Så importerar du kontaktuppgifter från Microsoft Excel

 
I MultiMailer är det möjligt att importera data direkt från ett Microsoft Excel-kalkylark. Tipset nedan visar hur du utför en import av kontaktuppgifter från Excel till MultiMailer.

Den här importfunktionen är bra att använda om det är mycket kontaktuppgifter som ska läsas in till MultiMailers mailinglista. Om det är lite kontaktuppgifter som ska hämtas så är det enklare att kopiera kontaktuppgifter via Windows Urklipp. Se detta tips för mer information om hur du gör då.
 
 
Så här importerar du kontaktuppgifter från Excel till MultiMailer:
 
1. Starta MultiMailer.

2. Välj menyalternativet Arkiv - Import & Export - Importera till Mailing-Lista.

3. Välj alternativet "Importera från Microsoft Excel" och klicka på Nästa.

4. Välj en Excel-fil av typen .xlsx.

5. Välj vilka fält / kolumner som ska importeras i dialogrutan som visas nu.

6. Klicka på Importera för att starta importen.

7. Nu läses all data in till MultiMailers mailinglista. När importen är färdig visas en informationsruta som redovisar antal poster som har importerats.
 
För att importen ska ske smidigt måste data ligga på ett standardiserat sätt i kalkylarket. Första raden ska innehålla fältrubriker och första kolumnen ska innehålla första fältet. Exempel:Excel-arket bör också vara så rent som möjligt och endast innehålla data.
 
Från start kan MultiMailer endast importera data från Excel-ark av det det nyare .XLSX-formatet. Men vill du importera data från Excel-ark av det det äldre .XLS-formatet så är det också möjligt. Du måste dock aktivera denna hantering först via dialogrutan Alternativ. Mer information finns på denna sida.
  
 
Se även
 
Så kopierar du kontaktuppgifter från Excel till MultiMailer via Urklipp
Så importerar du kontaktuppgifter från en textfil till MultiMailer
 
  
  
< Indexsida med fler tips
   
Gå till MultiMailers produktsida MultiMailer-tips
  
Gäller för:
Standard
Professional
Enterprise
Cloud
  
Fler tips
SamLogic