DiskFree                              (XAPI2000)

Deklaration VB 6.0
Function DiskFree (ByVal Drv As String) As Currency

Deklaration VB.NET
Function DiskFree (ByVal Drv As String) As Long

Beskrivning
Returnerar ledigt utrymme för en enhet i bytes. Parametern Drv specificerar den enhet som ska undersökas och anges med dess rotkatalog, tex "C:\".    

Returvärden
Funktionen returnerar ledigt utrymme i bytes för den angivna enheten.
.Storleken returneras som ett 64 bitars tal av typen Currency i VB 6.0 och typen Long i VB .NET.

Se även
DiskFreeKB, DiskSize


Exempel (VB 6.0)

Dim DF As Currency
DF = DiskFree("C:\")  ' Erhåll ledigt utrymme på enhet C:


Exempel (VB .NET)

Dim DF As Long
DF = DiskFree("C:\")  ' Erhåll ledigt utrymme på enhet C:

    
 
  
SamLogic