att analysera numret.
 
  Klass: OrganisationNumber
  Namespace: SamLogic.Swedish
  Assembly: SamLogic.Number.Library
  Fil: SamLogic.Number.Library.dll
 
Metoder
 
  Namn Beskrivning
IsValid Kontrollerar att ett organisationsnummer är korrekt.
TypeOfOrganisation Returnerar typ av organisation genom att analysera organisationsnumret.
       
 
< Återvänd 
       
SamLogic