Så lägger du in en länk som öppnar ditt uppladdade nyhetsbrev


Som vi tar upp i ett par andra tips så är det möjligt för dig att ladda upp en kopia av ditt nyhetsbrev till antingen din hemsida eller till en webbserver som tillhandahålls av oss.

Ett användningsområde för detta är att låta användaren öppna en webbkopia av nyhetsbrevet om han inte kan läsa mejlversionen av någon anledning. För att detta ska gå smidigt kan man ha en länk överst i nyhetsbrevet, som användaren kan klicka på för att öppna webbkopian av nyhetsbrevet.

Man kan lägga in denna länk på olika sätt. I tipset nedan visar vi hur man kan utnyttja ett speciellt fält i MultiMailer för att infoga denna länk automatiskt i samband med att nyhetsbrevet laddas upp till servern. Det är också möjligt att infoga denna länk manuellt, vilket vi beskriver i detta tips.
 
   
Så här gör du:

1. Starta MultiMailer.
 
2. Öppna det nyhetsbrev som du vill infoga länken i eller skapa ett nytt nyhetsbrev.
 
3. Placera markören där i nyhetsbrevet som du vill ha länken.
 
4. Välj menyalternativet Skapa länk - Länk till webbkopia av nyhetsbrev.
 

 
5. Välj en länktext i dialogrutan som visas. T.ex länktexten "Klicka här" (andra alternativet uppifrån).
 

 
6. Klicka på knappen Infoga.
 
7. Nu kommer följande text (fält) att infogas i nyhetsbrevet vid markörens position:
 
[$Webbkopia - Nyhetsbrev - Klicka har]

Se även bild nedan (se första raden i mejltexten):


 
8. Nu kan du ladda upp nyhetsbrevet till din hemsida eller till vår server.

9. När du laddar upp nyhetsbrevet till servern så kommer texten som du infogade vid punkt 7 ovan, dvs fältet
[$Webbkopia - Nyhetsbrev - Klicka har], automatiskt att omvandlas till en klickbar länk med länktexten "Klicka här". Klickar e-postmottagaren på länken så öppnas nyhetsbrevet upp på webben.

Bilden nedan visar hur nyhetsbrevet kan se ut efter upladdning:Observera den understrukna länktexten "Klicka här" vid mejltextens första rad. Denna länktext skapades automatiskt i samband med att nyhetsbrevet laddades upp.

10. När du skickar ut nyhetsbrevet ser det ut så här hos mottagarna:Klickar e-postmottagaren på länken "Klicka här" så öppnas nyhetsbrevet upp på webben.
 
 
Se även
 
Så laddar du upp en kopia av ditt nyhetsbrev till din hemsida
 
  
 
< Tillbaka till indexsidan
 

  
Gå till MultiMailers produktsida MultiMailer-tips
  
Gäller för:
Standard
Professional
Enterprise
Cloud
  
Fler tips
SamLogic