SamLogic MultiMailer E-postserver - FAQ
SamLogic MultiMailer E-postserver är en tjänst som ingår i MultiMailer som ger dig möjlighet att skicka ut nyhetsbrev via en auktoriserad e-postserver.
 
Tekniska frågor
 
Har din e-postserver (SMTP-server) en låg gräns för hur många mejl du får skicka ut?

 

En del e-postservrar (SMTP-servrar) har en väldigt låg gräns för hur många e-postmeddelanden man får sända per timme eller per dag. Detta kan leda till att ditt e-postutskick avbryts eller att du får svårtolkade felmeddelanden. Även om detta ofta går att hantera med långa pauser så innebär det att det tar väldigt lång tid att genomföra ett e-postutskick.
 
Med SamLogic MultiMailer E-postserver så slipper du dessa problem. Utskickstjänsten utgår från hur många mail och megabytes som du behöver skicka per månad, och du bestämmer själv vilken nivå som du vill ligga på.


Hamnar dina nyhetsbrev ofta i skräppostmappen?
 
Nyhetsbrev som skickas från en e-postserver som inte är avsedd för nyhetsbrev ökar risken att dina nyhetsbrev fastnar i mottagarens skräppostmapp. Detta eftersom de är avsedda för vanliga email, och vissa antispamfilter kan tycka att det är misstänkt om det kommer ett nyhetsbrev istället. Genom att använda en auktoriserad e-postservertjänst som SamLogic MultiMailer E-postserver, som är avsedd för nyhetsbrev, så minskar du denna risk.


Är din nuvarande e-postserver opålitlig eller blir den lätt överbelastad?
 
Att använda långsamma och opålitliga servrar kan orsaka fel och förseningar för dina e-postutskick. En del e-postservrar är enbart dimensionerade för att hantera enstaka mejl från sina användare och skickar man en större mängd mejl på en gång kan de lätt bli överbelastade. Den e-postserver som vår tjänst använder är redan från början dimensionerad för att hantera stora utskicksmängder och risken för överbelastning är mycket liten.


Blockerar din Internetoperatör (ISP) port 25?
 

Väldigt många Internetoperatörer blockerar idag port 25 (som är en standardport för att sända e-post). Det innebär att du inte kan använda en e-posterver som endast använder denna standardport. SamLogic MultiMailer E-postserver använder en annan port så därför kan denna tjänst utnyttjas även om din Internetoperatör har blockerat port 25.


Brukar du få fel 421, 450 eller 550 när du skickar ut dina mejl?
 
Ifall e-postservern returnerar felkoden 421, 450 eller 550 beror det vanligtvis på att servern nekar att utföra ett kommando av vissa specifika skäl. I de här sammanhangen brukar det vara e-postoperatören som lagt in en begränsning för hur många mejl som du kan skicka ut per tidsperiod (vanligtvis per timme). Du kan lösa detta problem genom att skaffa vår utskickstjänst SamLogic MultiMailer E-postserver.
 
 
Frågor om tjänsten
 

Hur många nyhetsbrev kan jag skicka ut med SamLogic MultiMailer E-postserver?
 
Det finns ingen övre gräns för hur många nyhetsbrev du kan skicka ut med SamLogic MultiMailer E-postserver utan det bestäms av vilket licensavtal du har. Om du temporärt behöver överskrida ditt månadsmax så kan du köpa engångsutskick (mer information nedan).


Vad är ett engångsutskick?
 
Skickar du olika antal nyhetsbrev vid olika månader eller temporärt behöver höja din utskicksvolym (under en viss månad) så kan du köpa engångsutskick av oss. Du betalar ett fast styckepris och höjningen gäller under aktuell månad. Du kan välja om du vill betala per nyhetsbrev eller betala per MB. Mer information finns på denna sida.


Vad kostar det att använda SamLogic MultiMailer e-postserver?
 
MultiMailer e-postserver ingår i ditt abonnemang för MultiMailer. Antal nyhetsbrev som du kan skicka ut bestäms av ditt licensavtal. Behöver du höja din utskicksnivå så kan du göra det genom att ändra ditt licensavtal för MultiMailer.
 
 
<< Tillbaka 
 

   


 

SamLogic