SamLogic PostalCode Library - Hanterar svenska postnummer mm
Biblioteket SamLogic PostalCode Library, som ingår i Swedish .NET Classes, innehåller en klass (API) för hantering av svenska postnummer och svenska postorter. En postnummerdatabas som innehåller alla svenska postnummer och orter, och som samverkar med klassen, ingår också. Med hjälp av metoderna i postnummerklassen kan bland annat en postort för ett specificerat postnummer erhållas. Dessutom kan postnummer formateras och valideras (dvs kontrolleras att de är giltiga).
 
Registrering av adressinformation och webbformulär
Klassen för att hantera postnummer kan bland annat utnyttjas i program som används för registrering av kundinformation, exempelvis ett kundregister, ett CRM-program eller en annan form av databas. Klassen är också väldigt användbar i samband med registreringsformulär på Internet (webbformulär), där användare ska skriva in postnummer och postort. Klassen kan antingen föreslå ort automatiskt direkt efter att postnumret skrivits in eller så kan den validera att en inskriven ort är korrekt. På så sätt får du bättre kvalitet på de adressuppgifter som skrivs in i webbformuläret.
 
Klasser
Här nedan ser du vilka klasser som hanterar postnummer och postort som ingår i biblioteket SamLogic PostalCode Library:
 
  Assembly: SamLogic.PostalCode.Library
  Fil: SamLogic.PostalCode.Library.dll
 
  Klass Beskrivning
PostalCode Innehåller metoder för hantering av svenska postnummer och postorter
     

Klicka på understruket klassnamn för att läsa mer om klassen och för att se vilka metoder mm som ingår.
 
       
SamLogic