Hur du skapar ett personligt nyhetsbrev med hjälp av datafält

 
För att dina nyhetsbrev ska bli mer intressanta och läsvärda för dina kontakter kan du göra breven personliga, så att innehållet blir anpassat efter varje mottagare. I detta tips visar vi hur du gör i MultiMailer för att med hjälp av datafält skapa ett sk personligt nyhetsbrev:
 
 
Så här gör du:
 
1. Starta MultiMailer (och stäng startrutan om den visas).

2. Välj menyalternativet Hjälp - Öppna exempel.

3. Öppna exempelfilen PowerTech - Reklam.htm.4. Placera markören efter ordet "dig" i textens första mening och skriv in ", ,".

5. Placera markören framför det andra kommatecknet. Dvs: ",
|,"

6. Välj menyalternativet Infoga - Fält.7. Markera fältet "Namn" i listan Fält i dialogrutan och klicka på knappen Infoga.9. Fältet Namn ska nu infogas mellan de två kommatecknen. Dvs så här: ",
[$Namn],"

8.
Markera nu ordet "produkt" i samma mening.

9. Välj menyalternativet Infoga - Fält igen.

10. Markera fältet "Kategori" i listan Fält i dialogrutan. Detta fält finns lite längre ned i listan Fält så du får skrolla ned lite tills du ser det.

11. Klicka på knappen Infoga för att infoga fältet. Bilden nedan visar hur det ska se ut:


 
12. Den första meningen ska alltså innehålla följande text:
  
"Detta är ett exklusivt utskick till dig, [$Namn], som köpt en [$Kategori] från PowerTech Datorer förut."

Texten i grönt är de två datafälten
[$Namn] och [$Kategori]. Vi har satt texten i grönt i exemplet ovan så att du lättare ser vad som är datafält och vad som är vanlig text. I nyhetsbrevet blir textfärgen samma som övrig text (se bild ovan).
 
 
De två datafälten
[$Namn] och [$Kategori] kommer att bytas ut mot text medan utskicket pågår. Rätt namn och kategori hämtas från MultiMailers mailinglista. Varje e-postmottagare kommer att få ett mejl vars fältdata är hämtad från motsvarande post i mailinglistan. Om mailinglistan exempelvis innehåller följande två poster:så kommer det att se ut så här hos de två mottagarna (Anders Carlsson och Lena Svensson):
 
  
Anders Carlsson:


  
    
  
Lena Svensson:  
 
Som du ser så har varje mottagare fått en unik text i den första meningen som är personligt anpassad.
 
 
  
  
< Indexsida med fler tips
   
Gå till MultiMailers produktsida MultiMailer-tips
  
Gäller för:
Standard
Professional
Enterprise
Cloud
  
Fler tips
SamLogic