Tips: Så får du fram fakta om klickade länkar i nyhetsbrev

I MultiMailer finns flera funktioner som visar information om vilka länkar som dina nyhetsbrevsmottagare klickar på. En sådan funktion är dialogrutan Länkrapport, som bl.a ger dig information om vilka länkar som nyhetsbrevsmottagarna klickat på och vilka nyhetsbrevsmottagare som klickat på länkar. I denna dialogruta kan du även se antal klick per kategori (om du delat in dina kunder i olika kategorier).
 
Tipset nedan visar hur du får fram dialogrutan Länkrapport samt går igenom vissa av funktionerna i denna dialogruta.
 
Så här gör du:
 
1. Starta MultiMailer och öppna fliken Statistik.
2. Markera ett e-postutskick i listan i fliken Statistik.
3. Välj menyalternativet Visa information om klickade länkar i menyn Statistik.Du kan också högerklicka över markerat utskick och välja samma menyalternativ som ovan i den lokala popup-meny som öppnas. Alternativt så klickar du på knappen som ser ut som två ihopsatta länkar i MultiMailers knapprad (knappen ovanför den röda pilen i bilden nedan):


 
4. Nu ska dialogrutan Länkrapport (se bilden nedan) visas:


(se större bild)

Denna dialogruta innehåller tre flikar, där varje flik innehåller en typ av rapport. Bilden ovan visar fliken Rapport typ 1, som innehåller en lista på länkar som fått klick samt klick per länk. På denna sida kan du läsa en utförlig beskrivning av varje flik i dialogrutan Länkrapport.
 
Information om flikarna i dialogrutan Länkrapport
Dialogrutan Länkrapport innehåller tre flikar. Varje flik innehåller en viss typ av rapport. På denna sida finns en utförlig beskrivning av alla flikarna i denna dialogruta.
 
 
 
SamLogic