SamLogic
Swedish .NET Classes

Swedish .NET Classes är ett kodbibliotek (API) med svenskanpassade klasser för Visual Basic, C# och C++, och andra programmeringsspråk som använder sig av .NET Framework.

 
Svenskanpassade klasser för .NET Framework
Swedish .NET Classes är ett kodbibliotek (API) med svenskanpassade klasser för Microsoft Visual Basic, C# och C++, samt andra programmeringsspråk som använder sig av ramverket Microsoft .NET Framework (Dotnet Framework). Biblioteket innehåller klasser för hantering av svenska kalendrar (helgdagar, flaggdagar, veckonummer mm), personnummer, organisationsnummer, bankgiro, plusgiro, svenska postnummer, svenska namnsdagar plus annat.

Stöder Visual Basic, C#, C++ m fl
Klassbiblioteket Swedish .NET Classes kan användas med programmeringsspråk som
Visual Basic, C# och C++, och andra .NET-baserade programmeringsspråk. Version 2.0 och senare versioner av .NET Framework stöds. Exempelprogram för Visual Studio 2008 och senare medföljer (kan även öppnas med Visual Studio 2010-2019 och kompatibla utvecklingsverktyg).

Program, webbapplikationer och appar - både 32 och 64 bitar
Klasserna i Swedish .NET Classes är väldigt generella och kan användas vid utveckling av program, webbsidor / webbapplikationer (t.ex ASP.NET) och appar. Programkoden i klasserna kan köras på både klientdatorer och servrar, samt på smarttelefoner och pekplattor. Klasserna kan kompileras till både 32 och 64 bitars kod, så programkoden kan köras oavsett bitstorlek på hårdvara, operativsystem och programvara.

Svensk kalender / almanacka
Klasser för att hantera svenska kalendrar, almanackor och datum, och relaterat, ingår. Bland annat hanteras svenska helgdagar (t.ex påsk, midsommar, jul), flaggdagar, veckonummer och veckodagar. En klass för hantering av datum i formatet år-veckonnumer-veckodag ingår också, liksom en klass som hanterar svenska namnsdagar. Vidare ingår en klass med generella och specialiserade metoder för kalender / almanacka och datum. Läs mer här.

Personnummer, organisationsnummer, bankgiro, plusgiro mm
I verktyget ingår klasser för hantering av svenska personnummer, organisationsnummer, bankgiro, plusgiro mm. Bland annat finns metoder för att validera att nummer är korrekta (bland annat genom verifiering av kontrollsiffran). Klassen som hanterar personnummer kan även hantera samordningsnummer, samt både 10 och 12-siffriga personnummer. Kön, ålder och födelsedatum kan också hämtas på ett lätt sätt från ett personnummer. Läs mer här.

Svenska postnummer
I
Swedish .NET Classes ingår en klass för hantering av svenska postnummer. En komplett postnummerdatabas som innehåller alla svenska postnummer och postorter ingår också. Postnummerklassen kan bland annat användas för att erhålla postort för ett specificerat postnummer, samt för validering och formatering av postnummer.
  
Postnummerklassen är användbar i samband med registrering av data. När en användare skrivit in ett postnummer i ett postnummerfält kan ortnamnet visas automatiskt i inmatningsfältet för ort. Detta snabbar upp vid registrering av adressinformation samtidigt som risken för felstavningar av ortnamn försvinner nästan helt. Denna funktionalitet är också användbar när postnummer och ort ska skrivas in i inmatningsfält på webbformulär. Klassen kan antingen validera att ett ortnamn är korrekt, eller så föreslår den rätt ortnamn automatiskt på webbformuläret. Läs mer här.

Många olika versioner och plattformar av Windows stöds
Swedish .NET Classes fungerar i alla klientbaserade Windows-versioner fr o m Windows XP till Windows 10. Klassbiblioteket fungerar även i Windows Server 2003-2019 samt med Windows Phone 8 och 10.
 
 

 
Användarhandbok
  
FAQ-sida - Vanliga frågor och svar
   
 
Systemkrav
  
Priser & beställning
 


 
Beställ


  

 

SamLogic