Hur du jämför olika e-postutskick med varandra


Ibland kan det vara intressant att jämföra olika e-postutskick med varandra för att exempelvis se om andelen öppnade nyhetsbrev ökar eller minskar över tid. I MultiMailer kan du göra sådana jämförelser. Tipsen nedan beskriver hur du gör för att jämföra flera utskick med varandra.
 
Så här gör du:
 
1. Starta MultiMailer och öppna fliken Statistik.

2. Klicka på knappen Uppdatera på knappraden för att säkerställa att MultiMailer har laddat ned den allra senaste statistikinformationen från vår server.

3. Markera de e-postutskick i listan i fliken Statistik som du vill jämföra (minst 2 och max 12 utskick).

4. Öppna menyn Statistik.

5. Välj menyalternativet Diagram - Jämförelse av utskick i menyn.

Nu kommer ett fönster med ett diagram att visas i MultiMailers nedre del. Nedan visas ett exempel på hur det kan se ut:

Statistik - Diagram - Jämförelse av utskick 
 
Den blå linjen i diagrammet visar antal skickade nyhetsbrev och den gröna linjen visar antal öppnade nyhetsbrev. Nere vid X-axeln står utskicksdatum för varje utskick som markerades i listan i fliken Statistik. Via alternativrutan nere till höger kan du skifta till andra typer av diagram, t ex till ett stapeldiagram. Genom att markera alternativet Visa även klickade visas även klickstatistik i diagrammet. På så sätt kan du se om antal klickar på länkar ökar eller minskar mellan olika utskick.

Vid punkt 4 ovan så kan du istället för att gå via Statistik-menyn även högerklicka över någon av de markerade posterna och välja alternativet Diagram - Jämförelse av utskick i den lokala meny som visas. Ytterligare ett sätt är att klicka på knappen i knappraden ovanför fliken:

Knapprad - Jämförelse av utskick
  
  

< Indexsida med fler tips
   
Gå till MultiMailers produktsida MultiMailer-tips
  
Gäller för:
Standard
Professional
Enterprise
Cloud
  
Fler tips
SamLogic