Tips: Så infogar du en titel

 
Detta tips visar hur du infogar en huvudrubrik och en avsnittsrubrik i ett nyhetsbrev.

Du kan visserligen skapa dessa rubriker enbart genom att ändra teckensnitt, teckenstorlek och färg för vanlig text, men att infoga titlar via denna funktion ger vissa fördelar:
 
1. Om du laddar upp en webbkopia av nyhetsbrevet på internet, så får titlar som är skapade på detta sätt en extra tyngd i sökmotorer och hittas bättre.
 
2. Olika typer av skärmläsarprogram (som t.ex JAWS) kan lättare skilja mellan en titel och vanlig text i nyhetsbrevet.
 
Varför det är skillnad förklarar vi på denna informationssida. Nedan hittar du själva tipset:

 
Så infogar du en huvudrubrik i ett nyhetsbrev:
 
1. Starta MultiMailer och öppna fliken Nyhetsbrev.
 
2. Placera markören där i nyhetsbrevet / e-postdokumentet som du vill infoga den grafiska titeln.
 
3. Välj menyalternativet Infoga - Titel.
 
4. Följande dialogruta ska visas nu:
 
Infoga titel (1)
 
5. Skriv in en titel vid inmatningsfältet Text (titel).
 
6. Välj Huvudrubrik vid Typ om det inte redan är valt.
 
7. Ändra teckensnitt och teckenstorlek vid Teckensnitt.

8. Vid Stil kan du sätta titeln i fett eller kursivt om du vill.
 
9. Vid Textfärg kan du ange önskad textfärg för titeln.

10. Nedan visas ett exempel på hur det kan se ut i dialogrutan efter ändringar av text och inställningar:

Infoga titel (2)

11. Klicka på knappen Infoga för att infoga titeln i e-postdokumentet.

12. Nedan visas ett exempel på hur det kan se ut när titeln / huvudrubriken har infogats i nyhetsbrevet:

Titel
  
  
Om du ska infoga en avsnittsrubrik så följer du stegen ovan, men med följande ändringar:

- Vid punkt 2 placerar du markören där du vill ha din avsnittsrubrik.
- Vid punkt 6 väljer du Avsnittsrubrik istället för Huvudrubrik.

Nedan hittar du några allmänna tips som kan vara bra att känna till:
 
  
Allmänna tips

Så vet du om en text är en titel eller vanlig text
Om du är osäker på om en viss text är en titel eller vanlig text, då kan du placera markören någonstans i texten. Om det är en titel, då kommer texten "Titel" att visas nere till höger vid MultiMailers statusrad. Är det blankt där eller annan text visas vid statusraden, då är det ingen titel utan vanlig text.

Du kan antingen uppdatera en befintlig text eller infoga en ny text
Du kan infoga en titel på två olika sätt. Antingen markerar du en befintlig text och väljer menyalternativet Infoga - Titel. Då kommer den markerade texten att konverteras till en titel. Eller så infogar du en helt ny text vid markörens position (även här via menyalternativet Infoga - Titel).

Om du behöver ändra formatering
Behöver du ändrar formatering (t.ex teckensnitt) för en titel så rekommenderar vi er att ersätta den med en ny titel (via Infoga - Titel) med den nya formateringen.

Om du vill ha en tom rad över och under titeln
Om du vill ha en tom rad över eller under titel så kan du - på vanligt vis - trycka Enter for att infoga en radbrytning.
  
  
Se även
   
Så infogar du en grafisk titel i ett nyhetsbrev
     
  
  
< Indexsida med fler tips
   
Gå till MultiMailers produktsida MultiMailer-tips
  
Gäller för:
Standard
Professional
Enterprise
Cloud
  
Fler tips
SamLogic